PL EN
RESEARCH PAPER
The Wage Premium on Higher Education: Evidence from the Polish Graduate Tracking System
 
 
More details
Hide details
1
Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Submission date: 2021-03-16
 
 
Final revision date: 2021-07-28
 
 
Acceptance date: 2021-07-30
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Marek Rocki   

Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
GNPJE 2021;307(3):47-61
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The paper justifies the possibility of estimating wage premiums that higher study education graduates may receive based on the administrative data from the Polish Graduate Tracking System. The data on wages in the year preceding the admission to a given study cycle were used, along with the data from the year after graduation. For the first-cycle full-time study programme, the average growth in wages in relation to every each subsequent year of education ranged from 20% to 40% depending on the area of study under which a given field of study was classified. For full-time second-cycle studies, the rate of return was 50%–60%. In the case of part-time studies, these growth rates were considerably lower.
 
REFERENCES (31)
1.
Bugaj J. M., Rybkowski R. [2015], Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia – analiza finansowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855: 687–696.
 
2.
Grotkowska G., Pastuszka S. [2019], Stopa zwrotu z edukacji w Polsce w świetle badań empirycznych, Rynek Pracy, 2: 20–30.
 
3.
Grotkowska G., Gaik A. [2019], Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy, Rynek Pracy, 2: 31–45.
 
4.
Hanushek E. A., Zhang L. [2006], Quality-consistent estimates of international returns to skill, Cambridge: National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 12664.
 
5.
Jarecki W. [2010], Praca i dochody studentów, Polityka Społeczna, 1: 21–25.
 
6.
Kaszubowski M. F. [2013], Modele płac typu Mincera na przykładzie pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIV (3): 39–50.
 
7.
Majchrowska A., Roszkowska S. [2013], Czy wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 30: 235–253.
 
8.
Mincer J. [1958], Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, LXVI (4): 281–302.
 
9.
Myck M., Nicińska A., Morawski L. [2009], Count Your Hours: Returns to Education in Poland, Institute for the Study of Labor IZA, Discussion Paper No. 4332.
 
10.
Natalli K. [2016], Metody wyznaczania funkcji wynagrodzeń oraz szacowania stopy zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, Ekonomia XXI Wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2: 30–48.
 
11.
Newell A., Reily B. [1999], Rates of return to educational qualifications in the transitional economies, Education Economics, 7 (1): 67–84.
 
12.
Pietrzak P., Khovrak I., [2019], Market valuation of graduates with agricultural degrees in Poland, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (3): 341–351.
 
13.
Rocki M. [2017a], Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów, Handel Wewnętrzny, July–August, 4 (369): 156–168.
 
14.
Rocki M. [2017b], Samozatrudnienie absolwentów polskich uczelni rocznika 2014, e-Mentor, 4: 4–10.
 
15.
Rocki M. [2018a], Rynkowa wycena absolwentów kierunków ekonomicznych rocznika 2014, Ekonomista, 1: 89–100.
 
16.
Rocki M. [2018b], Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jako potencjalna miara ich przedsiębiorczości, Horyzonty Wychowania, Akademia Ignatianum, 43: 201–213.
 
17.
Rocki M. [2018c], Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, UAM, I.
 
18.
Rocki M. [2018d], Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?, Humanities and Social Sciences, XXIII (25): 213–226.
 
19.
Rocki M. [2018e], Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?, e-Mentor, 3: 14–21.
 
20.
Rocki M. [2019], Zależność między aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia, Wiadomości Statystyczne, 64 (3): 27–41.
 
21.
Rocki M. [2020], Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014, Ekonomista, 6: 837–861.
 
22.
Roszkowska S., Majchrowska A. [2014], Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, Materiały i Studia nr 302, Instytut Ekonomiczny NBP.
 
23.
Regulation of the minister of science and higher education on fields of science, scientific disciplines and artistic disciplines of 20 September 2018 [2018], Polish Journal of Laws, 1818.
 
24.
Rutkowski J. [2017], High skills pay-off: the changing wage structure during economic transition in Poland, Economics in Transition, 4 (1): 89–112.
 
25.
Strawiński P. [2006], Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, Ekonomista, 6: 805–821.
 
26.
Strawiński P., Majchrowska A., Broniatowska P. [2018], Wage Returns to Different Educational Levels. Evidence from Poland, Ekonomista, 1: 25–49.
 
27.
Szreder M., Kalisiak K., Białowąs K., Szapiro T. [2012], Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów, Ekonomista, 5: 555–576.
 
28.
Teichler U. [2002], Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Common Perceptions, Tertiary Education and Management, 8: 199–216.
 
29.
Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science [2018], Polish Journal of Laws, 1668.
 
30.
Wincenciak L. [2017], Stopa zwrotu z wykształcenia wyższego w Polsce według grup kierunków studiów, Edukacja, 4: 5–16.
 
31.
Wysocka M., Wierzejski T., [2018], Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy – przykład wybranych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Problemy Polityki Społecznej, 3: 107–120.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top