PL EN
PRACA ORYGINALNA
Korzyści płacowe z wykształcenia wyższego według danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 16-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-07-2021
 
 
Data akceptacji: 30-07-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marek Rocki   

Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
GNPJE 2021;307(3):47-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule uzasadniono możliwość oszacowania korzyści płacowych, jakie uzyskują absolwenci studiów wyższych, na podstawie danych administracyjnych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach z roku poprzedzającego rekrutację na dany stopień studiów oraz z roku po uzyskaniu dyplomu. Dla studiów stacjonarnych I stopnia przeciętny przyrost wynagrodzeń w związku z każdym rokiem edukacji wyniósł od 20 do 40% w zależności od dziedzin nauki, do której przyporządkowano kierunek studiów. Dla studiów stacjonarnych II stopnia jest to 50–60%. W przypadku studiów niestacjonarnych wzrosty są znacząco mniejsze.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bugaj J. M., Rybkowski R. [2015], Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia – analiza finansowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855: 687–696.
 
2.
Grotkowska G., Pastuszka S. [2019], Stopa zwrotu z edukacji w Polsce w świetle badań empirycznych, Rynek Pracy, 2: 20–30.
 
3.
Grotkowska G., Gaik A. [2019], Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy, Rynek Pracy, 2: 31–45.
 
4.
Hanushek E. A., Zhang L. [2006], Quality-consistent estimates of international returns to skill, Cambridge: National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 12664.
 
5.
Jarecki W. [2010], Praca i dochody studentów, Polityka Społeczna, 1: 21–25.
 
6.
Kaszubowski M. F. [2013], Modele płac typu Mincera na przykładzie pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIV (3): 39–50.
 
7.
Majchrowska A., Roszkowska S. [2013], Czy wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 30: 235–253.
 
8.
Mincer J. [1958], Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, LXVI (4): 281–302.
 
9.
Myck M., Nicińska A., Morawski L. [2009], Count Your Hours: Returns to Education in Poland, Institute for the Study of Labor IZA, Discussion Paper No. 4332.
 
10.
Natalli K. [2016], Metody wyznaczania funkcji wynagrodzeń oraz szacowania stopy zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, Ekonomia XXI Wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2: 30–48.
 
11.
Newell A., Reily B. [1999], Rates of return to educational qualifications in the transitional economies, Education Economics, 7 (1): 67–84.
 
12.
Pietrzak P., Khovrak I., [2019], Market valuation of graduates with agricultural degrees in Poland, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (3): 341–351.
 
13.
Rocki M. [2017a], Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów, Handel Wewnętrzny, July–August, 4 (369): 156–168.
 
14.
Rocki M. [2017b], Samozatrudnienie absolwentów polskich uczelni rocznika 2014, e-Mentor, 4: 4–10.
 
15.
Rocki M. [2018a], Rynkowa wycena absolwentów kierunków ekonomicznych rocznika 2014, Ekonomista, 1: 89–100.
 
16.
Rocki M. [2018b], Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jako potencjalna miara ich przedsiębiorczości, Horyzonty Wychowania, Akademia Ignatianum, 43: 201–213.
 
17.
Rocki M. [2018c], Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, UAM, I.
 
18.
Rocki M. [2018d], Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?, Humanities and Social Sciences, XXIII (25): 213–226.
 
19.
Rocki M. [2018e], Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?, e-Mentor, 3: 14–21.
 
20.
Rocki M. [2019], Zależność między aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia, Wiadomości Statystyczne, 64 (3): 27–41.
 
21.
Rocki M. [2020], Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014, Ekonomista, 6: 837–861.
 
22.
Roszkowska S., Majchrowska A. [2014], Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, Materiały i Studia nr 302, Instytut Ekonomiczny NBP.
 
23.
Regulation of the minister of science and higher education on fields of science, scientific disciplines and artistic disciplines of 20 September 2018 [2018], Polish Journal of Laws, 1818.
 
24.
Rutkowski J. [2017], High skills pay-off: the changing wage structure during economic transition in Poland, Economics in Transition, 4 (1): 89–112.
 
25.
Strawiński P. [2006], Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, Ekonomista, 6: 805–821.
 
26.
Strawiński P., Majchrowska A., Broniatowska P. [2018], Wage Returns to Different Educational Levels. Evidence from Poland, Ekonomista, 1: 25–49.
 
27.
Szreder M., Kalisiak K., Białowąs K., Szapiro T. [2012], Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów, Ekonomista, 5: 555–576.
 
28.
Teichler U. [2002], Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Common Perceptions, Tertiary Education and Management, 8: 199–216.
 
29.
Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science [2018], Polish Journal of Laws, 1668.
 
30.
Wincenciak L. [2017], Stopa zwrotu z wykształcenia wyższego w Polsce według grup kierunków studiów, Edukacja, 4: 5–16.
 
31.
Wysocka M., Wierzejski T., [2018], Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy – przykład wybranych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Problemy Polityki Społecznej, 3: 107–120.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top