PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stabilność i wyniki finansowe banków w krajach Europy graniczących z konfliktem militarnym w Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 
2
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-12-2023
 
 
Data akceptacji: 19-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marta Anita Karaś   

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 
 
GNPJE 2024;318(2):64-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł bada wpływ wojny w Ukrainie na kondycję finansową i stabilność banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej bezpośrednio graniczących z krajami zaangażowanymi w konflikt militarny, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Próbę badawczą składającą się z 93 banków oraz 45 analizowanych zmiennych dobrano na podstawie usystematyzowanego przeglądu literatury. Badanie empiryczne wykorzystuje systemową metodę uogólnionych momentów (SGMM). By uchwycić wpływ, wykorzystano zarówno zmienną binarną, jak i zmienne interakcyjne. Wyniki omówiono w odniesieniu do zmiennych jednostkowych oraz zmiennych dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Badanie pozwoliło stwierdzić, że w analizowanym okresie nie nastąpiło znaczne pogorszenie współczynników kapitałowych banków. Jednocześnie wykazało ono istotny wpływ wielu zmiennych na kondycję i stabilność banków mierzonych pozostałymi wskaźnikami, a także istotność 22 zmiennych interakcyjnych, pokazującą, że wojna w Ukrainie ma realny negatywny wpływ na sytuację banków w badanych krajach. Ponadto wyniki sugerują, że banki w krajach o wyższym długu lub deficycie budżetowym mogą silniej odczuwać skutki wojny.
FINANSOWANIE
Źródła finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Projekt nr UMO2018/29/N/HS4/02783.
 
REFERENCJE (123)
1.
Abbassi W., Kumari V., Pandey D. K. [2023], What makes firms vulnerable to the Russia – Ukraine crisis?, The Journal of Risk Finance, 24 (1): 24–39, https://doi.org/10.1108/JRF-05....
 
2.
Adekoya O. B., Oliyide J. A., Yaya O. S., Al-Faryan M. A. S. [2022], Does oil connect differently with prominent assets during war? Analysis of intra-day data during the Russia – Ukraine saga, Resources Policy, 77: 102728, https://doi.org/10.1016/j.reso....
 
3.
Ahmed S., Hasan M. M., Kamal M. R. [2023], Russia–Ukraine crisis: The effects on the European stock market, European Financial Management, 29 (4): 1078–1118, https://doi.org/10.1111/eufm.1....
 
4.
Alam Md. K., Tabash M. I., Billah M., Kumar S., Anagreh S. [2022], The Impacts of the Russia–Ukraine Invasion on Global Markets and Commodities: A Dynamic Connectedness among G7 and BRIC Markets, Journal of Risk and Financial Management, 15 (8): 352, https://doi.org/10.3390/jrfm15....
 
5.
Alińska A., Wasiak K. [2014], Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 198: 13–34.
 
6.
Aliu F., Hašková S., Bajra U. Q. [2023], Consequences of Russian invasion on Ukraine: Evidence from foreign exchange rates, The Journal of Risk Finance, 24 (1): 40–58, https://doi.org/10.1108/JRF-05....
 
7.
Allen S. H. [2022], The uncertain impact of sanctions on Russia, Nature Human Behaviour, 6 (6): 761–762, https://doi.org/10.1038/s41562....
 
8.
Allen W. A., Wood G. [2006], Defining and achieving financial stability, Journal of Financial Stability, 2 (2): 152–172, https://doi.org/10.1016/j.jfs.....
 
9.
Al-Qudah A. M. A. [2014], The determinants of capital structure of listed banks in Jordan: panel data analysis, International Journal of Economics and Business Research, Inderscience Enterprises Ltd, 8 (1): 36–46, https://doi.org/10.1504/IJEBR.....
 
10.
Altman E. I., Iwanicz-Drozdowska M., Laitinen E. K., Suvas A. [2017], Financial Distress Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman’s Z-Score Model, Journal of International Financial Management & Accounting, 28 (2): 131–171, https://doi.org/10.1111/jifm.1....
 
11.
Andreß H.‑J., Golsch K., Schmidt A. W. [2013], Applied Panel Data Analysis for Economic and Social Surveys. Berlin, Springer Berlin, Heidelberg, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
12.
Antonakakis N., Gupta R., Kollias C., Papadamou S. [2017], Geopolitical risks and the oil-stock nexus over 1899–2016, Finance Research Letters, 23: 165–173, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
13.
Athari S. A. [2021], Domestic political risk, global economic policy uncertainty, and banks’ profitability: Evidence from Ukrainian banks, Post-Communist Economies, 33 (4): 458–483. https://doi.org/10.1080/146313....
 
