PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-08-2012
 
GNPJE 2012;257(7-8):27–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu oraz poprzez jakie mechanizmy banki zagraniczne mogą wpływać na stabilność makroekonomiczną i finansową kraju goszczącego. Problem ten był analizowany w świetle literatury przedmiotu, w której wskazuje się zarówno na szanse, jak i zagrożenia związane z obecnością banków zagranicznych. W nurcie krytycznym podkreśla się dyskryminowanie przez nie przedsiębiorstw lokalnych, zwłaszcza małych i średnich, drenowanie środków z rynku miejscowego, szczególnie w czasie załamania w kraju macierzystym, wyprowadzanie rezerw dewizowych itp. Niezależnie od istniejących kontrowersji zarówno refleksja teoretyczna jak i wyniki dostępnych analiz empirycznych nie potwierdzają większości tego typu zarzutów, ale zarazem nie pozwalają na ich zdecydowane odrzucenie. Jest to wyraźnie potwierdzenie złożoności problematyki i ostrzeżenie przed formułowaniem jednoznacznych ocen.
eISSN:2300-5238