PL EN
PRACA ORYGINALNA
Niska zależność od kredytu w polskich firmach – błogosławieństwo w okresie kryzysu finansowego?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-08-2012
 
 
GNPJE 2012;257(7-8):1-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wyjaśnienie nieoczekiwanej odporności gospodarki polskiej na skutki globalnego kryzysu finansowego, mimo jej silnej integracji z gospodarkami innych krajów. Stawiamy tezę, że jedną z ważnych przyczyn tej odporności była niska zależność polskich firm od kredytu (niskie wykorzystywanie dźwigni finansowej). Dla wykazania tej tezy posługujemy się zarówno danymi makroekonomicznymi (stan i zmiany udziału kredytu i zobowiązań w bilansach firm o różnej wielkości), jak i danymi pochodzącymi z badań ankietowych przeprowadzanych corocznie na reprezentatywnej próbie firm przez GUS i NBP. Z badania wynika, że duża część firm w ogóle nie posługuje się kredytem. Nie są to jednak firmy o złej kondycji, którym odmówiono kredytu. Biorąc pod uwagę również dobrą kondycję finansową przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich kilku latach należy zatem wnioskować, że mały zakres posługiwania się dźwignią finansową był świadomym wyborem przedsiębiorstw o lepszej kondycji finansowej które, zgodnie z teorią „pecking order”, posługiwały się w pierwszej kolejności środkami własnymi. Taka struktura finansowania powodowała ich relatywną odporność na okresowe zacieśnienie polityki kredytowej przez banki i, w konsekwencji, słabszą reakcję na warunki kryzysu finansowego.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top