14.
BankFocus [2023], https://login.bvdinfo.com/R0/B... (dostęp: 19.08.2023).
 
15.
Bateni L., Vakilifard H., Asghari F. [2014], The Influential Factors on Capital Adequacy Ratio in Iranian Banks, International Journal of Economics and Finance, 6 (11), http://dx.doi.org/10.5539/ijef....
 
16.
Batten J. A., Choudhury T., Kinateder H., Wagner N. F. [2022], Volatility Impacts on the European Banking Sector: GFC and COVID-19, Annals of Operations Research, 330: 335–360.
 
17.
BIS [2023], https://data.bis.org (dostęp: 19.08.2023).
 
18.
Blundell R., Bond S. [1998], Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 87 (1), https://doi.org/10.1016/S0304-....
 
19.
Boda M., Karaś M. [2023], Wpływ kwestii ESG na stabilność finansową banków notowanych na giełdach Europejskich, Bezpieczny Bank, 91 (2), https://doi.org/10.26354/bb.6.....
 
20.
Bond S. R. [2002], Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice, Portuguese Economic Journal, 1: 141–162, https://doi.org/10.1007/s10258....
 
21.
Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2017], The Role of Foreign Capital in the Banking Sector for Financial Stability and Economic Development In Post-Communist Countries, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, sectio H, Oeconomia, 51 (5): 129–137, https://doi.org/10.17951/h.201....
 
22.
Borges M. R., Tavares A. S. [2020], Determinants of bank performance in the context of crisis: A panel data analysis for Portugal, European Research Studies Journal, 23 (4): 674–686.
 
23.
Boubaker S., Goodell J. W., Pandey D. K., Kumari V. [2022], Heterogeneous impacts of wars on global equity markets: Evidence from the invasion of Ukraine, Finance Research Letters, 48: 102934, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
24.
Boubaker S., Nguyen N., Trinh V. Q., Vu T. [2023], Market reaction to the Russian Ukrainian war: A global analysis of the banking industry, Review of Accounting and Finance, 22 (1): 123–153, https://doi.org/10.1108/RAF-10....
 
25.
Bougias A., Episcopos A., Leledakis G. N. [2022], Valuation of European firms during the Russia–Ukraine war, Economics Letters, 218: 110750, https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
26.
Brune A., Hens T., Rieger M. O., Wang M. [2015], The war puzzle: Contradictory effects of international conflicts on stock markets, International Review of Economics, 62 (1): 1–21, https://doi.org/10.1007/s12232....
 
27.
BŚ [2023], https://databank.worldbank.org (dostęp: 19.08.2023).
 
28.
Caporale G. M., Gil-Alana L., Plastun A., Makarenko I. [2016], Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises, Journal of Economics and Finance, 40 (2): 235–257, https://doi.org/10.1007/s12197....
 
29.
Carmignani F., Kler P. [2018], Your war, my problem: How conflict in a neighbour country hurts domestic development, Economic Modelling, 70: 484–495, https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
30.
Chiaramonte L., Croci E., Poli F. [2015], Should we trust the Z-score? Evidence from the European Banking Industry, Global Finance Journal, 28: 111–131, https://doi.org/10.1016/j.gfj.....
 
31.
Choi J. J., Elyasiani E., Kopecky K. J. [1992], The sensitivity of bank stock returns to market, interest and exchange rate risks, Journal of Banking and Finance, 16 (5): 983–1004, https://doi.org/10.1016/0378-4....
 
32.
Chortane S. G., Pandey D. K. [2022], Does the Russia-Ukraine war lead to currency asymmetries? A US dollar tale, The Journal of Economic Asymmetries, 26: e00265, https://doi.org/10.1016/j.jeca....
 
33.
Choudhry T. [2010], World War II events and the Dow Jones industrial index, Journal of Banking and Finance, 34 (5): 1022– 1031, https://doi.org/10.1016/j.jban....
 
34.
Čihák M. [2006], How Do Central Banks Write on Financial Stability?, SSRN Scholarly Paper No. 920255, https://papers.ssrn.com/abstra....
 
