PL EN
PRACA ORYGINALNA
Równość czy efektywność. Wpływ polityki spójności na procesy wzrostu gospodarczego w województwach
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki, Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-07-2023
 
 
Data akceptacji: 18-10-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Roman Kosmalski   

Instytut Gospodarki, Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Polska
 
 
GNPJE 2023;316(4):54-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W ostatnich latach problematyka inwestycji jest podejmowana w kontekście dyskusji nad zasadami polityki regionalnej i konwergencji gospodarczej, które pozostają ważnymi celami polityki spójności realizowanej oraz współfinansowanej w ramach Unii Europejskiej. Narzędziem metodologicznym wykorzystanym w badaniu nad efektami inwestycji wydatkowanych w województwach w ramach polityki spójności były modele wzrostu gospodarczego. W wyniku przeprowadzonego badania określono długookresowe efekty polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020. Otrzymane wyniki nie potwierdziły osiągnięcia w długim horyzoncie czasu celu w postaci wyrównywania się pomiędzy województwami poziomów PKB na osobę pracującą. W artykule wskazano sposób wykorzystania matematycznych modeli wzrostu gospodarczego w procesie alokacji pomiędzy województwami inwestycji, które zgodnie ze wskazaniami modeli przyczynią się do osiągnięcia celu z uwzględnieniem paradygmatu zarówno polaryzacyjno-dyfuzyjnego, jak i wyrównawczego polityki regionalnej. W rezultacie możliwe stało się włączenie matematycznej teorii wzrostu gospodarczego do toczącej się dyskusji nad sposobami i efektami prowadzenia polityki regionalnej, której celem zgodnie z przyjętymi w pracy założeniami może być wyższa efektywność ekonomiczna inwestycji lub dążenie do wyrównywania poziomów produkcji.
 
REFERENCJE (44)
1.
Arrow K. [1962], The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29 (3): 155–173.
 
2.
Bachtrögler J., Fratesi U., Perucca G. [2019], The influence of the local context on the implementation and impact of EU Cohesion Policy, Regional Studies, 54 (1): 21–34.
 
3.
Barro R. J., Sala-i-Martin X. [1992], Convergence, Journal of Political Economy, 100 (2): 223–251.
 
4.
Ben-David D. [1994], Convergence Clubs and Diverging Economies, CEPR Discussion Paper No. 922.
 
5.
Bourdin S. [2019], Does the cohesion policy have the same influence on growth everywhere? A geographically weighted regression approach in Central and Eastern Europe, Economic Geography, 95 (3): 256–287.
 
6.
Burda M., Wyplosz Ch. [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Cerqua A., Pellegrini G. [2018], Are we spending too much to grow? The case of structural funds, Journal of Regional Science, 58 (3): 535–563.
 
8.
Churski P. [2014], Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25: 13–27.
 
9.
Churski P., Perdał R., Herodowicz T. [2016], Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce, Samorząd Terytorialny, 7–8.
 
10.
De Siano R., D’Uva M. [2005], Club Convergence in European Regions, Instituto di Studi Economici, Universita Delgi Studi di Napoli, Working Paper No. 3.
 
11.
Diamond P. [1965], National Debt in a Neoclassical Growth Model, American Economic Review, 55 (5): 1126–1150.
 
12.
Di Cataldo M. [2017], The impact of EU Objective 1 funds on regional development: Evidence from the UK and the prospect of Brexit, Journal of Regional Science, 57 (5): 814–839.
 
13.
Domar E. D. [1946], Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, Econometric, 14 (2): 137–147.
 
14.
Fiaschi D., Lavezzi A. M., Parenti A. [2018], Does EU cohesion policy work? Theory and evidence, Journal of Regional Science, 58 (2): 386–423.
 
15.
Fratesi U., Wishlade F. G. [2017], The impact of European Cohesion Policy in different contexts, Regional Studies, 51 (6): 817–821.
 
16.
Gorzelak G. [2004], Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 
17.
Gorzelak G. [2014], Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, Studia Regionalne i Lokalne, 3.
 
18.
Harrod R. F. [1939], An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, 49 (193): 14–33.
 
19.
Harrod R. F. [1948], Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic, Theory and their Application to Policy, Macmillan, London.
 
20.
Hicks J. R. [1963], The Theory of Wages, Macmillan, London.
 
21.
Kaldor N., Mirrlees J. A. [1962], A New Model of Economic Growth, Review of Economic Studies, 29.
 
22.
Klimowicz M. [2014], Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, w: Pacześniak A., Klimowicz M. (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie (203–236), OTO, Wrocław.
 
23.
Koompans T. C. [1965], On the Concept of Optimal Economic Growth, The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam.
 
24.
Kosmalski R. [2012], Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998–2008, Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 
25.
Kosmalski R. [2022], Wykorzystanie zagregowanej funkcji produkcji do określenia źródeł konwergencji gospodarczej, Wiadomości Statystyczne, 67 (7): 20–34.
 
26.
Kruszka M., Puziak M. [2012], Konwergencja i rozkłady dochodu w regionach Unii Europejskiej, w: Kokocińska M. (red.), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (40–67), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 
27.
Maddison A. [1987], Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment, Journal of Economic Literature, 25: 649–698.
 
28.
Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107: 407–437.
 
29.
Maynou L., Saez M., Kyriacou A., Bacaria J. [2016], The impact of structural and cohesion funds on Eurozone convergence, 1990–2010, Regional Studies, 50 (7): 1127–1139.
 
30.
Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe Polska – budżet UE, www.gov.pl.
 
31.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020: Umowy według miejsc realizacji, power.gov.pl.
 
32.
Mohl P., Hagen T. [2010], Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches, Regional Science and Urban Economics, 40 (5).
 
33.
Olechnicka A., Herbst M. (red.) [2019], Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.
 
34.
Orłowski W. [2019], Efektywność i równość: kilka trudnych dylematów, w: Herbst M., Olechnicka A. (red.), Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
35.
Quah D. T. [1997], Empirics of Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs. Journal of Economic Growth, 2 (1): 27–59.
 
36.
Rodriguez-Pose A., Fratesi U. [2004], Between development and social policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, Regional Studies, 38 (1): 97–113.
 
37.
Silverman B. W. [1986], Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
 
38.
Solow R. M. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70 (1): 65–94.
 
39.
Solow R. M. [1962], Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, American Economic Review, 52.
 
40.
Swan T. W. [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32 (2): 334–361.
 
41.
Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
42.
Tokarski T. [2011], Ekonomia matematyczna. Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
43.
Uzawa H. [1965], Optimal technical change in an aggregative model of economic growth, International Economic Review, 6.
 
44.
Wajda M. [2022], Alokacja środków na programy regionalne – analiza i ocena propozycji zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top