PL EN
PRACA ORYGINALNA
Polityka regionalna Ukrainy: droga do integracji europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Regional Economics and Environment, University of Lodz, Poland
 
2
Ternopil National Economic University, Ukraine
 
 
Data nadesłania: 05-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-09-2022
 
 
Data akceptacji: 21-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Michalak   

Department of Regional Economics and Environment, University of Lodz, Poland
 
 
GNPJE 2022;312(4):1-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
R58
 
STRESZCZENIE
W ostatniej dekadzie Ukraina podjęła wiele istotnych działań związanych z dążeniem do przystąpienia do Unii Europejskiej i przeprowadziła reformy mające na celu przekształcenie systemu politycznego oraz gospodarczego zgodnie z unijnymi zasadami i regułami. Jednym z filarów tych zmian jest budowa nowego modelu polityki regionalnej. W artykule omówiono ewolucję, status i luki w ukraińskiej polityce regionalnej w kontekście aspiracji integracyjnych tego kraju. Na podstawie analizy aktów prawnych i wywiadów swobodnych wskazano również pożądane kierunki jej przeobrażeń, prowadzące do stworzenia modelu polityki zgodnego z podejściem przyjętym w Unii Europejskiej. Zdaniem autorów – mimo że pewne działania zostały już podjęte przez władze ukraińskie – wciąż są konieczne liczne modyfikacje systemu politycznego i prawnego Ukrainy, a wysiłki w tym zakresie powinny być skoncentrowane m.in. na opracowaniu spójnego systemu planowania strategicznego.
 
REFERENCJE (33)
1.
Åslund A. [2005], The Economic Policy of Ukraine after the Orange Revolution, Eurasian Geography and Economics, 46 (5): 327–353.
 
2.
Batt J. [2002], Transcarpathia: Peripheral Region at the “Centre of Europe”, Regional & Federal Studies, 12 (2): 155–177.
 
3.
Batt J., Wolczuk K. [2002], Region, State and Identity in Central and Eastern Europe, Routledge, London.
 
4.
Börzel T., Lebanidze B. [2017], The transformative power of Europe beyond enlargement: The EU’s performance in promoting democracy in its neighbourhood, East European Politics, 33 (1): 17–35.
 
5.
Burik Z. [2018], Теоретико-методологічні засади державногорегулювання сталого розвитку України, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, http://academy.gov.ua/pages/do... c19b-41e5-8986-7b993ad11907.pdf (accessed on 13.01.2022).
 
6.
Buzk I., Vartanova O., Trunina I., Khovrak I. [2019], Theoretical aspects of regional sustainable development in the EU and Ukraine, https://www.shs-conferences.or... (accessed on 13.01.2022).
 
7.
Danyliuk M., Dmytryshyn M. [2021], Ukrainian State Regional Development Fund: Current Realities, Opportunities, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 8 (3): 17–34.
 
8.
Davydchyk M., Mehlhausen T., Priesmeyer-Tkocz W. [2018], The price of success, the benefit of setbacks: Alternative futures of EU-Ukraine relations, Futures, 97: 35–46.
 
9.
Ferreira-Pereira L., Vysotskaya Guedes Vieira A. [2015], Ukraine in the European Union’s Partnership Policy: A Case of Institutionalized Ambiguity, European Politics and Society, 16 (2): 143–158.
 
10.
Gawrich A., Melnykovska I., Schweickert R. [2010], Neighbourhood Europeanization through ENP: The Case of Ukraine, Journal of Common Market Studies, 48 (5): 1209–1235.
 
11.
Grigoriev L. M., Buryak E. V., Golyashev A. [2016], The Transition of Ukraine’s Economy, Problems of Economic Transition, 58 (3): 256–283.
 
12.
Guicherd C. [2002], The Enlarged EU’s Eastern Border. Integrating Ukraine, Belarus and Moldova in the European Project, SWP Research Paper 2002/S 20: SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin, https://nbn-resolving.org/urn:... ssoar-262752 (accessed on 20.01.2022).
 
