PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii
 
 
Data nadesłania: 09-06-2018
 
 
Data akceptacji: 11-07-2018
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
GNPJE 2018;295(3):49-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C20
E62
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu polityki fiskalnej na PKB w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej spoza strefy euro (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Węgry). Badanie przeprowadzono opierając się na strukturalnym modelu wektorowej autoregresji (SVAR) z identyfikacją szoków bazującą na podejściu zaproponowanym przez Blancharda i Perottiego [2002]. Analizy oparto na danych kwartalnych, przy czym, z uwagi na dostępność danych, w przypadku Polski i Chorwacji próba czasowa obejmowała okres 2002q1-2016q4, w przypadku Bułgarii i Czech – okres 2000q1-2016q4, w odniesieniu do Węgier – 1999q1-2016q4, zaś w przypadku Rumunii – 1996q1-2016q4. Wyniki badania empirycznego wskazują na pozytywną reakcję PKB na strukturalny szok wydatkowy w każdym z analizowanych krajów. Oszacowany dla wydatków mnożnik maksymalny nie przekraczał wartości 1 i kształtował się w granicach od 0,18 w Bułgarii do 0,76 w Polsce. W przypadku strukturalnego szoku w instrumencie dochodowym reakcja PKB w każdym kraju była początkowo ujemna, natomiast w całym horyzoncie, w którym analizowano funkcje reakcji na impuls (16 kwartałów), wystąpiły różnice między krajami.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top