PL EN
PRACA ORYGINALNA
Tymczasowy drenaż mózgów, dystans do krajów najbogatszych oraz dobrobyt w krajach wysyłających
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-06-2013
 
 
GNPJE 2013;264(5-6):69-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Głównym celem tego artykułu jest analiza drenażu mózgów, który może mieć pozytywny wpływ na gospodarki krajów europejskich ze względu na migracje tymczasowe, efekt edukacyjny oraz zwiększone możliwości adaptacji technologii. Współczesne analizy empiryczne potwierdzają, że migracje tymczasowe to powszechne zjawisko, zwłaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego, które może mieć pozytywny wpływ na produktywność całkowitą, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia możliwości adopcji nowych technologii. Poniższy artykuł rozwija dwuetapowy model generacyjny rozpatrujący możliwy wzrost kapitału ludzkiego wynikający z migracji tymczasowych. Wspomniany model jest zorganizowany w sposób pozwalający zaobserwować zmiany w poziomie kapitału ludzkiego w krajach wysyłających i przyjmujących zarówno w krótkim jak i długim okresie czasu. Następnie ta struktura matematyczna zostaje użyta w symulacji dla sześciu państw europejskich. Każdy kraj doświadcza niespodziewanego szoku gospodarczego wynikającego ze wzrostu lub spadku drenażu mózgów, którego poziom zostaje zablokowany w następnych okresach. Wyniki badań wskazują, że kraje wysoko rozwinięte powinny doświadczyć wzrostu kapitału ludzkiego podczas gdy kraje biedniejsze prawdopodobnie będą nadal cierpiały z powodu drenażu mózgów w dłuższej perspektywie czasowej. Zupełnie inne wnioski można jednak wysnuć w kwestii poziomu dobrobytu. Symulacje wykazują bowiem, że kraje gorzej rozwinięte doświadczą znaczącego wzrostu gospodarczego.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top