35.
Constantinos A., Sofoklis V. [2009], Determinants of bank profitability: Evidence from the Greek banking sector, Economic Annals, 54, http://dx.doi.org/10.2298/EKA0....
 
36.
Country Economy [2023], Moldavia, https://countryeconomy.com (dostęp: 24.08.2023).
 
37.
Crozet M., Hinz J. [2020], Friendly fire: The trade impact of the Russia sanctions and counter-sanctions, Economic Policy, 35 (101): 97–146, https://doi.org/10.1093/epolic....
 
38.
Dańska-Borsiak B. [2011], Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
39.
Diaconu I. R., Oanea D.‑C. [2015], Determinants of Bank’s Stability. Evidence from CreditCoop, Procedia Economics and Finance, 32: 488–495, https://doi.org/10.1016/s2212-....
 
40.
Eksi O., Onur Tas B. K. [2022], Time-varying effect of uncertainty shocks on unemployment, Economic Modelling, 110: 105810, https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
41.
El-Ansary O., Hafez H. [2015], Determinants of Capital Adequacy Ratio: An Empirical Study on Egyptian Banks, Corporate Ownership and Control, 13 (1), https://ssrn.com/abstract=2708....
 
42.
Estrada M. A. R., Koutronas E. [2022], The impact of the Russian Aggression against Ukraine on the Russia-EU Trade, Journal of Policy Modeling, 44 (3): 599–616. https://doi.org/10.1016/j.jpol....
 
43.
EBC [2023], https://sdw.ecb.europa.eu (dostęp: 24.08.2023).
 
44.
Eurostat [2023], https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 1.09.2023).
 
45.
Fang Y., Shao Z. [2022], The Russia-Ukraine conflict and volatility risk of commodity markets, Finance Research Letters, 50: 103264, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
46.
Fiszeder P., Małecka M. [2022], Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: Application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies. Equilibrium, 17 (4): 939–967, https://doi.org/10.24136/eq.20....
 
47.
Frey B., Kucher M. [2001], Wars and Markets: How Bond Values Reflect the Second World War, Economica, 68 (271): 317– 333, https://doi.org/10.1111/1468-0....
 
48.
Frey B. S., Kucher M. [2000], World War II as reflected on capital markets, Economics Letters, 69 (2): 187–191, https://doi.org/10.1016/S0165-....
 
49.
Frey B. S., Waldenström D. [2004], Markets work in war: World War II reflected in the Zurich and Stockholm bond markets, Financial History Review, 11 (1): 51–67, https://doi.org/10.1017/S09685....
 
50.
Goczek Ł. [2012], Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa, 10 (254).
 
51.
Gong X., Xu J. [2022], Geopolitical risk and dynamic connectedness between commodity markets, Energy Economics, 110: 106028, https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
52.
Gorczyńska M. [2013], Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, 2 (2): 99–110.
 
53.
Grice J. S., Ingram R. W. [2001], Tests of the generalizability of Altman’s bankruptcy prediction model, Journal of Business Research, 54 (1): 53–61, https://doi.org/10.1016/S0148-....
 
54.
Gronowska A. [2021], Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy, Bezpieczny Bank, 2 (83), https://doi.org/10.26354/bb.2.....
 
55.
Gronowska A., Kil K. [2021], The Supervisory Model and Level of Implementation of the BCBS Core Principles for Effective Banking Supervision: Are They Determinants of Bank Financial Stability?, w: Balcerzak A. P., Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Finance, Instytut Badań Gospodarczych Olsztyn.
 
56.
Ha N. T. T., Quyen P. G. [2018], The Impact of Funding Liquidity on Risk-taking Behaviour of Vietnamese Banks: Approaching by Z-Score Measure, International Journal of Economics and Financial Issues, 8 (3): 29–35.
 
57.
Hakimi A., Zaghdoudi K., Zaghdoudi T., Djebali N. [2017], What Threatens Tunisian Banking Stability? Bayesian Model Versus Panel Data Analysis, The International Journal of Business and Finance Research, 11 (2): 21–37.
 
58.
Hoffmann M., Neuenkirch M. [2017], The pro-Russian conflict and its impact on stock returns in Russia and the Ukraine, International Economics and Economic Policy, 14 (1): 61–73. https://doi.org/10.1007/s10368....
 