13.
Hamulczuk M., Makarchuk O., Sica E. [2019], Searching for market integration: Evidence from Ukrainian and European Union rapeseed markets, Land Use Policy, 87 (3): 104078.
 
14.
Karhina K., Eriksson M., Ghazinour M., Ng N. [2019], What determines gender inequalities in social capital in Ukraine?, SSM – Population Health, 8: 100383.
 
15.
Lapshyna I., Düvell F. [2015], Migration, life satisfaction, return and development: The case of a deprived post-Soviet country [Ukraine], Migration and Development, 4 (2): 291–310.
 
16.
Leitch D. [2017], International assistance to democratic reform in Ukraine: An opportunity missed or an opportunity squandered?, Democratization, 24 (6): 1142–1158.
 
17.
Lendel M. [2002], Regional policy in Ukraine: Between the challenges of Europeanisation and domestication, Regions Magazine, 240 (1): 24–28.
 
18.
Lishchynskyy I. [2016], Spatial Concentration of Industry and Local Productive Systems in Ukraine, Folia Oeconomica, 2 (320): 51–63.
 
19.
Melnykovska I. [2008], Ukraine: Europeanization from abroad or inside? Chance and Challenge for the European Union. Proceedings of the ECSA-Canada 2008 Biennial Conference: The Maturing European Union, September 25–27, 2008, Edmonton, AB, https://citeseerx.ist.psu.edu/... (accessed on 20.01.2022).
 
20.
Mierzejewski-Voznyak M. [2014], Party politics after the colour revolutions: Party institutionalisation and democratisation in Ukraine and Georgia, East European Politics, 30 (1): 86–104.
 
21.
Natorski M. [2013], Reforms in the judiciary of Ukraine: Domestic practices and the EU’s policy instruments, East European Politics, 2 (3): 358–375.
 
22.
Rabinovych M. [2020], Introduction: Regional Diversity, Decentralization, and Conflict in and around Ukraine, in: Rabinovych M., Shelest H. (eds.), Decentralization, Regional Diversity, and Conflict: 1–14, Palgrave Macmillan, London.
 
23.
Rywkin M. [2014], Ukraine: Between Russia and the West, American Foreign Policy Interests, 36: 119–126.
 
24.
Spiliopoulos O. [2015], The EU-Ukraine Association Agreement as a Framework of Integration Between the Two Parties, Procedia Economics and Finance, 9: 256–263.
 
25.
Storonyanska I., Benovska L. [2018], Theoretical aspects of territorial communities’ self-development, Przedsiębiorstwo i Region, 10: 55–62.
 
26.
Storonyanska I., Nowakowska A., Benovska L., Dub A. [2022], Imbalances and risks of the regional development of Ukraine’s economy under conditions of instability, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8 (3): 81–97.
 
27.
Tedstrom J. [2001], The EU and Ukraine: A Transatlantic View, in: Lewis A. (ed.), The EU and Ukraine: Neighbours, Friends, Partners?: 31–47, Federal Trust, London.
 
28.
Teichmann F., Falker M., Sergi B. [2020], Extractive industries, corruption and potential solutions. The case of Ukraine, Resources Policy, 69 (4): 101844.
 
29.
Voznyak H., Mulska O., Kloba T., Kloba L. [2021], Assessing and strengthening budgetary security of regions and their amalgamated hromada in an unstable economy: A case for Ukraine, Public and Municipal Finance, 10 (1): 138–150.
 
30.
Wolczuk K. [2008], Ukraine and its Relations with the EU in the Context of the European Neighbourhood Policy, in: Fischer S. (ed.), Ukraine: Quo Vadis: 87–118, Chaillot Paper 108, Paris.
 
31.
Wolczuk K. [2016], Ukraine and Europe: Reshuffling the boundaries of order, Thesis Eleven, 136 (1): 54–73.
 
32.
Youngs R. [2017], Europe’s Eastern Crisis. The Geopolitics of Asymmetry, Cambridge University Press, Cambridge.
 
33.
Zaloznaya M. [2018], The Politics of Bureaucratic Corruption in Post-Transitional Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top