PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2021
 
 
Data akceptacji: 04-01-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
GNPJE 2022;309(1):66-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F64
O11
 
STRESZCZENIE
Rola podatku środowiskowego jako instrumentu oddziaływania na gospodarkę w celu zmniejszenia degradacji środowiska jest przedmiotem badań od wielu lat. W niniejszym artykule głównym celem badawczym jest sprawdzenie, czy zachodzą długookresowe związki (kointegracja) między emisją gazów cieplarnianych, podatkami środowiskowymi oraz produktem krajowym brutto w państwach Grupy Wyszehradzkiej zgodnie z hipotezą środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC) w latach 1995–2018. Sprawdzono również, czy podatek środowiskowy ma wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Badając, czy istnieje między zmiennymi modelu długookresowa stabilna zależność (kointegracja), przeprowadzono testy z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z rozkładem opóźnień (ARDL). W drugim etapie zbadano występowanie oraz kierunki związku przyczynowego, wykorzystując wektorowy model korekty błędem (VECM). Testy przeprowadzone za pomocą modelu ARDL potwierdziły kointegrację między zmiennymi tylko w Polsce. Jednak relacje długookresowe między zmiennymi nie są zgodne z hipotezą EKC w kształcie odwróconej litery U. Są one zgodne z hipotezą EKC w kształcie litery U, wskazując, że początkowo wraz ze wzrostem PKB per capita emisja gazów cieplarnianych spada, a po osiągnięciu minimum ponownie rośnie. Badania występowania i kierunku związku przyczynowego za pomocą modelu VECM wykazały w Polsce konwergencję modelu do równowagi długookresowej tylko dla równania, w którym zmienną zależną jest podatek środowiskowy.
 
REFERENCJE (38)
1.
Aydin C., Esen Ö. [2018], Reducing CO2 emissions in the EU member states: Do environmental taxes work?, Journal of Environmental Planning and Management, 61: 2396–2420.
 
2.
Dinda S. [2004], Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, 49 (4): 431–455.
 
3.
Filipović S., Golušin M. [2015], Environmental taxation policy in the EU – new methodology approach, Journal of Cleaner Production, 88: 308–317.
 
4.
Freire-González J. [2018], Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review, Journal of Policy Modeling, 40 (1): 194–223.
 
5.
Gavryshkiv, A. V. [2019], Oddziaływanie handlu międzynarodowego na środowisko w krajach rozwijających się, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4: 27–41.
 
6.
Gerlagh R., Lise W. [2005], Carbon taxes: A drop in the ocean, or a drop that erodes the stone? The effect of carbon taxes on technological change, Ecological Economics, 54 (2–3): 241–260.
 
7.
González-Sánchez M., Martín-Ortega J. L. [2020], Greenhouse Gas Emissions Growth in Europe: A Comparative Analysis of Determinants, Sustainability, 12 (3): 1–22.
 
8.
Goulder L. H. [1995], Environmental taxation and the double dividend: a reader’s guide, International Tax and Public Finance, 2: 157–183.
 
9.
Grossman G. M., Krueger A. B. [1991], Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper Series, 39.
 
10.
Gruszecki L., Jóźwik B., Kyophilavong P. [2020], International Relations in the Environmental Kuznets Curve – Theoretical Considerations, European Research Studies Journal, 23 (4): 964–982.
 
11.
Gruszecki L., Jóźwik B. [2019], Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa, Gospodarka Narodowa, 299 (3): 95–117.
 
12.
Haites E. [2018], Carbon taxes and greenhouse gas emissions trading systems: what have we learned?, Climate Policy, 18 (8): 955–966.
 
13.
Hájek M., Zimmermannová J., Helman K., Rozenský L. [2019], Analysis of carbon tax efficiency in energy industries of selected EU countries, Energy Policy, 134: 1–11.
 
14.
Hao L. N., Umar M., Khan Z., Ali W. [2021], Green growth and low carbon emission in G7 countries: How critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is?, Science of The Total Environment, 752: 1–10.
 
