PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie niemieckiej, szwajcarskiej i polskiej reguły fiskalnej przy użyciu symulacji Monte Carlo
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 09-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-12-2021
 
 
Data akceptacji: 21-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Pigoń   

SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
GNPJE 2022;312(4):17-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule oceniamy skutki ekonomiczne istniejących reguł fiskalnych w Polsce, Szwajcarii i Niemczech. W analizie ustalamy związek pomiędzy PKB, dochodami i wydatkami rządowymi, estymując model VAR oparty na danych amerykańskich dla okresu 1960–2015. Nakładamy na te relacje polityki fiskalne implikowane przez daną regułę i analizujemy konsekwencje dla symulowanych ścieżek długu, deficytu i wydatków pod względem stabilności i cykliczności. Stwierdzamy, że reguły szwajcarska i niemiecka są konserwatywne i stabilizują deficyty na niskich poziomach. Może to być jednak niewystarczające do stabilizacji długu w długim okresie w ścisłym sensie. Polska reguła stabilizuje poziom długu na poziomie około 40–50% PKB w długim okresie. Wszystkie reguły implikują antycykliczną politykę fiskalną: relacja deficytu do PKB powodowana zmianami luki PKB wzrasta w całym cyklu koniunkturalnym o maksymalnie 2,2 p.p., 3,3 p.p. i 3,9 p.p. odpowiednio dla reguły polskiej, szwajcarskiej i niemieckiej. Wyniki te można uznać za zadowalające w przypadku reguły szwajcarskiej i niemieckiej.
 
REFERENCJE (67)
1.
Alesina A., Bayoumi T. [1996], The costs and benefits of fiscal rules: Evidence from U. S. states, NBER Working Paper 5614.
 
2.
Alesina A., Campante F., Tabellini G. [2008], Why is fiscal policy often procyclical?, Journal of the European Economic Association, 6 (5): 1006–1036.
 
3.
Alesina A., Favero C., Giavazzi F. [2019], Effects of austerity: expenditure- and tax-based approaches, Journal of Economic Perspectives, 33 (2): 141–162.
 
4.
Alesina A., Passalacqua A. [2016], The political economy of government debt, in: Taylor J. B., Uhlig H. (eds.), Handbook of Macroeconomics 2B, Elsevier: 2599–2651.
 
5.
Alesina A., Perotti R. [1994], The political economy of budget deficits, NBER Working Paper 4637.
 
6.
Alesina A., Perotti R. [1996], Budget deficits and budget institutions, NBER Working Paper 5556.
 
7.
Alfaro L., Kanczuk F. [2016], Fiscal rules and sovereign default, Harvard Business School Working Paper 16-134.
 
8.
Auerbach A. [2014], Budget rules and fiscal policy: Ten lessons from theory and evidence, German Economic Review, 15 (1): 84–99.
 
9.
Auerbach A., Gorodnichenko Y. [2012], Measuring the output responses to fiscal policy, American Economic Journal: Economic Policy, 4 (2): 1–27.
 
10.
Backhus D., Kehoe P. [1992], International evidence on the historical properties of business cycles, American Economic Review, 82 (4): 864–888.
 
11.
Beetsma R., Debrun X. [2016], Fiscal councils: rationale and effectiveness, IMF Working Paper 16/86.
 
12.
Beljean T., Geier A. [2013], The Swiss debt brake – has it been a success?, Swiss Journal of Economics and Statistics, 2 (2): 115–135.
 
13.
Blanchard O. [2019], Public debt and low interest rates, American Economic Review, 109 (4): 1197–1229.
 
14.
Blanchard O., Perotti R. [2002], An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output, Quarterly Journal of Economics, 107 (4): 1329–1368.
 
15.
Bohn H., Inman R. [1996], Balanced budget rules and public deficits: Evidence from the U. S. states, NBER Working Paper 5533.
 
16.
Bruchez P. [2003], A modification of the HP filter aiming at reducing the end- point bias, The Federal Finance Administration of Switzerland Working Paper 3/2003.
 
