PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zmiany strukturalne a wydajność pracy w krajach Europy Środkowej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
2
Seminarium Doktorskie w Instytucie Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-04-2021
 
 
Data akceptacji: 16-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Alina Szewc-Rogalska   

Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
GNPJE 2021;307(3):63-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie natężenia procesów zmian strukturalnych oraz identyfikacja kierunku i zakresu ich oddziaływania na wydajność pracy w krajach Europy Środkowej w latach 1995–2018. Zastosowano metodę shift-share i przeprowadzono analizę tych zależności na poziomie dziewięciu sektorów. W większości badanych krajów duże znaczenie dla wzrostu wydajności pracy miały przesunięcia siły roboczej do sektorów o relatywnie wysokiej wydajności pracy. Największy wpływ zmian strukturalnych na stopę wzrostu wydajności pracy stwierdzono w przypadku gospodarki polskiej, charakteryzującej się relatywnie najniższym poziomem rozwoju gospodarczego spośród badanych krajów. W wybranych krajach Europy Środkowej najwyższa wydajność pracy występowała w sektorze high-tech KIS, natomiast najwyższa dynamika wydajności pracy – zazwyczaj w przemyśle high-tech. Sektory stymulujące wzrost wydajności pracy miały jednak relatywnie mały udział w zatrudnieniu. Z tego względu udział tych sektorów w zagregowanym wzroście wydajności pracy był znacznie mniejszy niż usług o niskim nasyceniu wiedzą czy też przemysłu low-tech.
 
REFERENCJE (47)
1.
Applebaum E., Schettkat R. [1999], Are prices unimportant? The changing structure of the industrialized economies, Journal of Post Keynesian Economics, 22: 387–398.
 
2.
Baumol W. J. [1967], Macroeconomics of unbalanced growth revisited: the anatomy of urban crisis, American Economic Review, 57: 415–426.
 
3.
Brondino G. [2018], Productivity growth and structural change in China (1995–2009): a subsystems analysis, Structural Change and Economic Dynamics, 49: 183–191.
 
4.
Ceccobelli M., Gitto S., Mancuso P. [2012], ICT capital and labour productivity growth: a non-parametric analysis of 14 OECD countries, Telecommunications Policy, 36: 282–292.
 
5.
Daveri F. [2002], The new economy in Europe: 1992–2001, Oxford Review of Economic Policy, 18: 345–362.
 
6.
Dietrich A. [2008], Does growth cause structural change, or is it the other way around? A dynamic panel data analysis for seven OECD countries, Empirical Economics, 43: 915–944.
 
7.
Fagerberg J. [2000], Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study, Structural Change and Economic Dynamics, 11: 393–411.
 
8.
Fernandez R., Palazuelos E. [2009], Demand, employment, and labour productivity in the European economies, Structural Change and Economic Dynamics, 20: 1–12.
 
9.
Fernandez R., Palazuelos E. [2018], Measuring the role of manufacturing in the productivity growth of the European economies (1993–2007), Structural Change and Economic Dynamics, 46: 1–12.
 
10.
Fixler D. J., Siegel D. [1999], Outsourcing and productivity growth in services, Structural Change and Economic Dynamics, 10: 177–194.
 
11.
Florczak W., Welfe W. [2000], Wyznaczanie potencjalnego PKB i łącznej produktywności czynników produkcji, Gospodarka Narodowa, 11–12: 40–55.
 
12.
Glocker C., Wegmueller P. [2018], International evidence of time-variation in trend labor productivity growth, Economic Letters, 167: 115–119.
 
13.
Glossary: High-tech classification of manufacturing industries [2018], Eurostat, http://ec.europe/eurostat/stat... (dostęp: 27.12.2020).
 
14.
Glossary: Knowledge-intensive services (KIS) [2017], Eurostat, http://ec.europe/eurostat/stat... (dostęp: 27.12.2020).
 
15.
Górajski M., Błażej M. [2020], A Control Function Approach to Measuring the Total Factor Productivity of Enterprises in Poland, Bank i Kredyt, 51 (3): 293–316.
 
16.
Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek L., Strzelecki P. [2018], Poland’s uninterrupted growth performance: New growth accounting evidence, Post-Communist Economies, 30 (2): 238–272.
 
17.
Grela M., Majchrowska A., Michałek T., Mućk J., Stążka-Gawrysiak A., Tchorek G., Wagner M. [2017], Is Central and Eastern Europe converging towards the EU-15?, NBP Working Papers no. 264, Narodowy Bank Polski, Economic Research Department.
 