15.
Hashmi R., Alam K. [2019], Dynamic relationship among environmental regulation, innovation, CO2 emissions, population, and economic growth in OECD countries: A panel investigation, Journal of Cleaner Production, 231: 1100–1109.
 
16.
He P., Chen L., Zou X., Li S., Shen H., Jian J. [2019a], Energy Taxes, Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption and Economic Consequences: A Comparative Study of Nordic and G7 Countries, Sustainability, 11: 1–17.
 
17.
Kirchgässner G., Müller U. A., Savioz M. [1998], Ecological Tax Reform and Involuntary Unemployment: Simulation Results for Switzerland, Discussion Paper, 9806.
 
18.
Kripfganz S., Schneider D. C. [2018], ARDL: Estimating autoregressive distributed lag and equilibrium correction models, In Proceedings of the 2018 London Stata Conference.
 
19.
Kripfganz S., Schneider D. C. [2020], Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82 (6): 1456–1481.
 
20.
Lapinskienė G., Peleckis K., Slavinskaitė N. [2017], Energy consumption, economic growth and greenhouse gas emissions in the European Union countries, Journal of Business Economics and Management, 18 (6): 1082–1097.
 
21.
Lee H., Roland-Holst D. [1997], The environment and welfare implications of trade and tax policy, Journal of Development Economics, 52 (1): 65–82.
 
22.
Liobikienè G., Butkus M., Matuzevičitè K. [2019], The Contribution of Energy Taxes to Climate Change Policy in the European Union (EU), Resources, 8 (2): 1–23.
 
23.
Loganathan, N., Shahbaz, M., Taha, R. [2014], The Effect of Green Taxation and Economic Growth on Environment Hazards: The Case of Malaysia, MPRA Paper, 56843.
 
24.
Loganathan N., Shahbaz M., Taha R. [2014], The link between green taxation and economic growth on CO2 emissions: fresh evidence from Malaysia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 1083–1091.
 
25.
Lopez R. [1994], The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade Liberalization, Journal of Environmental Economics and Management, 27: 163–184.
 
26.
Miller S., Vela M. A. [2018], Are environmentally related taxes effective?, Inter-American Development Bank Working Paper Series, 4685.
 
27.
Morley B. [2012], Empirical evidence on the effectiveness of environmental taxes, Applied Economics Letters, 19 (18): 1817–1820.
 
28.
Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. P. [2001], Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3): 289–326.
 
29.
Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. P. [1999], Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels, Journal of the American Statistical Association, 94(446): 621–634.
 
30.
Pigou A. C. [1920], The Economics of Welfare. In: 4th edition 1938, Weidenfeld and Nicolson, London.
 
31.
Radulescu M., Sinisi C. I., Popescu C., Iacob S. E. [2017], Environmental tax policy in Romania in the context of the EU: Double Dividend Theory, Sustainability, 9 (11): 1–20.
 
32.
Sen S., Vollebergh H. [2018], The effectiveness of taxing the carbon content of energy consumption, Journal of Environmental Economics and Management, 92: 74–99.
 
33.
Shahbaz M., Sinha A. [2018], Environmental Kuznets Curve for CO2 Emission: A Literature Survey, Munich Personal RePEc Archive.
 
34.
Shahzad U. [2020], Environmental taxes, energy consumption, and environmental quality: Theoretical survey with policy implications, Environmental Science and Pollution Research, 27: 24848–24862.
 
35.
Skrzypek J. [2018], Analiza energochłonności i emisyjności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996–2015, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6: 78–103.
 
36.
Stern N. [2007], The Economics of Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
 
37.
Timilsinas G. R. [2018], Where is the carbon tax after thirty years of research? Development Research Group, Working Paper Series, 8493.
 
38.
Vasylieva T., Lyulyov O., Bilan Y., Streimikiene D. [2019], Sustainable Economic Development and Greenhouse Gas Emissions: The Dynamic Impact of Renewable Energy Consumption, GDP, and Corruption, Energies, 12 (17): 1–12.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top