PL EN
PRACA ORYGINALNA
Determinanty efektywności regionalnych systemów innowacyjnych w polskich podregionach
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Econometrics, Faculty of Management, University of Gdańsk, Poland
 
2
Department of International Economics and Economic Development, Faculty of Economics, University of Gdańsk, Poland
 
 
Data nadesłania: 17-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-01-2022
 
 
Data akceptacji: 01-07-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Ciołek   

Department of Econometrics, Faculty of Management, University of Gdańsk, Poland
 
 
GNPJE 2022;311(3):24-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W obecnym paradygmacie gospodarki opartej na wiedzy to właśnie innowacyjność może sprawić, że regiony zapóźnione w rozwoju będą tak samo konkurencyjne jak regiony bardziej rozwinięte. Czynniki innowacyjne i efektywność regionalnych systemów innowacji (RIS) są kluczowe dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego. Wykorzystując analizę obwiedni danych (DEA) z czynnikami środowiskowymi, przeprowadzono ocenę efektywności RIS w polskich podregionach. Na tej podstawie stworzono listę efektywnych podregionów o silnej innowacyjności oraz efektywnych regionów o słabej innowacyjności. Uzyskane wyniki potwierdzają, że w większości przypadków polskie podregiony nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Estymując model panelowy, zidentyfikowano cechy RIS wpływające na efektywność, potwierdzono pozytywny wpływ środowiska innowacyjnego, bliskości przestrzennej oraz udziału przemysłu w wartości dodanej. Zidentyfikowano negatywny wpływ bezrobocia oraz czynników świadczących o niskim poziomie kapitału społecznego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do formułowania odpowiedniej polityki wspierającej innowacje na poziomie regionalnym, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystanie zidentyfikowanych wzorców w połączeniu z indywidualnymi cechami poszczególnych regionów może przyczynić się do poprawy zarówno efektywności technologicznej, jak i produktywności – szczególnie w regionach słabszych.
 
REFERENCJE (76)
1.
Asheim B. T., Coenen L. [2005], Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters, Research Policy, 34 (8): 1173–1190, https://econpapers.repec.org/R...: y:2005: i:8: p:1173–1190 (accessed on 4.05.2021).
 
2.
Asheim B. T., Gertler M. S. [2009], The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems, in: Fagerberg J., Mowery D. C. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation: 291–317, Oxford University Press, New York, https://www.oxfordhandbooks.co... (accessed on 4.05.2021).
 
3.
Asheim B. T., Isaksen, A. [2002], Regional innovation systems: The integration of local “sticky” and global “ubiquitous” knowledge, Journal of Technology Transfer, 27 (1): 77–86, https://link.springer.com/arti... (accessed on 4.05.2021).
 
4.
Badunenko O., Mozharovskyi P. [2016], Nonparametric frontier analysis using Stata, The Stata Journal, 16 (3): 550–589.
 
5.
Badunenko O., Tauchmann H. [2019], Simar and Wilson two-stage efficiency analysis for Stata, The Stata Journal, 19 (4): 950–988.
 
6.
Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W. [1984], Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, Management Science, 30 (9): 1078–1092, https://pubsonline.informs.org... (accessed on 22.01.2021).
 
7.
Banker R. D., Natarajan R. [2008], Evaluating contextual variables affecting productivity using data envelopment analysis, Operations Research, 56 (1): 48–58.
 
8.
Barca F. [2009], An agenda for a reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
 
9.
Biorn E., Hagen T. P., Iversen T., Magnussen J. [2002], The Effect of Activity-Based Financing on Hospital Efficiency: A Panel Data Analysis of DEA Efficiency Scores 1992–2000, Health Care Management Science, 6 (4): 271–283.
 
10.
Braczyk H.‑J., Cooke P., Heidenreich M. [1998], Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World, UCL Press, London, https://www.routledge.com/Regi... (accessed on 4.05.2021).
 
11.
Brandt N. [2018], Strengthening innovation in Poland, 1479, OECD Economics Department Working Papers, https://www.oecdilibrary.org/e... (accessed on 4.05.2021).
 
