PL EN
Indeksowanie i archiwizacja
 
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
ERIH PLUS
EBSCO
DOAJ
ROAD
CEEOL
AgEcon
RePEc
CEJSH
Biblioteka Nauki
BazEkon
Index Copernicus

Wszystkie drukowane wydania Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics, opublikowane w latach 1931-2021, są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Czasopismo jest również archiwizowane cyfrowo w Portico.
 
eISSN:2300-5238