PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rating implikowany a koszt finansowania banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
 
2
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-10-2020
 
 
Data akceptacji: 16-01-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Błażej Lepczyński   

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Polska
 
 
GNPJE 2021;305(1):87-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C58
G21
 
STRESZCZENIE
Problematyka badania dotyczy wpływu oceny ratingowej na koszt finansowania banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule posłużono się tzw. ratingiem implikowanym oszacowanym na podstawie cen rynkowych, który traktuje się w kategoriach substytutu dla oceny nadawanej przez agencje ratingowe. Charakterystyczną cechą ratingu implikowanego jest silne powiązanie uzyskiwanych ocen z krótkookresową kondycją finansową banku, co niewątpliwie stanowi jego zaletę. Na podstawie modelu regresji panelowej banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od drugiego kwartału 2007 r. do czwartego kwartału 2018 r. pokazano, że istnieje statystycznie istotna negatywna zależność między ratingiem implikowanym a kosztem finansowania banków. Związek ten ma charakter nieliniowy i jego siła różni się w zależności od struktury kapitałowej banku.
 
REFERENCJE (48)
1.
Andrews A. M. [2005], State-Owned Banks, Stability, Privatization, and Growth: Practical Policy Decisions in a World Without Empirical Proof, IMF Working Paper, International Monetary Fund.
 
2.
Adelino M., Ferreira M. A. [2016], Bank Ratings and Lending Supply: Evidence from Sovereign Downgrades, The Review of Financial Studies, 29 (7), 1709–1746.
 
3.
Almeida H., Cunha I., Ferreira M. A., Restrepo F. [2016], The Real Effect of Credit Ratings: The Sovereign Ceiling Channel, The Journal of Finance, https://ssrn.com/abstract=2349..., dostęp: 1.10.2020.
 
4.
Andersson M., Kok C., Mirza H., Móré C., Mosthaf J. [2018], How can euro area banks reach sustainable profitability in the future?, Special Feature, Financial Stability Review, ECB.
 
5.
Arnould G., Pancaro C., Żochowski D. [2020], Bank funding costs and solvency, Working Paper Series No 2356, ECB.
 
6.
Babihuga R., Spaltro M. [2014], Bank Funding Costs for International Banks, IMF Working Paper WP/14/71.
 
7.
Bhargava A., Sargan J. D. [1983], Estimating dynamic random effects models from panel data covering short time periods, Econometrica 51, 1635–1659.
 
8.
Bloch D. [2014], Klauzule rating triggers oraz zagrożenie dla stabilności rynku z nich wynikające, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2 (301): 19–28.
 
9.
Borsuk M. [2017], Implikowany koszt kapitału w polskim sektorze bankowym, Zarządzanie i Finanse, 15 (1): 5–16.
 
10.
Cull R., Peria M., Verrier J. [2017], Bank Ownership: Trends and Implications, IMF Working Paper, WP/17/60, International Monetary Fund.
 
11.
Default Risk: Dig deeper, see more, Bloomberg.
 
12.
EBA [2018], Risk Assessment Questionnaire – Summary of the Results.
 
13.
Frei Ch. [2017], Modeling Credit Risk of Loan Portfolios in the Presence of Autocorrelation (Part 2), Practitioner Seminar in Financial and Insurance Mathematics, UBS.
 
14.
Garcia-de-Andoain C., Kremer M. [2017], Beyond spreads: Measuring sovereign market stress in the euro area, Economics Letters, 159: 153–156.
 
15.
Gori E., Gori G. [2017], Credit ratings: a new objective method using the Rasch model, Universita Degli Studi di Udine.
 
16.
Hau H., Langfield S., Marques-Ibanez D. [2012], Bank ratings. What determines their Quality, European Central Bank: Working Paper Series No. 1484.
 
18.
Iannotta G., Nocera G., Sironi A. [2013], The Impact of Government Ownership on Bank Risk, Journal of Financial Intermediation, 22: 152–176.
 
19.
Johnson M., Leggio K., Shin Y. S. [2018], Assessment of Credit Risk Models on Rule 144A Corporate Bonds, http://www.fmaconferences.org/..., dostęp: 1.10.2020.
 
