PL EN
RESEARCH PAPER
Equality or Efficiency: The Impact of Cohesion Policy on Economic Growth Processes in Provinces
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki, Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Polska
 
 
Submission date: 2023-01-30
 
 
Final revision date: 2023-07-15
 
 
Acceptance date: 2023-10-18
 
 
Publication date: 2023-12-29
 
 
Corresponding author
Roman Kosmalski   

Instytut Gospodarki, Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Polska
 
 
GNPJE 2023;316(4):54-71
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
In recent years, the issue of investment projects has been addressed in the context of discussions on the principles of regional policy and economic convergence, which remain important objectives of cohesion policy implemented and co-financed within the framework of the European Union. This study on the effects of investment projects carried out in provinces as part of cohesion policy uses economic growth models as methodological tools. As a result of the study, the longterm effects of cohesion policy implemented in Poland under the EU’s 2014–2020 Financial Perspective were determined. The obtained results did not confirm the achievement of the goal of equalising GDP levels per working person between the provinces in the long term. The article demonstrates how mathematical models of economic growth can be used in the process of allocating investment projects between provinces. According to the indications of the models, this process will contribute to the achievement of the goal, considering both the polarisation-diffusion paradigm and the compensatory paradigm of regional policy. The study successfully incorporates the mathematical theory of economic growth into the ongoing discussion on the methods and effects of pursuing regional policy.
 
REFERENCES (44)
1.
Arrow K. [1962], The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29 (3): 155–173.
 
2.
Bachtrögler J., Fratesi U., Perucca G. [2019], The influence of the local context on the implementation and impact of EU Cohesion Policy, Regional Studies, 54 (1): 21–34.
 
3.
Barro R. J., Sala-i-Martin X. [1992], Convergence, Journal of Political Economy, 100 (2): 223–251.
 
4.
Ben-David D. [1994], Convergence Clubs and Diverging Economies, CEPR Discussion Paper No. 922.
 
5.
Bourdin S. [2019], Does the cohesion policy have the same influence on growth everywhere? A geographically weighted regression approach in Central and Eastern Europe, Economic Geography, 95 (3): 256–287.
 
6.
Burda M., Wyplosz Ch. [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Cerqua A., Pellegrini G. [2018], Are we spending too much to grow? The case of structural funds, Journal of Regional Science, 58 (3): 535–563.
 
8.
Churski P. [2014], Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25: 13–27.
 
9.
Churski P., Perdał R., Herodowicz T. [2016], Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce, Samorząd Terytorialny, 7–8.
 
10.
De Siano R., D’Uva M. [2005], Club Convergence in European Regions, Instituto di Studi Economici, Universita Delgi Studi di Napoli, Working Paper No. 3.
 
11.
Diamond P. [1965], National Debt in a Neoclassical Growth Model, American Economic Review, 55 (5): 1126–1150.
 
12.
Di Cataldo M. [2017], The impact of EU Objective 1 funds on regional development: Evidence from the UK and the prospect of Brexit, Journal of Regional Science, 57 (5): 814–839.
 
13.
Domar E. D. [1946], Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, Econometric, 14 (2): 137–147.
 
14.
Fiaschi D., Lavezzi A. M., Parenti A. [2018], Does EU cohesion policy work? Theory and evidence, Journal of Regional Science, 58 (2): 386–423.
 
15.
Fratesi U., Wishlade F. G. [2017], The impact of European Cohesion Policy in different contexts, Regional Studies, 51 (6): 817–821.
 
16.
Gorzelak G. [2004], Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 
17.
Gorzelak G. [2014], Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, Studia Regionalne i Lokalne, 3.
 
18.
Harrod R. F. [1939], An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, 49 (193): 14–33.
 
19.
Harrod R. F. [1948], Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic, Theory and their Application to Policy, Macmillan, London.
 
20.
Hicks J. R. [1963], The Theory of Wages, Macmillan, London.
 
21.
Kaldor N., Mirrlees J. A. [1962], A New Model of Economic Growth, Review of Economic Studies, 29.
 
22.
Klimowicz M. [2014], Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, w: Pacześniak A., Klimowicz M. (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie (203–236), OTO, Wrocław.
 
23.
Koompans T. C. [1965], On the Concept of Optimal Economic Growth, The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam.
 
24.
Kosmalski R. [2012], Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998–2008, Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 
25.
Kosmalski R. [2022], Wykorzystanie zagregowanej funkcji produkcji do określenia źródeł konwergencji gospodarczej, Wiadomości Statystyczne, 67 (7): 20–34.
 
26.
Kruszka M., Puziak M. [2012], Konwergencja i rozkłady dochodu w regionach Unii Europejskiej, w: Kokocińska M. (red.), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (40–67), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 
27.
Maddison A. [1987], Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment, Journal of Economic Literature, 25: 649–698.
 
28.
Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107: 407–437.
 
29.
Maynou L., Saez M., Kyriacou A., Bacaria J. [2016], The impact of structural and cohesion funds on Eurozone convergence, 1990–2010, Regional Studies, 50 (7): 1127–1139.
 
30.
Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe Polska – budżet UE, www.gov.pl.
 
31.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020: Umowy według miejsc realizacji, power.gov.pl.
 
32.
Mohl P., Hagen T. [2010], Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches, Regional Science and Urban Economics, 40 (5).
 
33.
Olechnicka A., Herbst M. (red.) [2019], Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.
 
34.
Orłowski W. [2019], Efektywność i równość: kilka trudnych dylematów, w: Herbst M., Olechnicka A. (red.), Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
35.
Quah D. T. [1997], Empirics of Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs. Journal of Economic Growth, 2 (1): 27–59.
 
36.
Rodriguez-Pose A., Fratesi U. [2004], Between development and social policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, Regional Studies, 38 (1): 97–113.
 
37.
Silverman B. W. [1986], Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
 
38.
Solow R. M. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70 (1): 65–94.
 
39.
Solow R. M. [1962], Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, American Economic Review, 52.
 
40.
Swan T. W. [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32 (2): 334–361.
 
41.
Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
42.
Tokarski T. [2011], Ekonomia matematyczna. Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
43.
Uzawa H. [1965], Optimal technical change in an aggregative model of economic growth, International Economic Review, 6.
 
44.
Wajda M. [2022], Alokacja środków na programy regionalne – analiza i ocena propozycji zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top