PL EN
PRACA ORYGINALNA
Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego
Data nadesłania: 04-02-2019
Data akceptacji: 17-04-2019
Data publikacji: 24-06-2019
 
GNPJE 2019;298(2):65–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Myśl o odpowiedniej strategii dla Polski rodziła się przez wiele lat, choć sama „Strategia dla Polski” – kilkuletni wielowątkowy program dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, osadzony na budowie instytucji społecznej gospodarki rynkowej i reformach strukturalnych odpowiadających na wyzwania globalizacji – powstał szybko, na przełomie lat 1993-94. Był to program średniookresowy, szczegółowo odnoszący się do działań niezbędnych w latach 1994-97, aczkolwiek kreślący także wiele zadań na lata późniejsze. Z ekonomicznego punktu widzenia była to próba podjęcia wyzwań długookresowych. Ówczesne zdiagnozowanie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz nakreślenie jego długofalowych celów było zasadniczo trafne i wiele z tego, co ćwierć wieku temu zaadresowano wobec reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych, z jednej strony, oraz wewnętrznych i zewnętrznych determinantów rozwoju z drugiej strony, współcześnie pozostaje nadal aktualnych. Dotyczy to w szczególności spraw tak wielkich, jak imperatyw tworzenia społecznej gospodarki rynkowej czy konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach szerokiego otwarcia na kontakty ze światem, poprzez sprawy tak znaczące, jak korzystna integracja z Unią Europejską czy reforma systemu ubezpieczeń społecznych, po sprawy tak konkretne, jak sprawny nadzór finansowy czy ekspansja gospodarki opartej w coraz większym stopniu na wiedzy.
 
REFERENCJE (75)
1.
Åslund A. [1995], How Russia Became a Market Economy, The Brookings Institution, Washington, DC.
 
2.
Baka W. [1999], U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
3.
Balcerowicz L. [1992], 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 
4.
Bałtowski M. [2015], Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko, Ekonomista, nr 5.
 
5.
Bałtowski M. (red.) [2016], Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Bugaj R. [2015], Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa.
 
7.
Castels F. [1978], The Social Democratic Image of Society. A study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective, Routledge, London.
 
8.
Csaba L. [2005], The New Political Economy of Emerging Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 
9.
Dornbusch R., Edwards S. [1989], Macroeconomic Populism in Latin America, NBER Working Paper, no. 2986.
 
10.
Ellman M., Gaidar E. T., Kolodko G. W. [1993], Economic Transition in Eastern Europe, Blackwell, Oxford, U. K. and Cambridge, USA.
 
11.
Fandrejewska A., Lipszyc J. B. [1995], Wicerząd wicepremiera, Rzeczpospolita, 13 maja.
 
12.
Frydman R., Kolodko G. W., Wellisz S. [1991], Stabilization Policies in Poland: A Progress Report, w: Exchange Rate Policies in Developing and Post-Socialist Countries, E.‑M. Claassena (red.), International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco.
 
13.
Główczyk J. [2003], Szalbierczy urok transformacji, Fundacja Innowacja. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 
14.
Gomułka S. [2016], Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
GUS [2018], 100 lat Polski w liczbach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
16.
Hausner J. [2007], Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej 2001–2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
17.
Hübner D., Mizgała J. [2006], Nasz kolor w Unii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
18.
Iversen T. [1998], The choices of Scandinavian social democracy in comparative perspective, Oxford Review of Economic Policy, vol. 14, no. 1.
 
19.
Kaliński J. [2012], Gospodarka w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
 
20.
Kołodko G. W. [1986], Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
21.
Kolodko G. W. [1989], Reform, Stabilization Policies and Economic Adjustment in Poland, United Nations University World Institute for Development Economics Research (WIDER), Helsinki.
 
22.
Kołodko G. W. [1990], Inflacja, reforma, stabilizacja, Alma-Press, Warszawa 1990.
 
23.
Kołodko G. W. (red.) [1991], Polityka finansowa – stabilizacja – transformacja, Instytut Finansów, Warszawa.
 
24.
Kołodko G. W. (red.) [1992a], Polityka finansowa – transformacja – wzrost, Instytut Finansów, Warszawa.
 
25.
Kołodko G. W. [1992b], Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 
26.
Kołodko G. W. [1993], Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 
27.
Kołodko G. W. [1994], Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa.
 
