PL EN
O czasopiśmie
 
Gospodarka Narodowa powstała w 1931 r. z inicjatywy Czesława Bobrowskiego (1904-1996), młodego ekonomisty zainteresowanego problematyką polityki gospodarczej. Pierwotnie był to dwutygodnik ogólnoekonomiczny skierowany do szerokiego grona odbiorców i łączący badania naukowe z praktyką gospodarczą i publicystyką. W latach 1946-1989 czasopismo, ze względu na ówczesne warunki społeczno-gospodarcze w Polsce, funkcjonowało pod nazwą Gospodarka Planowa. Jednak na przełomie lat 80. i 90. XX w. przeszło kolejną ewolucję, w wyniku której w 1990 r. powróciło do swojej pierwotnej nazwy Gospodarka Narodowa i stało się czasopismem stricte naukowym.

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest wydawana przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem - numery ukazują się z końcem marca, czerwca, września i grudnia - a od 2022 r. jest publikowane wyłącznie w formule online.
 
eISSN:2300-5238