PL EN
PRACA ORYGINALNA
Dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1992-2017
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Kraków, Institute of Economic and Social Sciences, Department of Economics and Economic Policy
 
 
Data nadesłania: 25-04-2018
 
 
Data akceptacji: 16-01-2019
 
 
Data publikacji: 21-03-2019
 
 
GNPJE 2019;297(1):135-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C22
J64
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest weryfikacja hipotez dotyczących dynamiki bezrobocia dla danych kwartalnych gospodarki Polski. Wyróżnia się teorię naturalnej stopy bezrobocia (NAIRU) oraz teorię histerezy. Według teorii NAIRU istnieje swoista dla danej gospodarki stopa bezrobocia, a wszelkie odchylenia od jej poziomu są czasowe i gospodarka samoczynnie powraca do stanu równowagi. Według teorii histerezy wstrząsy w poziomie bezrobocia obserwowanego trwale wpływają na poziom naturalnej stopy bezrobocia. Testowanie tych alternatywnych teorii sprowadza się do testowania występowania pierwiastka jednostkowego. Jeżeli proces jest stacjonarny, wtedy można odrzucić teorię histerezy. W przeciwnym wypadku należy zaakceptować występowanie efektu histerezy bezrobocia. Zastosowanie progowego modelu autoregresyjnego do kwartalnych danych o bezrobociu w Polsce latach od 1992 (Q2) do 2017 (Q4) potwierdziło efekt histerezy bezrobocia.
 
REFERENCJE (31)
1.
Akdoğan K. [2017], Unemployment hysteresis and structural change in Europe, Empirical Economics, vol. 53 (4): 1415–1440.
 
2.
Arendt Ł. [2005], Próba oszacowania NAIRU dla Polski, Gospodarka Narodowa, vol. 5–6: 1–23.
 
3.
Arendt Ł. [2006], Czy w Polsce występuje efekt histerezy bezrobocia?, Gospodarka Narodowa, vol. 11–12: 25–46.
 
4.
Bartosik K. [2012], Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, Gospodarka Narodowa, vol. 11–12: 25–57.
 
5.
Bartosik K., Mycielski J. [2016], Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce, Bank i Kredyt, vol. 47 (5): 435–462.
 
6.
Bean Ch. R. [1997], The role of demand management policies in reducing unemployment, Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, January: 99–167.
 
7.
Blanchard O., Summers L. H. [1986], Hysteresis and the European unemployment problem, NBER Macroeconomics Annual, MIT Press.
 
8.
Caner M., Hansen B. E. [2001], Threshold autoregression with a unit root, Econometrica, vol. 69 (6): 1555–1596.
 
9.
Central Statistical Office [2018a], Aktywność ekonomiczna ludności Polski (III kwartał 2017), Labour Force Survey in Poland (3 rd quarter 2017), Warszawa.
 
10.
Central Statistical Office [2018b], Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 roku (dane wstępne).
 
11.
Friedman M. [1968], The role of monetary policy, American Economic Review 58 (1), pp. 1–17.
 
12.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. [2008], Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Paper, no. 33/91.
 
13.
Hamermesh D. S., Pfann G. A. [1996], Adjustment costs in factor demand, Journal of Economic Literature, vol. 34 (3): 1264–1292.
 
14.
Hansen B. E. [1996], Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis, Econometrica, vol. 64 (2): 413–430.
 
15.
Hansen B. E. [1997], Inference in TAR models, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 2 (1): 1–14.
 
16.
Hansen B. E. [2011], Threshold autoregression in economics, Statistics and Its Interface, no. 4: 123–127.
 
17.
Hansen B. E., Seo B. [2002], Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models, Journal of Econometrics, vol. 110 (2): 293–318.
 
18.
Kelm R. [2009], Szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Phillipsa, 1996:1–2006:2, in: Kwiatkowska W. (ed.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinant, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
19.
Kwiatkowski E. [2002], Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, Bank i Kredyt, vol. 33 (11–12): 149–155.
 
20.
Lee Ch-Ch., Chang Ch-P. [2008], Unemployment hysteresis in OECD countries: centurial time series evidence with structural breaks, Economic Modelling, vol. 25 (2): 312–325.
 
21.
León-Ledesma M. A., McAdam P. [2004], Unemployment, hysteresis and transition, Scottish Journal of Political Economy, vol. 51 (3), pp. 377–401.
 
22.
Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe W. [2013], Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski, Acta Universitatis Lodzensis, vol. 281: 93–107.
 
23.
Meng M., Strazicich M. C., Lee J. [2017], Hysteresis in unemployment, Empirical Economics, vol. 53 (4): 1399–1414.
 
24.
Mielich-Iwanek K. [2009], Polski rynek pracy w świetle teorii histerezy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 76: 122–132.
 
25.
Phelps E. S. [1967], Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time, Economica, vol. 34 (135): 254–281.
 
26.
Phelps E. S. [1968], Money-wage dynamics and labour-market equilibrium, Journal of Political Economy, vol. 76 (4): 678–711.
 
27.
Roszkowska S. [2013], Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem, Materiały i Studia NBP, no. 290.
 
28.
Socha M., Sztanderska U. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
29.
Tong H. [2015], Threshold models in time series analysis – some reflections, Journal of Econometrics, vol. 189 (2): 485–491.
 
30.
Wojtyna A. [1994], Czy Polsce grozi efekt histerezy? Gospodarka Narodowa, no. 9: 1–10.
 
31.
Yilanci V. [2008], Are unemployment rates nonstationary or nonlinear? Evidence from 19 OECD countries, Economics Bulletin, vol. 3 (47): 1–5.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top