20.
Karam P., Merrouche O., Souissi M., Turk R. [2015], Real effect of credit rating downgrades, VOX CEPR Policy Portal.
 
21.
Karam P., Merrouche O., Souissi M., Turk R. [2014], The Transmission of Liquidity Shocks: The Role of Internal Capital Market and Bank Funding Strategies, IMF Working Paper, WP/14/207.
 
22.
Kerry W. [2019], Finding the Bad Apples in the Barrel: Using the Market Value of Equity to Signal Banking Sector Vulnerabilities, Working Paper No. 19/180.
 
23.
Kim S-J., Wu E. [2011], International bank flows to emerging markets: Influence of sovereign.
 
24.
credit ratings and their regional spillover effects, Journal of Financial Research, 34 (2).
 
25.
Kisgen D. J. [2003], Credit Ratings and Capital Structure, https://pdfs.semanticscholar.o....
 
26.
be6d/411165d083606d5adb35d3b33b935418de7d.pdf.
 
27.
KNF [2019], Informacja na temat sytuacji sektora bankowego.
 
28.
Kou J., Varotto S. [2005], Predicting Agency Rating Migrations with Spread Implied Ratings, ISMA Centre Discussion Papers in Finance DP2005–06.
 
29.
Kripfganz S. [2016], Quasi – maximum Likelihood Estimation of Linear Dynamic Short-T panel-data Models, The Stata Journal: 107–150.
 
30.
Langohr H., Langohr R. [2008], The rating agencies and their credit ratings. What They Are, How They Work, And Are They Are Relevant, WILEY, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England.
 
31.
Le Lesle V. [2012], Bank debt in Europe. Are funding models broken, IMF Working Paper 12/299, IMF.
 
32.
Levy-Yeyati E., Micco A., Panizza U. [2004], State-Owned Banks: Do They Promote or Depress Finan¬cial Development and Economic Growth?, https://ssrn.com/abstract=6293..., dostęp: 1.10.2020.
 
33.
Łuczka T. [2009], Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa, Ekonomiczne Problemy Usług, 34: 646–653.
 
34.
Mensah M. O., Agbloyor E. K., Harvey S. K., Fiador V. O. [2017], Sovereign credit ratings and bank funding cost: Evidence from Africa, Research in International Business and Finance, 42.
 
35.
KNF [2020], Informacja na temat sytuacji sektora finansowego, Warszawa.
 
36.
NBP [2019], Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
 
37.
OECD [2010], Competition and Credit Rating Agencies.
 
38.
Panetta F. [2011], The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions, CGFS Papers No. 43, Committee on the Global Financial System.
 
39.
Poon W. P. H., Hasan I., Zhang G., Shen J. [2016], Are market implied ratings viable alterna¬tives to credit ratings?, http://www.fmaconferences.org/..., dostęp: 1.10.2020.
 
40.
Raiffeisen RESEARCH [2019], CEE Banking Sector Report 2019.
 
41.
Rhee R. J. [2014], Incentivizing Credit Rating Agencies under the Issuer Pay Model Through a Man¬datory Compensation Competition, Banking&Financial Services Policy Report, 33 (4): 1–11.
 
42.
Schich S., Lindh S. [2012], Implicit Guarantees for Bank Debt: Where do We Stand?, OECD Journal: Financial Market Trends, 2 (1): 1–22.
 
43.
Schultz E. L., Tan D. T., Walsh K. D. [2010], Endogeneity and the corporate governance – perfor¬mance relation, Australian Journal of Management, 35 (2): 145–163.
 
44.
Smith J. A., Grill M., Lang J. H. [2017], The leverage ratio, risk-taking and bank stability, Working Paper Series No. 2079, ECB.
 
45.
Tsoukas S., Spaliara M-E. [2014], Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms, Journal of Business Finance & Accounting, 41 (1–2): 242–269.
 
46.
Wooldridge J. M. [2010], Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
 
47.
ZBP [2019], Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia 2019, wydanie VI.
 
48.
Wooldridge J. M. [2001], Applications of Generalized Method of Moment Estimation, Journal of Economic Perspectives, 15: 87–100.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top