PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Liberalne reformy gospodarcze lat 90. XX wieku w Indiach. Przebieg i próba oceny
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Michał Zaremba   

Katedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
Data nadesłania: 04-03-2021
Data ostatniej rewizji: 29-07-2021
Data akceptacji: 21-10-2021
Data publikacji: 28-12-2021
 
GNPJE 2021;308(4):103–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Problem rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się należy do najbardziej interesujących problemów zarówno teorii, jak i praktyki gospodarczej. Jednym z najciekawszych przypadków są Indie, które od czasu wyzwolenia się spod władzy brytyjskiej wdrażały różne strategie rozwojowe mające skutkować wysokim tempem wzrostu gospodarczego. W latach 1956–1974 wzrost PKB Indii był relatywnie niski, a sama gospodarka była zamknięta i wysoce regulowana. Specyfiką gospodarki indyjskiej były i są uwarunkowania wynikające z regulacji i inicjatyw podejmowanych na szczeblu centralnym, ale także stanowym i lokalnym. Dopiero zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej po 1990 r. zaowocowały wyższymi wskaźnikami wzrostu, a Indie stały się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Artykuł omawia zmiany w indyjskiej polityce rozwoju gospodarczego po 1990 r., które stopniowo doprowadziły do wysokich stóp wzrostu. Wykorzystano analizę historyczną opartą na literaturze krajowej i zagranicznej oraz analizę danych zastanych. Głównym obszarem zainteresowania jest polityka prowadzona na poziomie centralnym. W wyniku badań można stwierdzić, że reformom opartym na zaleceniach konsensusu waszyngtońskiego towarzyszyła silna rola państwa, które tworzyło fundamenty nowego ładu instytucjonalnego, nadzorowało zmiany i w razie konieczności interweniowało. W wyniku reform gospodarka weszła na tory szybkiego wzrostu i zwiększyła się jej efektywność. Bez aktywnej i skoordynowanej roli państwa tak wielki sukces w ciągu ostatnich lat nie byłby możliwy.
 
REFERENCJE (24)
1.
Ahluwalia M. S. [2005], India’s Economic Reforms an Appraisal, Planning Commission, New Dehli, http://planningcommission.nic.... (dostęp: 26.02.2018).
 
2.
Bywalec G. [2015], Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991–2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
3.
Central Statistical Organization, National Accounts Statistics http://www.mospi.gov.in/public... (dostęp: 20.02.2018).
 
4.
Chandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. [1999], India after Independence, Viking Penguin India, New Delhi.
 
5.
Economic Reforms: Two Years after and the Tasks Ahead [1993], Finance Ministry, Discussion Paper, New Delhi.
 
6.
Hemming R., Chu W., Collyns Ch., Parker K. E., Chopra A., Fratzscher O. [1995], India: Economic Reform and Growth, International Monetary Fund, Washington.
 
7.
IMF, World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pu... (dostęp: 7.02.2021).
 
8.
Joshi V., Little I. M. D. [1996], India’s Economic Reforms 1991–2001, Oxford University Press, New Delhi.
 
9.
Kumar Ch. [2011], A discursive dominance theory of economic reforms sustainability: The case of India, India Review, 10 (2): 126–184, London.
 
10.
Mohan R. [2008], Capital flows to India, Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdo... (dostęp: 20.02.2018).
 
11.
OECD, Society at a Glance Asia/Pacific 2011, https://www.oecd.org/els/soc/4... (dostęp: 22.02.2018).
 
12.
Reserve Bank of India, Exchange Rate of the Indian Rupee vis-a-vis the SDR, US Dollar, Pound Sterling, D. M./ Euro and Japanese Yen (Financial Year – Annual Average and end-Year Rates), https://www.rbi.org.in/scripts... (dostęp: 20.02.2018).
 
13.
Reserve Bank of India, Foreign Direct Investment Flows to India: Country-wise and Industry-wise, https://www.rbi.org.in/scripts... (dostęp: 25.02.2018).
 
14.
Reserve Bank of India, Handbook of Statistics on Indian Economy, https://www.rbi.org.in/scripts... (dostęp: 19.02.2018).
 
15.
Rodrik D. [2011], Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
16.
Singh J., Chittedi K. R. [2011], Performance of Public Sector Enterprises in India: Pre and Post Liberalization Scenario, The IUP Journal of Managerial Economics, IX (3): 7–25.
 
17.
Srinivas Sh. V. [2017], The economic history of India. India and the International Monetary Fund 1944–2017, http://nationalarchives.nic.in... (dostęp: 25.02.2018).
 
18.
Srinivasan T. N. [2000], Eight Lectures on India’s Economic Reforms, Oxford University Press, New Delhi.
 
19.
Stiglitz J. [1998], More instruments and broader goals: moving toward the post-Washington consensus, World Institute for Development Economics Research, Helsinki.
 
20.
Tendulkar S. [1998], Indian Economic Policy Reform and Poverty: An assessment, [w:] Ahluwalia I. J., Little I. M. D. (red.), India’s Economic Reforms and Development: Essays for Manmohan Singh: 157–180, Oxford University Press, New Dehli.
 
21.
Virmani A. [2001], India’s 1990–91 crisis: reforms, myths and paradoxes, Working Paper, 4, Planning Commission, New Delhi.
 
22.
Williamson J. [1990], What Washington Means by Policy Reform, [w:] Williamson J. (red.), Latin American adjustment: how much has happened?: 7–20, Institute for International Economics, Washington.
 
23.
World Bank, India 1998 Macroeconomic Update, Annex Table 10 http://documents.worldbank.org... (dostęp: 7.02.2021).
 
24.
World Bank Data Base, Tariff rate, applied, weighted mean, all products, https://data.worldbank.org/ind... (dostęp: 8.02.2021).
 
eISSN:2300-5238