PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym na innowacyjność firm notowanych na GPW w Warszawie oraz NewConnect
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-06-2013
 
 
GNPJE 2013;264(5-6):97-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
O31
O32
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym i jej wpływu na ich podstawowe wskaźniki działalności innowacyjnej (udział przychodów ze sprzedaży innowacji produktowych w sprzedaży ogółem, wdrożenie innowacji produktowych, wdrożenie innowacji procesowych oraz zgłoszenia patentowe), oraz ich zależność od wielkości firmy, rynku notowania i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Badanie empiryczne przeprowadzono za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza skierowanego do spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku alternatywnym NewConnect. Analizę przeprowadzono wykorzystując statystykę opisową, korelację współczynników i estymację parametrów za pomocą metody logit oraz najmniejszych kwadratów. Badania wykazały, iż współpraca z sektorem naukowo-badawczym jest pozytywnie skorelowana i istotnie wpływa na wszystkie wyniki innowacyjne badanych firm, jednakże zaobserwowano, iż rynek notowania nie ma istotnego wpływu na wyniki innowacyjne tych przedsiębiorstw. Obserwacje dokonane w opracowaniu mogą służyć jako istotny sygnał dla osób na kierowniczych stanowiskach lub osób zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej firm, iż współpraca z instytucjami o charakterze naukowo-badawczym może przynieść firmom realne korzyści w postaci wyższego poziomu innowacyjności, co w dzisiejszych czasach często decyduje o zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top