59.
Huong T. T. X., Nga T. T. T., Oanh T. T. K. [2021], Liquidity risk and bank performance in Southeast Asian countries: a dynamic panel approach, Quantitative Finance and Economics, 5 (1): 111–133, https://doi.org/10.3934/QFE.20....
 
60.
Isayas Y. N. [2022], Determinants of banks’ profitability: Empirical evidence from banks in Ethiopia, Cogent Economics and Finance, 10 (1): 2031433, https://doi.org/10.1080/233220....
 
61.
Islam Md. S., Nishiyama S. [2016], The Determinants of Bank Profitability: Dynamic Panel Evidence from South Asian Countries, Journal of Applied Finance and Banking, 6 (3): 77–97.
 
62.
Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2017], Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countrie, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver). Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, 67 (6): 492–511.
 
63.
Izzeldin M., Muradoğlu Y. G., Pappas V., Petropoulou A., Sivaprasad S. [2023], The impact of the Russian-Ukrainian war on global financial markets, International Review of Financial Analysis, 87: 102598, https://doi.org/10.1016/j.irfa....
 
64.
Jabłoński A. [2015], Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 31 (104): 87–96.
 
65.
Jajuga K., Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W. [2017], Ryzyko systemu finansowego, Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, 329, https://www.nbp.pl/publikacje/... (dostęp: 6.10.2022).
 
66.
Jouini J., Obeid R., Saro H., Zaidi K. [2021], Sensitivity of Capital Adequacy Ratio to Bank-Specific and Economic Factors in the Arab Banking Sector, Financial Sector Development Studies, 10, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn....
 
67.
Jurkowska A. [2018], Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
68.
Kalogiannidis S., Chatzitheodoridis F., Kalfas D., Kontsas S., Toska E. [2022], The Economic Impact of Russia’s Ukraine Conflict on the EU Fuel Markets, International Journal of Energy Economics and Policy, 12 (6): 37–49, https://doi.org/10.32479/ijeep....
 
69.
Kamal M. R., Ahmed S., Hasan M. M. [2023], The impact of the Russia-Ukraine crisis on the stock market: Evidence from Australia, Pacific-Basin Finance Journal, 79: 102036. https://doi.org/10.1016/j.pacf....
 
70.
Karaś M., Szczepaniak W. [2021], Three Ways to Improve the Systemic Risk Analysis of the Central and Eastern European Region using SRISK and CoVaR, Journal of Credit Risk, 17 (2). https://papers.ssrn.com/abstra....
 
71.
Karkowska R. [2018], Związek nietradycyjnej działalności banków i ich stabilności w kontekście restrykcyjności regulacji bankowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 531: 211–220, https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
72.
Karkowska R., Korolczuk M. [2017], Zastosowanie wskaźnika Z‑score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 325: 81–94.
 
73.
Khan S. [2022], Determinants of Banks Profitability: An Evidence from GCC Countries, Journal of Central Banking Theory and Practice, 11 (3): 99–116, https://doi.org/10.2478/jcbtp-....
 
74.
Kil K. [2015], Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3 (4): 5–17, https://sj.wne.sggw.pl/pdf/dow... (dostęp: 13.09.2023).
 
75.
Kil K. [2018], Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, Poltext, Warszawa.
 
76.
Klepczarek E. [2015], Determinants Of European Banks’ Capital Adequacy, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 18 (4): 81–98.
 
77.
Kozłowski Ł. [2016], Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Poltext, Warszawa.
 
78.
Kumari V., Kumar G., Pandey D. K. [2023], Are the European Union stock markets vulnerable to the Russia–Ukraine war?, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 37: 100793. https://doi.org/10.1016/j.jbef....
 
79.
Kurowski Ł., Gajewski K. [2021], Agency Problems in Multinational Banks: Does Parent Complexity Affect the Risk-Taking of Subsidiaries?, Journal of Credit Risk, 4 (17). https://papers.ssrn.com/abstra....
 
80.
LB [2023], https://www.bank.lv/en/statist... (dostęp 19.08.2023).
 
81.
Li X., Tripe D., Malone C., Smith D. [2019], Measuring systemic risk contribution: the Leave-One-Out z-score method, Finance Research Letters, 36: 101316, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
82.
Lo G.‑D., Marcelin I., Bassène T., Sène B. [2022], The Russo-Ukrainian war and financial markets: The role of dependence on Russian commodities, Finance Research Letters, 50: 103194. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
83.
Lyócsa Š., Plíhal T. [2022], Russia’s ruble during the onset of the Russian invasion of Ukraine in early 2022: The role of implied volatility and attention, Finance Research Letters, 48: 102995. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
84.
Martins A. M., Correia P., Gouveia R. [2023], Russia-Ukraine conflict: The effect on European banks’ stock market returns, Journal of Multinational Financial Management, 67: 100786. https://doi.org/10.1016/j.mulf....
 
