PL EN
PRACA ORYGINALNA
Endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2012
 
GNPJE 2012;255(4):85–108
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wyjaśnienie udziału głównych czynników determinujących poziom wzrostu gospodarczego zarówno w krótkim i jak i w długim okresie. Analiza dotyczy gospodarki otwartej, inicjalnie zrównoważonej wewnętrznie i zewnętrznie. Przyjęto założenie, że inwestycje czysto kapitałowe są zrównoważone z inwestycjami w innowacje oraz że inwestycje w nowy kapitał są zrównoważone z inwestycjami w wymianę starego kapitału. W odróżnieniu od czynników endogenicznych, które oddziaływują na wzrost gospodarczy w sposób zbliżony, ale nie identyczny, do neoklasycznego, czynniki egzogeniczne w znacznym stopniu mają charakter mnożnikowej interwencji, którą można opisać przy pomocy silnie zmodyfikowanego modelu IS-LM-BP. Oprócz inercji gospodarczej działającej w dłuższym okresie oraz krótkookresowego działania mnożnikowego, występuje jeszcze natychmiastowa stymulacja, którą należy uwzględnić w modelu. W artykule przedstawiono podstawowy model bazujący od strony popytu na funkcji długu według autorskiego pomysłu oraz na funkcji konsumpcji inspirowanej w pewnym zakresie przez teorię racjonalnych oczekiwań. Od strony podaży model bazuje na funkcjach kosztu, przychodów i zysku inspirowanych przez teorię cyklu życia produktu według R. Vernona. Funkcje te synchronizuje się ze sobą i łączy w jeden wspólny model, do którego inkorporuje się zmodyfikowany formalnie model IS-LM-BP. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy można sprowadzić do tego, że gospodarka taka, jaka obecnie funkcjonuje, jest tworem heterogenicznym. Jednocześnie jest rynkowa w tym sensie, iż modelowo można utożsamić ze sobą wszystkie rodzaje inwestycji, ale jednocześnie jest poddana wpływom, które według ujęcia neoklasycznego nie mają charakteru rynkowego.
eISSN:2300-5238