17.
Brzozowski M., Siwińska-Gorzelak J. [2010], The impact of fiscal rules on fiscal policy volatility, Journal of Applied Economics, 13 (2): 205–231.
 
18.
Burriel P. et al. [2009], Fiscal policy shocks in the euro area and in the US, ECB Working Paper 1133.
 
19.
Caldara D., Kamps C. [2008], What are the effects of fiscal policy shocks? A VAR-based comparative analysis, ECB Working Paper 877.
 
20.
Checherita-Westphal C., Zdarek V. [2017], Fiscal reaction function and fiscal fatigue: evidence for the euro area, ECB Working Paper 2036.
 
21.
Choudhary A., Hanif N., Iqbal J. [2014], On smoothing macroeconomic time series using the modified HP filter, Applied Economics, 46 (19): 2205–2214.
 
22.
Debrun X., Kumar M. [2007], The discipline-enhancing role of fiscal institutions: Theory and empirical evidence, IMF Working Paper 07/171.
 
23.
Debrun X., Symanski S., Epstein N. [2008], A new fiscal rule: Should Israel go Swiss?, IMF Working Paper 08/87.
 
24.
Deutsche Bundesbank [2011], Die Schuldenbremse in Deutschland – wesentliche Inhalte und deren Umsetzung (in German), Monatsbericht Oktober.
 
25.
Doorn D. [2001], Consequences of Hodrick-Prescott filtering for parameter estimation on a structural model of inventory behavior, Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association.
 
26.
European Central Bank [2013], The importance and effectiveness of national fiscal frameworks in the EU, ECB Monthly Bulletin.
 
27.
European Commission [2014a], Adjusting the budget balance for the business cycle: the EU methodology, Economic Papers 536.
 
28.
European Commission [2014b], The production function methodology for calculating potential growth rates and output gaps, Economic Papers 535.
 
29.
Eyraud L., Baum A., Hodge A., Jarmużek M., Young K., Mbaye S., Türe E. [2018], How to calibrate fiscal rules, a primer, How to Notes, International Monetary Fund.
 
30.
Eyraud L., Lledo V., Dudine P., Peralta A. [2018], How to select fiscal rules, a primer, International Monetary Fund.
 
31.
Favero C., Giavazzi F. [2007], Debt and the effects of fiscal policy, Federal Reserve Bank of Boston Working Paper.
 
32.
Favero C., Giavazzi F. [2012], Measuring tax multipliers: the narrative method in fiscal VARs, American Economic Journal: Economic Policy, 4 (2): 69–94.
 
33.
Favero C., Marcellino M. [2005], Modelling and forecasting fiscal variables for the Euro area, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 67 (s1): 755–783.
 
34.
Federal Ministry of Finance, Germany [2015], Germany’s federal debt brake, official paper.
 
35.
Frankel J., Schreger J. [2013], Over-optimistic official forecasts in the euro-zone and fiscal rules, Review of World Economics, 149 (2): 247–272.
 
36.
Frankel J., Vegh C., Vuletin G. [2013], On graduation from fiscal procyclicality, Journal of Development Economics, vol. 100 (1): 32–47.
 
37.
Geier A. [2011], The debt brake – the Swiss fiscal rule at the federal level, The Federal Finance Administration of Switzerland, Working Paper 15.
 
38.
Geier A. [2012], Application of the Swiss fiscal rule to artificial data: A Monte Carlo simulation, Swiss Journal of Economics and Statistics, 1 (2): 37–55.
 
39.
Gordon R. [2015], Secular stagnation: a supply-side view, American Economic Review, 105 (5): 54–59.
 
40.
Grembi V., Nannicini T., Troiano U. [2016], Do fiscal rules matter?, American Economic Journal: Applied Economics, 8 (3): 1–30.
 
41.
Guerguil M., Mandon P., Tapsoba R. [2017], Flexible fiscal rules and countercyclical fiscal policy, Journal of Macroeconomics, 52: 189–220.
 
