PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ procesu starzenia i migracji na polską politykę pieniężną
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Bank Polski, Poland
 
2
European Central Bank, Germany
 
3
SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
4
International Monetary Fund, USA
 
 
Data nadesłania: 20-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-11-2021
 
 
Data akceptacji: 04-01-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
GNPJE 2022;309(1):5-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Polska stoi w obliczu szczególnie ostrych przemian demograficznych. Oczekuje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie z nieco powyżej 20% w 2000 r. do ponad 60% w 2050 r. Polska doświadczyła ostatnio także ogromnej fali imigracji, głównie z Ukrainy. W niniejszym artykule zbadano, jak starzenie się i migracje wpłyną na polską gospodarkę i jakie konsekwencje mają te dostosowania dla polityki pieniężnej. Stosując model równowagi ogólnej z uwzględnieniem cyklu życia, pokazano, że spadek naturalnej stopy procentowej (NSP) spowodowany procesami demograficznymi jest znaczny i wynosi ponad 1,5 punktu procentowego, choć rozłożony jest na 40 lat. Wpływ przepływów migracyjnych jest stosunkowo niewielki i nie może znacząco złagodzić presji na spadek wskaźnika NSP wywołany starzeniem się populacji. Jeśli bank centralny dowiaduje się o malejącym wskaźniku NSP z opóźnieniem, prawdopodobny jest dłuższy okres utrzymywania się inflacji poniżej celu. W tym przypadku prawdopodobieństwo osiągnięcia zerowej dolnej granicy dla stóp procentowych staje się głównym ograniczeniem polityki pieniężnej, podczas gdy może pozostać pod kontrolą, jeśli bank centralny wykorzysta trendy demograficzne do aktualizacji bieżących szacunków NSP.
 
REFERENCJE (31)
1.
Acedański J., Włodarczyk J. [2018], Demographics, retirement age, and real interest rates in Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 10 (4): 355–385.
 
2.
Bean C. R. [2004], Global demographic change: some implications for central banks: overview panel, Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole (Aug): 447–454.
 
3.
Bielecki M., Goraus K., Hagemejer J., Tyrowicz J. [2016], Decreasing fertility vs increasing longevity: Raising the retirement age in the context of ageing processes, Economic Modelling, 52 (PA): 125–143.
 
4.
Bielecki M., Brzoza-Brzezina M., Kolasa M. [2020], Demographics and the natural interest rate in the euro area, European Economic Review, 129 (C): 103535.
 
5.
Bielecki M., Brzoza-Brzezina M., Kolasa M. [2022], Demographics, monetary policy, and the zero lower bound, Journal of Money, Credit and Banking, forthcoming.
 
6.
Branch W. A., Evans G. W. [2006], A simple recursive forecasting model, Economics Letters, 91 (2): 158–166.
 
7.
Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Szetela M. [2016], Is Poland at risk of the zero lower bound?, Bank i Kredyt, 47(3): 195–226.
 
8.
Bullard J., Garriga C., Waller Ch. J. [2012], Demographics, redistribution, and optimal inflation, Review (Nov.): 419–440.
 
9.
Carvalho C., Ferrero A., Nechio F. [2016], Demographics and real interest rates: Inspecting the mechanism, European Economic Review, 88, 208–226.
 
10.
Christoffel K., Coenen, Warne A. [2008], The New Area-Wide Model of the euro area – a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis, Working Paper Series 944, European Central Bank.
 
11.
Evans G. W., Honkapohja S. [2001], Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton University Press.
 
12.
Gourinchas P.‑O., Parker J. A. [2002], Consumption Over the Life Cycle, Econometrica, 70 (1): 47–89.
 
13.
Gradzewicz M., Mućk J. [2019], Globalization and the fall of markups, NBP Working Papers 304, Narodowy Bank Polski.
 
14.
Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P. [2018], Poland’s uninterrupted growth performance: new growth accounting evidence, Post-Communist Economies, 30 (2): 238–272.
 
15.
Gust Ch., Lopez-Salido D., Smith M. E. [2012], The empirical implications of the interest-rate lower bound, Finance and Economics Discussion Series 2012–83, Board of Governors of the Federal Reserve System (U. S.).
 
16.
Holden T., [2021], Existence and uniqueness of solutions to dynamic models with occasionally binding constraints, Review of Economics and Statistics, forthcoming.
 
17.
Holston K., Laubach T., Williams J. C. [2017], Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants, Journal of International Economics, 108 (S1): 59–75.
 
18.
Ireland P. N. [2011], A New Keynesian Perspective on the Great Recession, Journal of Money, Credit and Banking, 43 (1): 31–54.
 
19.
Juselius M., Takats E. [2015], Can demography affect inflation and monetary policy?, BIS Working Paper 485, Bank for International Settlements.
 
20.
Kara E., von Thadden L. [2016], Interest rate effects of demographic changes in a New-Keynesian life-cycle framework, Macroeconomic Dynamics, 20 (1): 120–164.
 
21.
Kolasa A., [2017], Life Cycle Income and Consumption Patterns in Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 9 (2): 137–172.
 
22.
Laubach T., Williams J. C. [2003], Measuring the Natural Rate of Interest, The Review of Economics and Statistics, 85 (4): 1063–1070.
 
23.
Malmendier U., Nagel S. [2016], Learning from Inflation Experiences, The Quarterly Journal of Economics, 131 (1): 53–87.
 
24.
Milani F. [2011], Expectation Shocks and Learning as Drivers of the Business Cycle, Economic Journal, 121 (552): 379–401.
 
25.
OECD [1998], Work-Force Ageing in OECD Countries, in: Employment Outlook, chapter 4: 123–151.
 
26.
Orphanides A., Williams J. C. [2002], Robust Monetary Policy Rules with Unknown Natural Rates, Brookings Papers on Economic Activity, 33 (2): 63–146.
 
27.
Peterman W. B. [2016], Reconciling Micro and Macro Estimates of the Frisch Labor Supply Elasticity, Economic Inquiry, 54 (1): 100–120.
 
28.
Smets F., Wouters R. [2003], An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, Journal of the European Economic Association, 1 (5): 1123–1175.
 
29.
Taylor J. B. [1993], Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39: 195–214.
 
30.
Trehan B., Wu T. [2007], Time-varying equilibrium real rates and monetary policy analysis, Journal of Economic Dynamics and Control, 31 (5): 1584–1609.
 
31.
Vlandas T. [2016], The impact of the elderly on inflation rates in developed countries, LEQS – LSE Europe in Question Discussion Paper Series 107, European Institute, LSE.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top