PL EN
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej. Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem - numery ukazują się z końcem marca, czerwca, września i grudnia.
Redaktor naczelny: Marek Gruszczyński
70
MEiN
Bieżący numer
3/2021 vol. 307
 
 
Uprzejmie informujemy naszych Autorów i Czytelników, że Redakcja Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics planuje w 2022 r. zmienić formułę wydawania czasopisma na wyłącznie online.


eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005