PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ stóp procentowych banku centralnego na inwestycje w strefie euro
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-10-2017
 
 
GNPJE 2017;291(5):51-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu stóp procentowych banku centralnego na inwestycje w strefie euro. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że stopa referencyjna ECB opóźniona o dwa kwartały miała odwrotnie proporcjonalny i statystycznie istotny wpływ na poziom inwestycji w strefie euro w latach 1999-2016. Powinniśmy pamiętać, że badany okres obejmuje silne zawirowania w gospodarkach strefy euro spowodowane przez ostatni kryzys finansowy, które w istotnym stopniu wpłynęły na osłabienie oddziaływania polityki monetarnej na sferę realną gospodarki. Pomimo tego w omawianym okresie zależność pomiędzy podstawową stopą EBC opóźnioną o dwa kwartały a inwestycjami była istotna statystycznie, co może wskazywać na to, że stopa procentowa w omawianym okresie miała znaczenie w procesie oddziaływania banku centralnego na inwestycje.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top