PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy departamenty badań ekonomicznych banków centralnych są narażone na myślenie grupowe w obszarze polityki pieniężnej? – przykład realizacji celu inflacyjnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jakub Rybacki   

SGH Warsaw School of Economics, Poland
Data nadesłania: 02-04-2020
Data ostatniej rewizji: 21-09-2020
Data akceptacji: 06-10-2020
Data publikacji: 30-12-2020
 
GNPJE 2020;304(4):81–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W ubiegłych latach stosunkowo duża część banków centralnych miała problem z realizacją własnych celów inflacyjnych. Badanie ma na celu odpowiedzieć, czy przyczyną tego zjawiska jest niedoskonała organizacja prac działów badań ekonomicznych. Przedstawiony model wskazuje pozytywną, choć stosunkowo mało istotną statystycznie relację pomiędzy koncentracją idei poruszanych w badaniach a sumą odchyleń od celów inflacyjnych. Przedstawione zostały również nieregularności widoczne w danych. Amerykańska Rezerwa Federalna, Bundesbank czy Bank Anglii prowadzą mniej zdywersyfikowane badania niż EBC. Departamenty badań Banku Włoch oraz NBP są zdominowane przez prace wąskiej grupy badaczy. Z kolei Banki Francji i Kanady prowadzą najbardziej różnorodne badania.
 
REFERENCJE (27)
1.
Adolph C. [2013], Bankers, Bureaucrats and Central Bank Politics: The Myth of Neutrality, Cambridge: Cambridge University Press.
 
2.
Angrist J.D., Pischke J.S. [2010], The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics, Journal of Economic Perspectives, 24(2): 3–30.
 
3.
Apel M., Claussen C.A., Lennartsdotter P. [2010], Picking the brains of MPC members, Riksbank Research Paper Series, (68).
 
4.
Apel M., Claussen C.A., Lennartsdotter P., Røisland Ø. [2015], Monetary Policy Committees: Comparing Theory and “Inside” Information from MPC Members, International Journal of Central Banking, 11(4): 47–89.
 
5.
Beyer K.M., Pühringer S. [2019], Divided we stand? Professional consensus and political conflict in academic economics, ICAE Working Paper Series, 94.
 
6.
De Haan J., Eijffinger S.C. [2016], The politics of central bank independence, DNB Working Paper, 539.
 
7.
Ellis M.A., Liu D. [2016], FOMC forecasts and monetary policy deliberations, Economics Letters, 147: 131–134.
 
8.
Fanelli D. [2010], Do pressures to publish increase scientists’ bias? An empirical support from US States Data, PloS one, 5(4), e10271.
 
9.
Haldane A.G. [2018], Central bank psychology, Research Handbook on Central Banking, Edward Elgar Publishing.
 
10.
Horowitz M., Hughes R. [2018], Political identity and economists’ perceptions of capitalist crises, Review of Radical Political Economics, 50(1): 173–193.
 
11.
Fernández-Albertos J. [2015], The politics of central bank independence, Annual Review of Political Science, 18: 217–237.
 
12.
Frey B.S. [2003], Publishing as prostitution? Choosing between one’s own ideas and academic success, Public Choice, 116 (1–2): 205–223.
 
13.
Goel A.M., Thakor A.V. [2008], Overconfidence, CEO selection, and corporate governance, The Journal of Finance, 63(6): 2737–2784.
 
14.
Janis I.L. [2008], Groupthink, IEEE Engineering Management Review, 36(1): 36.
 
15.
Ioannidis J., Doucouliagos C. [2013], What’s to know about the credibility of empirical economics?, Journal of Economic Surveys, 27(5): 997–1004.
 
16.
Javdani M., Chang, Ha-Joon [2019], Who said or what said? Estimating ideological bias in views among economists, MPRA working paper, 91958.
 
17.
Maniadis Z., Tufano F., List J.A. [2017], To replicate or not to replicate? Exploring reproducibility in economics through the lens of a model and a pilot study, The Economic Journal, 127, (I): 605.
 
18.
Moser-Boehm P. [2006], The relationship between the central bank and the government, In: Central Banks and the Challenge of Development, A special meeting of governors held at the BIS, Basel: 14–15.
 
19.
Oswald A.J. [2007], An examination of the reliability of prestigious scholarly journals: Evidence and implications for decision-makers, Economica, 74(293): 21–31.
 
20.
Romer C.D., Romer D.H. [2008], The FOMC versus the staff: Where can monetary policymakers add value?, American Economic Review, 98(2): 230–35.
 
21.
Silvia J.E. [2012], The biases that limit our thinking about the economic outlook and policy, Business Economics, 47(4): 297–301.
 
22.
Sunstein C.R. [1999], The law of group polarization. University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics Working Paper, 91.
 
23.
Tillmann P. [2011], Strategic forecasting on the FOMC, European Journal of Political Economy, 27(3): 547–553.
 
24.
Van Eck N.J., Waltman L., Dekker R., van den Berg J. [2010], A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(12): 2405–2416.
 
25.
Van Eck N.J., Waltman L. [2009], How to normalize cooccurrence data? An analysis of some well-known similarity measures, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(8): 1635–1651.
 
26.
Van Eck N.J., Waltman L. [2014], Visualizing bibliometric networks, In: Measuring scholarly impact: 285–320, Springer, Cham.
 
27.
Whyte G. [1989], Groupthink reconsidered, Academy of Management Review, 14(1): 40–56.
 
eISSN:2300-5238