12.
Buesa M., Martínez-Pellitero M., Baumert T., Heijs J. [2007], Novel Applications of Existing Econometric Instruments to Analyse Regional Innovation Systems: The Spanish Case, in: Surinach R., Moreno R., Vayá E. (eds.), Knowledge Externalities, Innovation Clusters and Regional Development: 155–175, Edward Elgar, Cheltenham.
 
13.
Carayannis E. G., Goletsis Y., Grigoroudis E. [2015], Multi-level multi-stage efficiency measurement: The case of innovation systems, Operational Research, 15 (2): 253–274, https://www.infona.pl//resourc... (accessed on 22.01.2021).
 
14.
Carayannis E. G., Grigoroudis E., Campbell D. F. J., Meissner D., Stamati D. [2018], The ecosystem as helix: an exploratory theorybuilding study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models, R&D Management, 48 (1): 148–162, https://onlinelibrary.wiley.co... (accessed on 27.08.2021).
 
15.
Carlsson B., Jacobsson S., Holmen M., Rickne A. [2002], Innovation systems: analytical and methodological issues, Research Policy, 31 (2), 233–245, https://econpapers.repec.org/R...: p:233–245 (accessed on 4.05.2021).
 
16.
Carlsson B., Stankiewicz R. [1991], On the nature, function and composition of technological systems, Journal of Evolutionary Economics, 1 (2): 93–118, https://link.springer.com/arti... (accessed on 4.05.2021).
 
17.
Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. [1978], Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2 (6): 429–444.
 
18.
Chen K., Guan J. [2012], Measuring the efficiency of China’s regional innovation systems: Application of network data envelopment analysis (DEA), Regional Studies, 46 (3): 355–377, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 22.01.2021).
 
19.
Coelli T. J., Prasada Rao D. S., O’Donnell C. J., Battese G. E. [2005], An introduction to efficiency and productivity analysis. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, vol. 2, Springer US.
 
20.
Cooke Ph. [2001], Strategies for Regional Innovation Systems: Learning Transfer and Applications, https://www.google.com/search?...+ (WDR) &spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3hKerqLDwAhUR2SoKHVd6CHMQBSgAegQIARA1&biw=1536&bih=735 (accessed on 4.05.2021).
 
21.
Cooke Ph., Boekholt P., Tödtling F. [1999], The governance of innovation in Europe: regional perspectives on global competitiveness, Pinter, New York, https://wellcomecollection.org... (accessed on 4.05.2021).
 
22.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. [2009], Sposoby klasyfikacji modeli DEA, Badania Operacyjne i Decyzje, 3: 5–18.
 
23.
Daraio C., Simar L. [2005], Introducing environmental variables in nonparametric frontier models: A probabilistic approach, Journal of Productivity Analysis, 24 (1): 93–121, https://link.springer.com/arti... (accessed on 3.02.2021).
 
24.
De Bruijn P., Lagendijk A. [2005], Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy, European Planning Studies, 13 (8): 1153–1172, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
25.
De Laurentis C. [2006], Regional innovation systems and the labour market: A comparison of five regions, European Planning Studies, 14 (8): 1059–1084, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
26.
Diez M. A., Esteban M. S. [2000], The evaluation of regional innovation and cluster policies: looking for new approaches, Fourth EES Conference, Lausanne.
 
27.
Doloreux D., Dionne S. [2008], Is regional innovation system development possible peripheral regions? Some evidence from the case La Pocatière, Canada, Entrepreneurship and Regional Development, 20 (3): 259–283, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
28.
Doloreux D., Parto S. [2005], Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues, Technology in Society, 27 (2): 133–153, www.elsevier.com/locate/techsoc (accessed on 4.05.2021).
 
29.
Domagała A. [2007], Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis Envelopment Analysis Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4: 35–56.
 
30.
Dzemydaitë G., Dzemyda I., Galinienë B. [2016], The Efficiency of Regional Innovation Systems in New Member States of the European Union: A Nonparametric DEA Approach, Economics and Business, 28 (1): 83–89.
 