18.
Grodzicki M. [2014], Sektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 9: 35–50.
 
19.
Growiec J. [2008a], A new class of production functions and an argument against purely labor-augmenting technical change, International Journal of Economic Theory, 4: 483–502.
 
20.
Growiec J. [2008b], Production functions and distributions of unit factor productivities: Uncovering the link, Economics Letters, 101: 87–90.
 
21.
Hagemejer J., Kolasa M. [2011], Internationalization and economic performance of enterprises: Evidence from Polish firm-level data, The World Economy, 34 (1): 74–100.
 
22.
Hagemejer J., Mućk J. [2019], Export-led growth and its determinants: Evidence from Central and Eastern European countries, The World Economy, 42 (7): 1994–2025.
 
23.
Jorgenson D. W. [2003], Information technology and the U. S. economy, American Economic Review, 91: 1–32.
 
24.
Kinfemichael B., Morshed A. [2019], Unconditional convergence of labor productivity in service sector, Journal of Macroeconomics, 59: 217–229.
 
25.
Kotlewski D., Błażej M. [2020a], KLEMS growth accounting implemented in Poland, Statistics in Transition, 21 (1): 95–122.
 
26.
Kotlewski D., Błażej M. [2020b], Sustainability of the convergence between Polish and UE developed economies in the light of KLEMS growth accounting, Bank i Kredyt, 51 (2): 121–142.
 
27.
Kruger J. [2008], Productivity and structural change: a review of the literature, Journal of Economic Surveys, 22: 330–363.
 
28.
Lee J. W., McKibbin W. [2018], Service sector productivity and economic growth in Asia, Economic Modelling, 74: 247–263.
 
29.
Martino R. [2015], Convergence and growth. Labour productivity dynamics in the European Union, Journal of Macroeconomics, 46: 186–200.
 
30.
McMillan M., Rodrik D. [2011], Globalization, structural change, and productivity growth, NBER Working Paper no. 17143, The National Bureau of Economic Research Working, Cambridge M. A.
 
31.
Mucha-Leszko B. [2016], Technologie ICT, zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81): 179–190.
 
32.
Najarzadeh R., Rahimzadeh F., Reed M. [2014], Does the Internet increase labour productivity? Evidence from a cross-country dynamic panel, Journal of Policy Modeling, 34: 986–993.
 
33.
Oliner S. D., Sichel D. E. [2002], Information technology and productivity: where are we now and where are we going?, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 87: 15–44.
 
34.
Padilla-Peres R., Villarreal F. [2017], Structural change and productivity growth in Mexico, 1990–2014, Structural Change and Economic Dynamics, 41: 53–63.
 
35.
Próchniak M. [2019], Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, w: Kowalski A. M., Weresa M. A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2019: Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0: 231–244, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
36.
Próchniak M., Witkowski B. [2013], Time stability of the beta convergence among EU countries: Bayesian model averaging perspective, Economic Modelling, 30 (C): 322–333.
 
37.
Rapacki R., Próchniak M. [2012], Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, Gospodarka Narodowa, 253 (1–2): 65–96.
 
38.
Peneder M. [2003], Industrial structure and aggregate growth, Structural Change and Economic Dynamics, 14: 427–448.
 
39.
Timmer M., Szirmai A. [2000], Productivity growth in Asian manufacturing: the structural bonus hypothesis re-examined, Structural Change and Economic Dynamics, 11: 371–391.
 
40.
Stefański M. [2020], To What Extent does Convergence Explain the Slowdown in Potential Growth of the CEE Countries Following the Global Financial Crisis?, Working Papers no. 2020/058, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis.
 
41.
Szewc-Rogalska A. [2015], Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, Nauki o Finansach. Financial Sciences, 1 (22): 91–100.
 
42.
Święcki T. [2017], Determinants of structural change, Review of Economics Dynamics, 24: 95–131.
 
43.
Van Ark B., Timmer M. P. [2003], Asia’s productivity performance and potential: the contribution of sector and structural Change, University of Groningen & Conference Board, Groningen.
 
44.
Vu K. [2017], Structural change and economic growth: Empirical evidence and policy insights from Asian economies, Structural Change and Economics Dynamics, 41: 64–77.
 
45.
Welfe W. [2003], Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, Studia Ekonomiczne, 1–2: 99–115.
 
46.
Winiecki J. [2014], Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2: 271–292.
 
47.
Yilmaz G. [2016], Labour productivity in the middle income trap and the graduated countries, Central Bank Review, 16: 73–83.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top