PL EN
PRACA ORYGINALNA
Opodatkowanie przedsiębiorstw jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-03-2013
 
GNPJE 2013;262(3):37–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie wpływu różnic w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej w oparciu o dane panelowe obejmujące dwustronne przepływy BIZ. Oczekuje się, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne reagują na różnice w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami, zaś wpływ opodatkowania na BIZ jest ujemny tzn. niższe stopy podatkowe przyciągają inwestycje. Zależność pomiędzy opodatkowaniem przedsiębiorstw a BIZ badano przy wykorzystaniu próby obejmującej wszystkie kraje tworzące obecnie UE-27 w latach 1998-2009. Analizę ekonometryczną oparto o rozszerzoną postać równania grawitacyjnego. Wyniki badania empirycznego wskazują, iż reakcja bezpośrednich inwestycji zagranicznych na różnice w efektywnych stopach podatkowych typu forward-looking pomiędzy krajami jest ujemna. Oznacza to, iż obniżenie tych stóp w kraju goszczącym w stosunku do kraju inwestora powoduje wzrost odpływów netto BIZ z gospodarki inwestującej. Występowania takiej zależności nie stwierdzono w odniesieniu do stopy nominalnej. Może to sugerować, iż inwestorzy podejmując decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji biorą pod uwagę wskaźniki efektywne, które oprócz stopy nominalnej uwzględniają także inne aspekty systemów podatkowych determinujące wielkość płaconych podatków.
eISSN:2300-5238