PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zrównoważony rozwój jako koncepcja rozwoju światowej gospodarki z perspektywy współczesnej makroekonomii
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
GNPJE 2016;282(2):5-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E31
E32
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem rozwoju światowej gospodarki z perspektywy zrównoważonego rozwoju, jako kluczowego imperatywu współczesnej makroekonomii. Ponadto problem rozwoju światowej gospodarki połączono z klasycznymi problemami makroekonomii w postaci: wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia oraz bilansu płatniczego. Płodność heurystyczna przedstawionych badań wyraża się zarówno w połączeniu klasycznych problemów makroekonomii w kontekście zrównoważonego rozwoju, jak i z perspektywy różnych współczesnych szkół makroekonomicznych. W swoich rozważaniach autorzy dążą do potwierdzenia hipotezy głoszącej, iż zrównoważony rozwój jest płodnym heurystycznie paradygmatem w rozwoju współczesnej makroekonomii, zaś różne kierunki rozwoju współczesnej makroekonomii pozwalają na przystosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla potrzeb programów rozwojowych gospodarek znajdujących się na różnych stadiach rozwoju.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top