PL EN
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY
Koniec historii? Wizja gospodarki w osobliwości technologicznej
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, India
 
2
Department of Economics, Central University of Rajasthan, Ajmer, India
 
 
Data nadesłania: 03-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2024
 
 
Data akceptacji: 19-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Vijay Kumar   

Department of Economics, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, India
 
 
GNPJE 2024;318(2):53-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł stanowi wkład w rosnącą literaturę poświęconą konsekwencjom technologicznym osobliwości napędzanej przez sztuczną inteligencję (SI) i jej skutkom gospodarczym. Analiza skupia się na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze, uwagę poświęcono koncepcji ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), superinteligencji AI i samej osobliwości. Następnie omówiono problem dostosowania SI, odnosząc się do potencjalnych skutków superinteligentnej SI dla ludzkiej cywilizacji. Wykorzystując teorię strukturacji Giddensa, podkreślono także znaczącą rolę „autorytatywnych zasobów” opartych na sztucznej inteligencji w określaniu alokacji zasobów i zapewnianiu sprawiedliwości dystrybucyjnej w społeczeństwie technoutopijnym. W artykule przeanalizowano również ideę utopii i „końca historii”, a we wnioskach zasugerowano, że osiągnięcie technologicznej utopii z superinteligentną sztuczną inteligencją stanowi problem projektowania mechanizmów.
 
REFERENCJE (34)
1.
Acemoglu D., Restrepo P. [2018], The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, American Economic Review, 108 (6): 1488–1542.
 
2.
Bostrom N. [2014], Superintelligence: Paths, dangers, strategies: xvi, 328, Oxford University Press, Oxford.
 
3.
Claeys G. [1989], Utopias, in: Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds.), The Invisible Hand: 270–277, Palgrave Macmillan, London, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
4.
Engels F., Marx K. [2019], The Communist Manifesto, in: Ideals and Ideologies, 11th ed., Routledge, New York.
 
5.
Etzioni O. [2016], No, the Experts Don’t Think Superintelligent AI is a Threat to Humanity, MIT Technology Review, Retrieved December 12, 2023, from https://www.technologyreview.c....
 
6.
Friedman M. [1962], Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago.
 
7.
Fukuyama F. [1989], The End of History?, The National Interest, 16: 3–18.
 
8.
Fukuyama F. [2006], The End of History and the Last Man, Simon and Schuster, New York.
 
9.
Giddens A. [1995], A Contemporary Critique of Historical Materialism, Stanford University Press, Stanford.
 
10.
Goertzel B. [2014], Artificial General Intelligence: Concept, State of the Art, and Future Prospects, Journal of Artificial General Intelligence, 5 (1): 1–48, https://doi.org/10.2478/jagi-2....
 
11.
Good I. J. [1966], Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, in: Alt F. L., Rubinoff M. (eds.), Advances in Computers: 31–88, Elsevier, https://doi.org/10.1016/S0065-....
 
12.
Gordon R. J. [2016], The Rise and Fall of American Growth: The U. S. Standard of Living Since the Civil War, Princeton University Press, Princeton, https://econpapers.repec.org/b....
 
13.
Greengard S. [2022], ChatGPT: Understanding the ChatGPT AI Chatbot, eWEEK, Retrieved January 31, 2023, from https://www.eweek.com/big-data....
 
14.
Growiec J. [2022], Accelerating Economic Growth: Lessons From 200,000 Years of Technological Progress and Human Development, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
15.
Harari Y. N. [2017], Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, HarperCollins, New York.
 
16.
Hegel G. W. F. [2018], Hegel: The Phenomenology of Spirit, Oxford University Press, Oxford.
 
17.
Keynes J. M. [2010], Economic Possibilities for Our Grandchildren, in: Essays in Persuasion: 321–332, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 
18.
Kurzweil R. [2005], The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, Viking Press, New York.
 
19.
Leike J. [2022], What is the alignment problem? [Substack newsletter], Musings on the Alignment Problem, https://aligned.substack.com/p... (accessed on 7.07.2023).
 
20.
Mollick E. [2022], ChatGPT Is a Tipping Point for AI, Harvard Business Review, https://hbr.org/2022/12/chatgp... (accessed on 31.01.2023).
 
21.
Ord T. [2020], The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, Hachette Books, New York.
 
22.
Rawls J. [1971], A Theory of Justice: Original Edition, Harvard University Press, Cambridge, https://doi.org/10.2307/j.ctvj....
 
23.
Robeyns I. [2005], The Capability Approach: A Theoretical Survey, Journal of Human Development, 6 (1): 93–117, https://doi.org/10.1080/146498....
 
24.
Roser M. [2023], AI timelines: What do experts in artificial intelligence expect for the future?, Our World in Data, https://ourworldindata.org/ai-... (accessed on 31.01.2023).
 
25.
Russell S. [2020], Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control, Penguin Publishing Group, New York.
 
26.
Sandel M. J. [1996], Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Harvard University Press, Cambridge.
 
27.
Segal H. P. [2005], Technological Utopianism in American Culture, Syracuse University Press, Syracuse, https://digitalcommons.library....
 
28.
Sen A. [1980], Equality of What?, The Tanner Lecture on Human Values, I: 197–220.
 
29.
Tegmark M. [2018], Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Penguin Books, London.
 
30.
Ulam S. [1958], John von Neumann 1903–1957, Bulletin of the American Mathematical Society, 64 (3): 1–49, https://doi.org/10.1090/S0002-....
 
31.
Vinge V. [1983], First Word, Omni, 5 (4), https://www.isfdb.org/cgi-bin/... (accessed on 6.03.2023).
 
32.
Vinge V. [1993], The Coming Technological Singularity, Whole Earth Review, Winter Issue.
 
33.
Waldrop M. M. [2016], The chips are down for Moore’s law, Nature News, 530 (7589): 144, https://doi.org/10.1038/530144....
 
34.
Wiener N. [1960], Some Moral and Technical Consequences of Automation, Science, 131 (3410): 1355–1358, https://doi.org/10.1126/scienc....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top