PL EN
PRACA ORYGINALNA
Międzynarodowe aspekty i wyzwania cyfrowej transformacji
 
Więcej
Ukryj
1
Vistula University, Department of International Relations
 
2
Poznan University of Economics and Business, Faculty of International Business and Economics, Department of International Management
 
3
Poznan University of Economics and Business, Faculty of International Business and Economics, Department of International Competitiveness
 
 
Data nadesłania: 13-08-2017
 
 
Data akceptacji: 24-01-2018
 
 
Data publikacji: 31-03-2018
 
 
GNPJE 2018;293(1):87-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F23
O33
 
STRESZCZENIE
Rewolucja cyfrowa, która wiąże się z koncepcją Przemysłu 4.0 i ze wzrostem popularności mediów społecznościowych, wywołuje diametralne zmiany w modelach biznesu oraz prowadzi do przenikania się rzeczywistości wirtualnej i realnej. Celem artykułu jest charakterystyka cyfrowej transformacji w kontekście międzynarodowym zarówno z perspektywy B2B, gdzie wyłania się ideologia Przemysłu 4.0, jak i z perspektywy C2B, gdzie ciągle rośnie rola i popularność mediów społecznościowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania współzależności między czwartą rewolucją przemysłową a upowszechnianiem się mediów społecznościowych. Autorzy odwołali się do narracyjnego podejścia w badaniach w ramach nauk społecznych. Artykuł oparto na danych wtórnych i literaturze przedmiotu, nadając mu charakter eseju. Pokazano kluczowe przewagi, zagrożenia i przewidywane konsekwencje rozwoju Przemysłu 4.0 oraz mediów społecznościowych. Prezentowane rozważania osadzono w kontekście międzynarodowym, eksponując specyfikę czwartej rewolucji przemysłowej oraz użyteczność mediów społecznościowych w nowych procesach produkcji i komunikacji. Ograniczeniami przeprowadzonych badań jest ciągle brak danych pierwotnych i jeszcze ciągle niewielkie rozpoznanie tematu w literaturze przedmiotu.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top