31.
Dziallas M., Blind K. [2019], Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis, Technovation, 80–81: 3–29.
 
32.
EBRD [2019], The financial crisis and the EBRD, https://www.ebrd.com/what-we-d... (accessed on 4.10.2020).
 
33.
Edquist C. [2000], System of innovation approaches – their emergence and characteristics, in: Edquist C. (ed.), Systems of Innovation, Technologies, Institutions and Organizations: 1–35, Routledge, London.
 
34.
Edquist C. [2014], Efficiency of Research and Innovation Systems for Economic Growth and Employment, 8, Papers in Innovation Studies, Lund University, CIRCLE – Centre for Innovation Research, https://ideas.repec.org/p/hhs/... (accessed on 4.05.2021).
 
35.
European Commission [2018], Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A renewed European Agenda for Research and Innovation: Europe’s chance to shape its future, The European Commission’s contribution to the informal EU leaders’ meeting on innovation in Sofia on 16 May 2018, Brussels.
 
36.
Eurostat [2018], Methodological manual on territorial typologies 2018 edition, Luxembourg.
 
37.
Eurostat [2019], EU policies for regions and cities, Statistics Explained, https://ec.europa.eu/eurostat/... (accessed on 12.12.2019).
 
38.
Färe R., Lovell K. C. A. [1978], Measuring the technical efficiency of production, Journal of Economic Theory, 19 (1): 150–162.
 
39.
Farrell M. J. [1957], The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120 (3): 290.
 
40.
Fernández-Serrano J., Martínez-Román J. A., Romero I. [2019], The entrepreneur in the regional innovation system. A comparative study for high- and low-income regions, Entrepreneurship and Regional Development, 31 (5–6): 337–356, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
41.
Fischer M. M. [2001], Innovation, knowledge creation and systems of innovation, The Annals of Regional Science, 35 (2): 199–216, https://ideas.repec.org/a/spr/... (accessed on 4.05.2021).
 
42.
Fritsch M. [2004], Cooperation and the efficiency of regional R&D activities, Cambridge Journal of Economics, 28 (6): 829–846.
 
43.
Fritsch M., Slavtchev V. [2006], Measuring the efficiency of regional innovation systems: an empirical assessment, 8, Freiberg Working Papers, TU Bergakademie Freiberg, Faculty of Economics and Business Administration, https://ideas.repec.org/p/zbw/... (accessed on 4.05.2021).
 
44.
Gertler M. S. [2003], Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there) on JSTOR, Journal of Economic Geography, 3 (1): 75–99, https://www.jstor.org/stable/2...? seq=1 (accessed on 4.05.2021).
 
45.
Golejewska A. [2019], Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Funkcjonowanie, efektywność i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
46.
Hajek P., Henriques R., Hajkova V. [2014], Visualising components of regional innovation systems using self-organizing maps – Evidence from European regions, Technological Forecasting and Social Change, 84 (C): 197–214.
 
47.
Harris J., Ozgen H., Ozcan Y. [2000], Do mergers enhance the performance of hospital efficiency?, Journal of the Operational Research Society, 51 (7): 801–811, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 22.01.2021).
 
48.
Howells J. R. L. [2002], Tacit knowledge, innovation and economic geography, Urban Studies, 39 (5–6): 871–884, https://journals.sagepub.com/d... (accessed on 4.05.2021).
 
49.
Hsieh H. F., Shanno S. E. [2005], Three approaches to qualitative content analysis, Qualitative Health Research, 15 (9): 1277–1288, https://journals.sagepub.com/d... (accessed on 4.05.2021).
 
50.
Kaihua C., Mingting K. [2014], Staged efficiency and its determinants of regional innovation systems: A two-step analytical procedure, Annals of Regional Science, 52 (2): 627–657, https://link.springer.com/arti... (accessed on 22.01.2021).
 
51.
Kondratiuk-Nierodzińska M. [2013], Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
52.
Kozuń-Cieślak G. [2012], Efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 262: 188–201.
 
53.
Krätke S. [2002], Network analysis of production clusters: The Potsdam/Babelsberg film industry as an example, European Planning Studies, 10 (1): 27–54, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
54.
Kruczkowska E., Poniński T., Gileta K., Rzepka J., Szybisty B., Zając J. [2017], Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji. Ekosystem i finansowanie, Polski Fundusz Rozwoju, Warszawa.
 
