PL EN

Przygotowanie artykułu do publikacji

 
  • Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji są sprawdzane za pomocą oprogramowania antyplagiatowego SimilarityCheck (iThenticate).
  • Artykuły przyjęte do druku podlegają redakcji merytorycznej i językowej.
  • Artykuły przyjęte do druku muszą zostać przekazane Redakcji w formie plików edytowalnych (.doc, .docx, .odt lub .rtf). Wszystkie symbole matematyczne, wzory i równania powinny być przygotowane z wykorzystaniem narzędzia Edytor równań lub analogicznego.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów i poprawek redakcyjnych, zgodnych z wymogami czasopisma.
  • Redakcja na bieżąco współpracuje z autorami w całym procesie edycji artykułu.
 Czasopismo archiwizowane w
Polityka Open Access
Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top