PL EN
PRACA ORYGINALNA
Techniczna sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
www.wnasierowski.eu, Canada
 
 
Data nadesłania: 06-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-08-2019
 
 
Data akceptacji: 23-10-2019
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Nasierowski   

www.wnasierowski.eu, #29 135 Parkside Dr., E3B 2T1, Fredericton, Canada
 
 
GNPJE 2019;300(4):79-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W opracowaniu tym przedstawiono wnioski z oceny technicznej sprawności innowacji w krajach Europy. W analizie wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis, wspierając ją symulacją dla wskazania zakresów działań proinnowacyjnych, które charakteryzują się niską sprawnością realizacji. Techniczna sprawność innowacji w Polsce jest niższa niż innych krajów w analizowanym zbiorze. Polska działa w obszarze zmniejszających się zwrotów z tytułu skali. Szczególną uwagę poświęcić należy edukacji, badaniom i wspieraniu MŚP. Należy podjąć działania w kierunku zmiany obecnego systemu prawnego i nastawienia Polaków do innowacji, jeżeli oczekuje się poprawy sprawności działań proinnowacyjnych w przyszłości. Aby poprawić techniczną sprawność innowacji w Polsce, należy również usprawnić Narodowy System Innowacyjności. Podstawowym czynnikiem obniżającym techniczną sprawność innowacji w Polsce jest przeinwestowanie (i/lub marnotrawstwo nakładów na innowacje). W podsumowaniu podano sugestie kierunków dalszych prac badawczych nad poprawą funkcjonowania Narodowego Systemu Innowacyjności.
PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować dwóm anonimowym Recenzentom za wyjątkowo trafne uwagi i pomoc, jakiej udzielili mi, by niniejszy tekst stał się czytelny. Współpracę z Nimi zapamiętam jako bardzo pozytywne doświadczenie zawodowe.
 
REFERENCJE (36)
1.
Adam F. [2014], Measuring National Innovation Performance, Springer.
 
2.
Caballero J. R. [2014], Measuring Innovation Efficiency in Europe. A Färe-Primont TFP Index Approach, UAB – Universitat Autonòma de Barcelona, Department D’Economia Aplicada, 11.07.2014.
 
3.
Coelli T., Rao D. S. P., Battese G. E. [2005], An introduction to efficiency and productivity analysis, Springer.
 
4.
Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. [2006], Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer.
 
5.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. [2009], Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
6.
Dosi G. C., Freeman R., Nelson G., Silverberg L. [1989], Technical change and economic theory, London, Pinter Publishers.
 
7.
Edquist C., Hommen L. [2008], Small country innovation systems: Globalization, change and policy in Asia and Europe, Edward Elgar Publishing.
 
8.
EIS (European Innovation Scoreboard) [2017], European Innovation Scoreboard, European Union.
 
9.
EIS (European Innovation Scoreboard) [2018], Exploratory Report C: Supplementary analyses and contextualization of innovation performance data, European Commission.
 
10.
Fagerberg J. [1994], Technology and International Differences in Growth Rate, Journal of Economic Literature, 32 (3): 1147–1175.
 
11.
Färe R., Grosskopf S. [1998], User’s guide to OnFront, Lund, Economic Measurement and Quality Corporation.
 
12.
Färe R., Grosskopf S., Lovell C. A. K. [1994], Production Frontiers, Cambridge, Cambridge University Press.
 
13.
Freudenberg M. [2003], Composite indicators of country performance: A critical assessment, STI Working paper, no. 16, OECD Publishing.
 
14.
Grupp H., Mogee M. E. [2004], Indicators for national science and technology policy: how robust are composite indicators, Research Policy, 33 (9): 1373–1384.
 
15.
Grupp H., Schubert T. [2010], Review and new evidence on composite innovation indicators for evaluating national performance, Research Policy, 39 (1): 67–78.
 
16.
Guzik B. [2009], Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
17.
Hollanders H. J. G. M., Celikel-Esser F. [2007], Measuring Innovation Efficiency, Inno-Metrics Thematic Paper, Maastricht University.
 
18.
Kotsemir M. [2013], Measuring National Innovation Systems efficiency – a review of DEA.
 
19.
Approach, Basic Research Program, Working Papers Series: Science, Technology and Innovation WP BRP 16/STI.
 
20.
March J. G. [1991], Exploration and exploitation in organizational learning, Organization Science, 2 (1): 71–87.
 
21.
Murillo-Zamorano L. R. [2004], Economic Efficiency and Frontier Techniques, Journal of Economic Surveys, 18 (1): 33–77.
 
22.
Nasierowski W. [1997a], Zarządzanie Rozwojem Techniki, EURO-Management, Poltext, Warszawa.
 
23.
Nasierowski W. [1997,] Cross Culture Management: International Business Environments and Operations, University of New Brunswick, Fredericton.
 
24.
Nasierowski W. [2009], A conceptual framework for formalization of National Innovation Systems’, Foundations of Management, 1 (2): 59–166.
 
25.
Nasierowski W. [2010], About technical efficiency of efforts to enhance innovativeness in European Union, International Journal of Innovation and Technology Management, 7 (4): 389–404.
 
26.
Nasierowski W. [2016], Composite Indexes of Economic and Social Performance: Do they provide valuable information’, Foundations of Management, 8 (1): 167–174.
 
27.
Nasierowski W., Arcelus F. [1999], Interrelationships among the elements of National Innovation Systems: A statistical evaluation, European Journal of Operations Research, 119: 235–253.
 
28.
Nasierowski W., Arcelus F. [2003], On the efficiency of National Innovation Systems, Socio Economic Planning Sciences, 37: 215–234.
 
29.
Nasierowski W., Arcelus F. [2012], What is Innovativeness: Literature review, Foundations of Management, 4 (1): 63–74.
 
30.
Nasierowski W., Arcelus F. [2015], On perceptions of Technical Efficiency on the Basis of Innovation Union Scoreboard Index, Chapter 6, Research in the Decision Sciences for Global Business, Pearson: 69–84.
 
31.
OM, Oslo Manual [2005], Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3 rd edition, Paris, OECD.
 
32.
Varian H. [2002], Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, New York, Norton.
 
33.
WCY [2015], World Competitiveness Yearbook, Lausanne, International Institute for Management Development.
 
34.
WCY [2017], World Competitiveness Yearbook, Lausanne, International Institute for Management Development.
 
35.
Wei Q., Yan H. [2004], Congestion and returns to scale in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, vol. 153, no. 3: 641–660.
 
36.
Załączniki [2017], Załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 24.02.2017, poz. 356.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top