42.
Haan J. de [2014], Democracy, elections and government budget deficits, German Economic Review, 15 (1): 131–142.
 
43.
Halac M., Yared P. [2014], Fiscal rules and discretion under persistent shocks, Econometrica, 82 (5): 1557–1614.
 
44.
Heun W. [2014], Balanced budget requirements and debt brakes: feasibility and enforcement, German Economic Review, 15 (1): 100–115.
 
45.
Holm-Hadulla F., Hauptmeier S., Rother P. [2012], The impact of expenditure rules on budgetary discipline over the cycle, Applied Economics, 44 (25): 3287–3296.
 
46.
Kopits G. [2001], Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament?, IMF Working Paper.
 
47.
Korniluk D. [2013], Optymalizacja wartości parametrów reguły wydatkowej za pomocą algorytmu genetycznego, Bank i Kredyt (in Polish), 44 (1): 67–98.
 
48.
Korniluk D. [2016], The stabilizing expenditure rule in Poland – simulations for 2014–2040, Eastern European Economics, vol. 54 (4): 351–375.
 
49.
Kumar M., Baldacci E., Schaechter A., Caceres C., Kim D., Debrun X., Yakadina I. [2009], Fiscal rules – anchoring expectations for sustainable public finances, IMF Working Paper.
 
50.
Landon S., Smith C. [2017], Does the design of a fiscal rule matter for welfare?, Economic Modelling, 63: 226–237.
 
51.
Lucas R. [2003], Macroeconomic priorities, American Economic Review, 93 (1), 1–14.
 
52.
Luechinger S., Schaltegger C. [2013], Fiscal rules, budget deficits and budget projections, International Tax and Public Finance, 20 (5): 785–807.
 
53.
Mayer E., Stähler N. [2009], The debt brake: business cycle and welfare consequences of Germany’s new fiscal policy rule, Deutsche Bundesbank Discussion Paper 24/2009.
 
54.
Nerlich C., Reuter W. [2016], Fiscal rules, fiscal space and procyclical fiscal policy, FinanzArchiv: Public Finance Analysis, 72 (4): 421–452.
 
55.
OECD [2015], Adjusting fiscal balances for the business cycle: new tax and expenditure elasticity estimates for OECD countries, OECD Working Papers.
 
56.
Paetz C., Rietzler K., Truger A. [2016], Die Schuldenbremse im Bundeshaushalt seit 2011: die wahre Belastungsprobe steht noch aus, IMK Working Paper 117 (in German).
 
57.
Pigoń A., Ramsza M. [2016], Impact of a modified HP filter on countercyclical behavior of the Swiss fiscal rule, Equilibrium, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11 (4): 661–674.
 
58.
Ramey V. [2011], Can government purchases stimulate the economy?, Journal of Economic Literature, 49 (3): 673–685.
 
59.
Ramey V. [2019], Ten years after the financial crisis: What have we learnt from the renaissance in fiscal research?, Journal of Economic Perspectives, 33 (2): 89–114.
 
60.
Ravn M., Uhlig H. [2002], On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations, The Review of Economics and Statistics, 84 (2): 371–380.
 
61.
Schaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A. [2012], Fiscal rules in response to the crisis – toward the ‘next-generation’ rules: a new dataset, IMF Working Paper 12/187.
 
62.
Summers L. [2015], Demand side secular stagnation, American Economic Review, 106 (5): 503–507.
 
63.
Swedish Fiscal Policy Council [2018], The Swedish fiscal policy, official report.
 
64.
Swedish Ministry of Finance [2018], The Swedish fiscal policy framework, official paper.
 
65.
Truger A., Will H. [2012], The German debt brake – a shining example for European fiscal policy?, Working Paper.
 
66.
Wyplosz C. [2008], Fiscal policy councils: unlovable or just unloved?, Swedish Economic Policy Review, 15: 173–192.
 
67.
Wyplosz C. [2013], Fiscal rules: theoretical issues and historical experiences, in: Alesina A., Giavazzi F. (eds.), Fiscal policy after the financial crisis, University of Chicago Press: 495–525.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top