PL EN
Indeksowanie i archiwizacja
 
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
ERIH PLUS
EBSCO
DOAJ
CEEOL
AgEcon
Google Scholar
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus

Wszystkie drukowane wydania Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics, opublikowane od 1931 r. do chwili obecnej, są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. W przyszłości czasopismo będzie kontynuować archiwizację drukowanych egzemplarzy w obu wyżej wymienionych bibliotekach.
 
Uprzejmie informujemy naszych Autorów i Czytelników, że Redakcja Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics planuje w 2022 r. zmienić formułę wydawania czasopisma na wyłącznie online.


eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005