85.
Mattera M., Soto, F. [2023], Dodging the bullet: Overcoming the financial impact of Ukraine armed conflict with sustainable business strategies and environmental approaches, The Journal of Risk Finance, 24 (1): 122–142, https://doi.org/10.1108/JRF-04....
 
86.
Menicucci E., Paolucci G. [2016], The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector, Journal of Financial Reporting and Accounting, 14 (1): 86–115, https://doi.org/10.1108/JFRA-0....
 
87.
Mergaerts F., Vander Vennet R. [2016], Business models and bank performance: A long-term perspective, Journal of Financial Stability, 22: 57–75, https://doi.org/10.1016/j.jfs.....
 
88.
MFW [2023], https://data.imf.org/?sk=388df... (dostęp: 20.08.2023).
 
89.
Miklaszewska E., Kil K. [2016], Bank-Specific, Macroeconomic or Structural Variables: Which Explains Bank Enterprise Lending? The Evidence from Transition Countries, w: Carbó Valverde S., Cuadros Solas P. J., Rodríguez Fernández F. (red.), Bank Funding, Financial Instruments and Decision-Making in the Banking Industry: 63–94, Palgrave Macmillan.
 
90.
Miklaszewska E., Kil K. [2023], The Impact of the COVID-19 Pandemic on Bank Stability and Performance in the CEE Region. COVID-19 and European Banking Performance, w: Wachtel P., Miklaszewska-Abingdon E. (red.), Resilience, Recovery and Sustainability, 117–145, Routledge, New York.
 
91.
Miklaszewska E., Kil K., Idzik M. [2021], How the COVID-19 Pandemic Affects Bank Risks and Returns: Evidence from EU Members in Central, Eastern, and Northern Europe, Risks, 9: 180, https://doi.org/10.3390/risks9....
 
92.
Miklaszewska E., Kil K., Pawłowska M. [2020], Is reputational risk important for bank performance? Evidence from CEE-11 countries, Argumenta Oeconomica, 2 (45): 31–51, https://doi.org/10.15611/aoe.2....
 
93.
Naoaj M. S. [2023], Exploring the Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks: A Study of Bangladesh’s Banking Sector, European Journal of Business and Management Research, 8 (2), March, https://doi.org/10.48550/arXiv....
 
94.
NBC [2023], https://www.bnb.bg/Statistics/... (dostęp: 19.08.2023).
 
95.
NBM [2023], http://www.bnm.md/en/content/n... (dostęp: 19.08.2023).
 
96.
NBP [2023], Raporty o stabilności systemu finansowego, https://nbp.pl/system-finansow... finansowego (dostęp: 1.06.2023).
 
97.
Nikolaj S. S., Draženović B. O., Buterin V. [2022], Deposit insurance, banking stability and banking indicators, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 35 (1): 5632–5649, https://doi.org/10.1080/133167....
 
98.
Obeid R. [2023], Determinants of Capital Adequacy Ratio in the Banking Sector: Evidence from the Arab Region, International Journal of Business and Management, 18 (5), https://doi.org/10.5539/ijbm.v....
 
99.
Oja K. [2015], No milk for the bear: The impact on the Baltic states of Russia’s counter-sanctions, Baltic Journal of Economics, 15 (1): 38–49, https://doi.org/10.1080/140609....
 
100.
Olszak M., Kowalska I. [2016], Determinants of leverage and liquidity and bank size – cross-country study, Bezpieczny Bank, 4 (65): 27–59, https://archiwalna.bfg.pl/wp-c... (dostęp: 13.09.2023).
 
101.
Pandey D. K., Assaf R., Rai V. K. [2023], Did the Indian stock market sail the Russia-Ukraine storm safely?, The Journal of Economic Asymmetries, 28: e00319. https://doi.org/10.1016/j.jeca....
 
