PL EN
PRACA ORYGINALNA
Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-12-2013
 
 
GNPJE 2013;268(11-12):93-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie roli polskich klastrów w transferze wiedzy i innowacji z nauki do biznesu i zidentyfikowanie form współpracy w poszczególnych fazach ich funkcjonowania. Rozważania służą weryfikacji hipotezy, że wraz z rozwojem klastrów zmieniają się formy transferu wiedzy i innowacji z podmiotów naukowych do przedsiębiorstw. Oparto je na analizie literatury przedmiotu i wynikach badań empirycznych. Artykuł zawiera opis etapów rozwoju klastrów, ich znaczenia w procesie przepływu wiedzy i technologii, a także ocenę zakresu współpracy przedsiębiorstw i podmiotów naukowych należących do struktur klastrowych. Kooperacja, zdaniem badanych, zwiększa poziom zaawansowania technologicznego podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie również ich przewagę konkurencyjną. Mimo tego pozytywnego wpływu współpraca między środowiskiem nauki i biznesu klastrów w Polsce jest jeszcze ograniczona.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top