PL EN
PRACA ORYGINALNA
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Indii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 25-02-2019
 
 
Data akceptacji: 17-04-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
GNPJE 2019;298(2):149-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W historii niepodległych Indii wyróżnia się dwa okresy: lata 1947-1990 oraz 1991-2018. Do 1990 roku gospodarka indyjska była bardzo scentralizowana i autarkiczna. Realizacja takiej polityki nie przynosiła dobrych efektów. Tempo wzrostu PKB kształtowało się w tym okresie na poziomie 3-4 proc. i należało do najniższych w Azji. W 1991 roku przeprowadzono wielkie reformy polegające na liberalizacji oraz deregulacji gospodarki. Od tego czasu notuje się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, w latach 1991-2018 wyższą stopę wzrostu PKB wśród największych gospodarek świata osiągała tylko gospodarka chińska. Na początku drugiej dekady lat bieżącego stulecia gospodarka indyjska mierzona wielkością PKB (wg PPP) jest trzecią na świecie – po Chinach i USA. Jednym z najważniejszych czynników szybkiego rozwoju i modernizacji gospodarki Indii jest napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), szczególnie po 2000 roku. Indie stały się trzecim w Azji krajem pod względem napływu BIZ – po Chinach i Singapurze. Co roku 4-8 proc. ogółu indyjskich nakładów na środki trwałe pochodzi od zagranicznych inwestorów. W 2017 roku 1,2 proc. skumulowanego zasobu BIZ w skali świata znajdowało się w Indiach. Są one lokalizowane w najbardziej nowoczesnych sektorach usług oraz przemysłu. Głównymi inwestorami w Indiach są przedsiębiorstwa z wysoko rozwiniętych krajów świata. Rząd Indii bardzo aktywnie wspiera napływ bezpośrednich inwestycji.
 
REFERENCJE (31)
1.
Acharya S., Ahluwalia I. J., Krishna K. L., Patnaik I. [2006], Economic Growth in India, 1950 –2000, w: K. S. Parikh (red.), Explaining Growth in South Asia, Oxford University Press, Delhi.
 
2.
Bedi P., Kharbanda E. [2014], Analysis of Inflows of Foreign Direct Investment in India – Problems and Challenges, Global Journal of Finance and Management, vol. 6, no. 7.
 
3.
Burange L. G., Yamini S. [2011], A Review of India’s Industrial Policy and Performance, University of Mumbai – Department of Economics, Working Paper UDE/34/1.
 
4.
Bywalec G. [2010], Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, Ekonomista, nr 3.
 
5.
Bywalec G. [2015], Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991–2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Bywalec G. [2018], Paradiplomacy in India As Exemplified by the State of Gujarat, w: M. Pietrasiak, G. Bywalec, T. Kamiński, D. Mierzejewski, M. Słowikowski, Paradiplomacy in Asia.
 
7.
Case studies of China, India and Russia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
8.
Chrzęściewska A. [2012], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Indii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267, t. I.
 
9.
Datt G., Mahajan A. [2014], Datt &Sundharan Indian Economy, S. Chand & Company Pvt. Ltd, New Delhi.
 
10.
Domżalski S. [2017], Indie w gospodarce światowej. Słoń, który pragnął latać, Wydawnictwo Asian Century Biblioteka Jedwabnego Szlaku, Warszawa.
 
11.
Dymitrow K. [2012], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Indii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267.
 
12.
FDI Equity Inflows in Top 5 Sectors from 2000–01 to 2016–17, [2018, January 31], https://community.data.gov.in/... (19.03.2019).
 
13.
Gedam R. [1999], Statistical Profile of India, Deep & Deep Publication PVT Ltd, New Delhi.
 
14.
Guha R. [2014], Jawaharlal Nehru: A Romantic in Politics, w: Makers of Modern Asia, R. Guha (red.), The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge (M), London.
 
15.
India Exports (Imports) By Country and Region [2016], WITS, https://wits.worldbank.org/Cou... Flow/Export (6.12.2018).
 
16.
Khatik S. K., Patil M. [2017], A Study on FDI Outflow from India, Global Journal of Commerce & Management Perspective, March–April, vol. 6, no. 2.
 
17.
Kumar N. [2018], Foreign Direct and Portfolio Investments Flows and Development. A Perspective on Indian Experience, w: Indian Economy Since Independence, U. Kapila (red.), 28th ed. 2017–2018, Academic Foundation, New Delhi.
 
18.
Majumdar S. K. [2012], India’s Late, Late Industrial Revolution. Democratizing Entrepreneuship, Cambrigde University Press, Cambridge-New York.
 
19.
Michałowski T. [2013], Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, w: E. Oziewicz, T. Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 
20.
Mohanasundaram T., Karthikeyan P. [2015], Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from India, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, vol. 5, no. 4.
 
21.
Mukherjee A. [2011], Regional Inequality in Foreign Direct Investment Flows to India: The Problem and the Prospects, Reserve Bank of India Occasional Papers, vol. 32, no. 2.
 
22.
Nithyashree Mu., Madhavan M. [2019], The Trend and Role of Foreign Direct Investment In Indian Economy, Review of Research, vol. 9, no. 4.
 
23.
Oziewicz E. [1998], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Paz O. [1997], Podpatrywanie Indii, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
24.
Quarterly Fact Sheet. Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) from April 2000 to December, 2017, https://dipp.gov.in/sites/defa... (9.03.2019).
 
25.
Statistical Year Book India 2013, Statistical Year Bok India 2018. http://www.mospi.gov.in/statis... (16.03.2019).
 
26.
The World Bank, International Comparison Program Database. GDP, PPP (Constant 2011 international $), https://data.worldbank.org/ind... (20.03.2019).
 
27.
The World Bank, Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), https://data.worldbank.org/ind... (4.03.2019).
 
28.
The World Economy, vol. 2 – Historical Statistics [2006], Development Centre of the Organisation for Econiomic Co-operation and Development.
 
29.
Wolpert S. [2010], Nowa historia Indii, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
30.
World Investment Report 2018, United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, United Nations, New York and Geneva. https://unctad.org/en/Publicat... (11.03. 2019).
 
31.
Yang J. [2018], Research on Dynamic Relationship between Indian FDI and Economic Growth Based on SVAR Model, Atlantis Press, https://www.atlantis-press.com... (23.03.2019).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top