PL EN
PRACA ORYGINALNA
Konsekwencje przejściowych i trwałych zmian stawek podatkowych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Bank Polski
 
 
Data nadesłania: 02-09-2017
 
 
Data akceptacji: 25-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
GNPJE 2018;294(2):73-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera symulacje dwóch scenariuszy dla 1) przejściowego, 2) trwałego podniesienia podatków nałożonych na pracę, kapitał i konsumpcję, bilansowane, odpowiednio przejściowym lub trwałym, wzrostem konsumpcji rządowej. Obliczenia modelowe opierają się na neoklasycznym modelu ze wzrostem 1) semi-endogenicznym i 2) egzogenicznym dla gospodarki zamkniętej. Wersja rozszerzona modelu obejmuje wpływ konkurencji monopolistycznej. Gospodarstwa domowe w tym modelu czerpią bezpośrednią użyteczność z połączonej konsumpcji prywatnej i rządowej, zaś cały model dopasowany jest do danych dla Polski. Semi-endogeniczny czynnik wzrostu wynika z inwestycji części czasu pracy w dokształcanie w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki dla przejściowego wzrostu konsumpcji rządowej potwierdzają, obserwowany w danych dla innych krajów, tymczasowy wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, jednak nie w wersji z konkurencją monopolistyczną. Natomiast trwałe podniesienie stawek podatkowych w stronę szczytu krzywej Laffera dla sumy podatków pozytywnie wpłynęłoby na wielkość dochodów podatkowych, jednak ze znaczącym trwałym zmniejszeniem pozostałych kluczowych agregatów gospodarczych, np. produktu, konsumpcji czy inwestycji. Kształt krzywych Laffera istotnie różni się dla wersji z konkurencją monopolistyczną. Wyniki zawierają również estymacje efektywnych stawek podatkowych oraz wewnętrznych stóp zwrotu z inwestycji w wykształcenie wyższe i dokształcanie ustawiczne.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top