102.
Rogowski W., Mesjasz C. [2012], Definicje stabilności finansowej w: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
103.
Saâdaoui F., Ben Jabeur S., Goodell J. W. [2022], Causality of geopolitical risk on food prices: Considering the Russo–Ukrainian conflict, Finance Research Letters, 49: 103103, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
104.
Sedrakyan G. S. [2022], Ukraine war-induced sanctions against Russia: Consequences on transition economies, Journal of Policy Modeling, 44 (5): 863–885, https://doi.org/10.1016/j.jpol....
 
105.
Shingjergji A., Hyseni Msc. [2015], The determinants of the capital adequacy ratio in the Albanian banking system during 2007–2014, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3 (1): 1–10.
 
106.
Shkvarchuk L., Slav’yuk R., [2019], The Financial Behavior of Households in Ukraine, Journal of Competitiveness, 11 (3): 144–159, https://doi.org/10.7441/joc.20....
 
107.
Silva W., Kimura H., Amorim Sobreiro V. [2017], An Analysis of the Literature on Systemic Financial Risk: A Survey, Journal of Financial Stability, 28: 91–114, https://doi.org/10.1016/j.jfs.....
 
108.
Smaga P. [2014], Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego, Bezpieczny Bank, 4 (57), https://www.bfg.pl/wp-content/... (dostęp: 01.06.2023).
 
109.
Sokhanvar A., Bouri E. [2023], Commodity price shocks related to the war in Ukraine and exchange rates of commodity exporters and importers, Borsa Istanbul Review, 23 (1): 44–54. https://doi.org/10.1016/j.bir.....
 
110.
Sokhanvar A., Lee C.‑C. [2023], How do energy price hikes affect exchange rates during the war in Ukraine?, Empirical Economics, 64 (5): 2151–2164, https://doi.org/10.1007/s00181....
 
111.
Steinbach S. [2023], The Russia–Ukraine war and global trade reallocations, Economics Letters, 226: 111075, https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
112.
Sun M., Zhang C. [2023], Comprehensive analysis of global stock market reactions to the Russia-Ukraine war, Applied Economics Letters, 30 (18): 2673–2680, https://doi.org/10.1080/135048....
 
113.
Talavera O., Tsapin A., Zholud O. [2012], Macroeconomic uncertainty and bank lending: The case of Ukraine, Economic Systems, 36 (2): 279–293, https://doi.org/10.1016/j.ecos....
 
114.
Tan Y. [2016], The impacts of risk and competition on bank profitability in China, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40 (January): 85–110, https://doi.org/10.1016/j.intf....
 
115.
Trabelsi M. A., Trad N. [2017], Profitability and risk in interest-free banking industries: a dynamic panel data analysis, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10 (4), 454–469, https://doi.org/10.1108/IMEFM-....
 
116.
Umar Z., Bossman A., Choi S.‑Y., Teplova T. [2022], Does geopolitical risk matter for global asset returns? Evidence from quantileon-quantile regression, Finance Research Letters, 48: 102991, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
117.
Umar Z., Bossman A., Choi S.‑Y., Vo X. V. [2023], Are short stocks susceptible to geopolitical shocks? Time-Frequency evidence from the Russian-Ukrainian conflict, Finance Research Letters, 52: 103388, https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
118.
Ünvan Y. A. [2020], Determinants of Bank Capital Adequacy Ratio in Ghana, Journal of Yasar University, 15 (58): 160–166, https://doi.org/10.19168/jyasa....
 
119.
Vasylieva T., Lyeonov S., Lyulyov O., Kyrychenko K. [2018], Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country, Montenegrin Journal of Economics, 14 (1): 159–170.
 
120.
Von Cramon-Taubadel S. [2022], Russia’s Invasion of Ukraine – Implications for Grain Markets and Food Security, German Journal of Agricultural Economics, 71 (5): 1–13. https://doi.org/10.30430/71.20....
 
121.
Włodarczyk A., Szajt M. [2012], Ocena stabilności sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora przemysłu spożywczego na podstawie TMAI, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13 (1): 234–244.
 
122.
Wu F., Zhan X., Zhou J., Wang M. [2023], Stock market volatility and Russia–Ukraine conflict, Finance Research Letters, 55, 103919. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
123.
Zhang Z., Wu J., Liu Q. [2008], Impacts of Capital Adequacy Regulation on Risk-taking Behaviors of Banking, Systems Engineering, Theory and Practice, 28 (8): 183–189, https://doi.org/10.1016/S1874-....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top