PL EN

O czasopiśmie

 
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics (GNPJE) jest recenzowanym czasopismem naukowym o otwartym dostępie, publikującym wiodące badania poświęcone aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej w języku polskim i angielskim. W ciągu ponad dziewięćdziesięciu lat istnienia czasopismo utrzymuje wysoką jakość swoich publikacji, starając się zwiększać rozpoznawalność międzynarodową i nadążać za zmieniającymi się trendami w światowej ekonomii.

Gospodarka Narodowa powstała w 1931 r. z inicjatywy Czesława Bobrowskiego (1904-1996). Pierwotnie był to dwutygodnik ogólnoekonomiczny skierowany do szerokiego grona odbiorców i łączący badania naukowe z praktyką gospodarczą i publicystyką. W latach 1946-1989 czasopismo, ze względu na panujące wówczas w Polsce warunki społeczno-gospodarcze, funkcjonowało pod nazwą Gospodarka Planowa. Jednak na przełomie lat 80. i 90. XX w. przeszło kolejną ewolucję, w wyniku której w 1990 r. powróciło do swojej pierwotnej nazwy Gospodarka Narodowa i stało się czasopismem stricte naukowym (więcej na temat historii czasopisma w: [Konat, Jarosz-Nojszewska, 2021]).

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest wydawana przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem - numery ukazują się z końcem marca, czerwca, września i grudnia - a od 2022 r. jest publikowane wyłącznie w formule online.
 Czasopismo archiwizowane w
Polityka Open Access
Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top