28.
Kołodko G. W. [1996], Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa.
 
29.
Kołodko G. W. [1997a], Euro 2006, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5.
 
30.
Kołodko G. W. [1997b], Wystarczy mieć rację, Nowe Życie Gospodarcze, nr 42.
 
31.
Kołodko G. W. [1997c], Post scriptum, Kultura (Paryż), nr 11 (602).
 
32.
Kolodko G. W. [2000], From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford University Press, Oxford and New York.
 
33.
Kolodko G. W. [2002a], Globalization and Catching-up In Transition Economies, University of Rochester Press, Rochester, NY and Woodbridge, Suffolk, UK.
 
34.
Kołodko G. W. [2002b], Tygrys z ludzką twarzą, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 
35.
Kołodko G. W. [2004], O Naprawie naszych finansów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
 
36.
Kołodko G. W. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
37.
Kolodko G. W. [2009], A two-thirds of success. Poland’s post-communist transformation 1989–2009, Communist and Post-Communist Studies, vol. 42, no. 3.
 
38.
Kołodko G. W. [2010], O społecznej gospodarce rynkowej, w: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. Budziło (red.), Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 
39.
Kołodko G. W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
40.
Kolodko G. W. [2014], The New Pragmatism, or economics and policy for the future, Acta Oeconomica, vol. 64, no. 2.
 
41.
Kolodko G. W., MacMahon W. W. [1987], Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach, Kyklos, vol. 40, no. 2.
 
42.
Kołodko G. W., Kozłowski P. [2014], Droga do teraz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
43.
Kołodko G. W., Koźmiński A. K. [2017], Nowy pragamtyzm kontra nowy nacjonalizm, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
44.
Kołodko G. W., Nuti M. D. [1997], Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa.
 
45.
Kołodko G. W., Tomkiewicz J. (red.) [2009], 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
46.
Kolodko G. W., Tomkiewicz J. (red.) [2011], 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Nova Science Publishers, New York.
 
47.
Kołodko G. W., Postuła M. [2018]. Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska, Gospodarka Narodowa, nr 2.
 
48.
Konstytucja [1997], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 
49.
Kowalik T. [2010], www.PolskaTransformcja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 
50.
Koźmiński A. K. [1994], Kto zrealizuje „Strategię dla Polski?”, Rzeczpospolita, 23–25 września.
 
51.
Koźmiński A. K., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. [2019], Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
52.
Mazowiecki T. [2013], Rok 1989 i lata następne, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
53.
Mączyńska E. [2016], Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
54.
Mączyńska E. (red.) [2019], Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
55.
Mączyńska E., Pysz P. [2019], Nowy pragmatyzm i ordoliberalizm – analiza porównawcza, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
56.
Ost D. [2007], Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawskie Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 
57.
Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.) [2016], Ekonomia umiaru. Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
58.
Phillips A. W. [1958], The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom in 1861–1957, Economica, vol. 100, no. 25.
 
59.
Piatkowski M. [2018], Europe’s Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018.
 
60.
Postuła M. [2007], W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989–2008, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
61.
Postuła M. [2017], Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza, Difin, Warszawa.
 
62.
Poznański K. Z. [1997]. Poland’s Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth 1970–1994, Cambridge University Press, Cambridge.
 
63.
Poznański K. Z. [2000], Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 
64.
Prescott E. C. [2019], Letter to Professor Grzegorz W. Kolodko, January 25th, (http://www.pte.pl/pliki/2/1/pr...).
 
65.
Pysz P. [2008], Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
66.
Rosati D. [1994], Output Decline during Transition from Plan to Market, Economies of Transition, vol. 4, no. 2.
 
67.
Sachs J. [1993], Poland’s Jump to the Market Economy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 
68.
Sadowski Z. [2005], Transformacja i rozwój. Wybór prac, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
69.
Strategia [2017], Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 
70.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019–2022 [2019], Rada Ministrów, Warszawa.
 
71.
Williamson J. [1990], What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, J. Williamson (red.), Institute for International Economies, Washington DC.
 
72.
Williamson J. [1992], The Eastern Transition to a Market Economy: A Global Perspective, Centre for Economic Performance, London.
 
73.
Williamson J. [2005], Differing Interpretations of the Washington Consensus, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ) and TIGER Distinguished Lectures Series, no. 17.
 
74.
World Bank [1993], The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, The World Bank, Oxford University Press, New York.
 
75.
World Bank [2008], The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, The World Bank, Washington, DC.
 
eISSN:2300-5238