PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oczekiwania zawodowe milenialsów w Polsce, Niemczech i Chile
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics
 
2
Management Solutions
 
 
Data nadesłania: 24-05-2018
 
 
Data akceptacji: 17-10-2018
 
 
Data publikacji: 20-12-2018
 
 
GNPJE 2018;296(4):125-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Pokolenie Y, którego przedstawiciele znani są jako milenialsi, jest pierwszą generacją, która za sprawą dostępu do Internetu dorastała w globalnie skomunikowanym świecie. Zjawisko to jest związane z pojawieniem się kultury globalnej, która wpływa na kultury narodowe. Przedstawiciele pokolenia Y będą wkrótce dominować wśród światowej siły roboczej. Dlatego zrozumienie ich oczekiwań zawodowych w świetle globalizacji kulturowej jest kluczowe dla organizacji, które chcą zachęcić i możliwie długo zatrzymać ich jako pracowników. Badanie to poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy zawodowe oczekiwania milenialsów zależą od pochodzenia kulturowego. Projekt badawczy oparto na kwestionariuszu, który pozwolił zebrać dane w Polsce, Niemczech i Chile, trzech krajach o znacznych różnicach kulturowych według modelu wymiarów kultury zaproponowanego przez Geerta Hofstede. Analiza danych pozwoliła zweryfikować, które z oczekiwań zawodowych wśród analizowanej grupy wiekowej mogą być kulturowo zależne. Przedstawione wyniki i zalecenia mogą być użyteczne dla osób zarządzających organizacjami w celu tworzenia środowiska pracy atrakcyjnego dla pokolenia Y oraz w dalszych pracach naukowych.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top