55.
Kumbhakar S. C., Lovell C. A. K. [2000], Stochastic Frontier Analysis. Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, https://www.cambridge.org/core... (accessed on 22.01.2021).
 
56.
Lafarga C. V., Balderrama J. I. L. [2015], Efficiency of Mexico’s regional innovation systems: An evaluation applying data envelopment analysis (DEA), African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 7 (1): 36–44, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
57.
Makkonen T., Have R. P. van der [2012], Benchmarking regional innovative performance: composite measures and direct innovation counts, Scientometrics, 94 (1): 247–262, https://link.springer.com/arti... (accessed on 27.08.2021).
 
58.
Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. [2008], The effectiveness and efficiency of public spending, 301, European Economy, Economic Papers, Brussels, http://ec.europa.eu/economy_fi... (accessed on 3.02.2021).
 
59.
Markard J., Truffer B. [2008], Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework, Research Policy, 37 (4): 596–615, https://econpapers.repec.org/R...: y:2008: i:4: p:596–615 (accessed on 4.05.2021).
 
60.
Masternak-Janus A., Rybaczewska-Błażejowska M. [2016], Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA, in: Knosala R. (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji: 493–503, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 
61.
Nowakowska A. [2011], Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
62.
Paci R., Usai S. [2000], Technological enclaves and industrial districts: An analysis of the regional distribution of innovative activity in Europe, Regional Studies, 34 (2): 97–114, https://www.tandfonline.com/do... (accessed on 4.05.2021).
 
63.
Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A. [2013], Regionalne systemy innowacji w Polsce – raport z badań, PARP, Warszawa.
 
64.
Roelandt T. J., Hertog P. den [1999], Cluster analysis and cluster-based policy making in OECD countries: An introduction to the theme, OECD Boosting Innovation: The cluster approach: 9–23, OECD, Paris, http://www.sciepub.com/referen... (accessed on 4.05.2021).
 
65.
Shephard R. W. [1970], Theory of Cost and Production Functions, Princeton University Press, Princeton, https://press.princeton.edu/bo... (accessed on 3.02.2021).
 
66.
Simar L., Wilson P. W. [2002], Non-parametric tests of returns to scale, European Journal of Operational Research, 139 (1): 115–132.
 
67.
Simar L., Wilson P. W. [2007], Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes, Journal of Econometrics, 136 (1): 31–64, https://econpapers.repec.org/R...: y:2007: i:1: p:31–64 (accessed on 22.01.2021).
 
68.
Stejskal J., Hajek P. [2015], Modelling knowledge spillover effects using moderated and mediation analysis – the case of Czech high-tech industries, in: 10th international conference on knowledge management in organizations, Maribor, KMO, Slovenia.
 
69.
Stejskal J., Kuvíková H., Meričková B. M. [2018], Regional Innovation Systems Analysis and Evaluation: The Case of the Czech Republic, in: Stejskal J., Hajek P., Hudec O. (eds.), Advances in Spatial Science: 81–113, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
70.
Sternberg R. [2007], Entrepreneurship, proximity and regional innovation systems, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98 (5): 652–666.
 
71.
Szymańska E. [2010], Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97 (2): 152–164.
 
72.
Świadek A. [2011], Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 
73.
Tulkens H., Vanden Eeckaut P. [1995], Non-parametric efficiency, progress and regress measures for panel data: Methodological aspects, European Journal of Operational Research, 80 (3): 474–499.
 
74.
Wojnicka-Sycz E. [2020], Paradygmat systemowy w innowacyjnosci. Geneza, ewolucja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
75.
Zabala-Iturriagagoitia J. M., Voigt P., Gutiérrez-Gracia A., Jiménez-Sáez F. [2007], Regional innovation systems: How to assess performance, Regional Studies, 41 (5): 661–672.
 
76.
Żółtaszek A., Olejnik A. [2017], Regional Effectiveness of Innovation – Leaders and Followers of the EU NUTS 0 and NUTS 2 Regions, 8, Lodz Economic Working Papers, Łódź.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top