PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wypieranie z podaży pracy pracowników z szarej strefy przez bezwarunkowe zasiłki na dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics I, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 28-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Jabłonowski   

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2022;309(1):31-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł proponuje modyfikację rozwiązania teoretycznego, które powoduje wypieranie słabiej wykształconej siły roboczej z szarej strefy w odpowiedzi na skokowy wzrost transferów rządowych. Negatywny wpływ powszechnych zasiłków na dzieci (UCB) mierzy odpływ podaży pracy z szarej strefy. Po ich wprowadzeniu w 2016 r. najprawdopodobniej na stałe ubyło z rynku pracy ok. 160 tys. kobiet. Badanie weryfikuje to założenie z modelem realnego cyklu koniunkturalnego (RBC), z dwoma typami gospodarstw domowych, które reagują na pozytywny szok wynikający z transferów rządowych. Czynnik endogeniczny wzrostu w modelu wynika ze stopy zwrotu z wykształcenia wyższego i uczenia ustawicznego. Model dobrze opisuje agregaty statystyczne polskiej gospodarki. Estymacja bayesowska również wykazuje akceptowalne dopasowanie do szeregów czasowych, co pozwala na szersze zastosowanie w innych przypadkach impulsu fiskalnego skutkującego spadkiem aktywności zawodowej beneficjentów. Badanie wnosi wartość dodaną do dyskusji na temat marginesów interwencji rządu w gospodarkę, która w pewnym momencie może wypierać gorzej wykształconych pracowników w szarej strefie.
 
REFERENCJE (24)
1.
Aiyagari S. R., Christiano L. J., Eichenbaum M. [1992], The output, employment, and interest rate effects of government consumption, Journal of Monetary Economics, 30 (1): 73–86.
 
2.
Baxter M., R. G. King [1993], Fiscal Policy in General Equilibrium, American Economic Review, 83: 315–334.
 
3.
Blanchard O., Perotti R. [2002], An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output, Quarterly Journal of Economics, 117: 1329–1368.
 
4.
Burdett K., Carrillo-Tudela C., Coles M. [2011], Human Capital Accumulation and Labor Market Equilibrium, International Economic Review, 52 (3): 657–677.
 
5.
Hernandez-Aleman A., Leon C. J., Marquez-Ramoz L. [2017], The Effect of the Universal Child Care Cash Benefit on Female Labor Supply in Spain, Estudios De Econom´Ia Aplicada, 35 (3): 801–818.
 
6.
HFCS [2015], European Central Bank (ECB), The Household Finance and Consumption Survey (HFCS): Results from the Second Wave, Statistics Paper Series, 2014.
 
7.
Farmer R. E., Plotnikov D. [2012], Does fiscal policy matter? Blinder and Solow revisited, Macroeconomic Dynamics, 16: 146–166.
 
8.
Ferragina E. [2017], Does Family Policy Influence Women’s Employment? Reviewing the Evidence in the Field, Political Studies Review, Wiley, hal-01647927.
 
9.
Galí J., López-Salido D., Vallés J. [2007], Understanding the Effects of Government Spending on Consumption, Journal of the European Economic Association, 5: 227–270.
 
10.
Gonzales L. [2011], The Effects of a Universal Child Benefit, Barcelona GSE Working Paper Series, 574.
 
11.
Jabłonowski J. [2018], Implications of Transitory and Permanent Changes in Tax Rates for Poland, Gospodarka Narodowa, 2 (294): 73–97.
 
12.
Kolasa M. [2009], Structural heterogeneity or asymmetric shocks? Poland and the euro area through the lens of a two-country DSGE model, Narodowy Bank Polski Working Papers, 49.
 
13.
Kwan Y. [2006], The Direct Substitution Between Government and Private Consumption in East Asia, NBER WP, 12431.
 
14.
Magda I., Kiełczewska A., Brandt N. [2018], The Effects of Large Universal Child Benefits on Female Labor Supply, IZA DP, 11652.
 
15.
Mayer E., Moyen S., Stahler N. [2010], Government Expenditures and Unemployment: A DSGE Perspective, Discussion Paper/Deutsche Bundesbank/Series 1, Economic Studies, 18, Frankfurt.
 
16.
Mincer J. [1958], Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy, 66 (4).
 
17.
Naz G. [2004], The impact of cash-benefit reform on parents’ labor force participation, Journal of Population Economics, 17: 369–383.
 
18.
Ohanian L., Raffo A., Rogerson R. [2008], Long-term changes in labor supply and taxes: Evidence from OECD countries, 1956–2004, Journal of Monetary Economics, 55: 1353–1362.
 
19.
Podemski K. [2016], gEcon estimation package, Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland, 2014–2015, Karol Podemski 2015–2016.
 
20.
Schirle T. [2015], The effect of universal child benefits on labor supply, Revue Canadienne d’economique, 48 (2).
 
21.
Szabo-Morvai A. [2014], Who Benefits from Child Benefits? The Labor Supply Effects of Maternal Cash Benefit, work in progress.
 
22.
Trabandt M., Uhlig H. [2011], How far are we from the slippery slope? The Laffer curve revisited, NBER Working Paper, 15343.
 
23.
Waters T. [2018], Taxes, benefits, and labor supply, Occasional presentation by Institute of Fiscal Studies, available as of December 2020.
 
24.
Weber S. [2008], Human capital depreciation and education level, International Journal of Manpower, 53 (5): 613–642.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top