Indeksowanie i archiwizacja
 
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
ERIH PLUS
DOAJ
CEEOL
Google Scholar
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus

Wszystkie drukowane wydania Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics, opublikowane od 1931 r. do chwili obecnej, są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Ponadto wszystkie wydania czasopisma od 2016 r. są archiwizowane cyfrowo w systemie POL-index, udostępnianym przez Polską Bibliografię Naukową (PBN). W przyszłości czasopismo będzie kontynuować archiwizację cyfrową w PBN, a także archiwizację drukowanych egzemplarzy w obu wyżej wymienionych bibliotekach.
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005