PL EN
PRACA ORYGINALNA
Związek zróżnicowania płac z produktywnością w ujęciu terytorialnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 25-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2022
 
 
Data akceptacji: 21-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Damian Mowczan   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
GNPJE 2022;312(4):60-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę wyznaczenia optymalnego zróżnicowania płac w 16 województwach w latach 1999–2015. Optymalność to w niniejszym badaniu maksymalny poziom łącznej produktywności czynników produkcji (total factor productivity – TFP). Zróżnicowanie płac było mierzone współczynnikiem Giniego. Postawiono i potwierdzono dwie hipotezy: 1) relację zróżnicowania płac i TFP opisuje funkcja paraboliczna z maksimum; 2) funkcje paraboliczne różnią się – w województwach występują różne optymalne zróżnicowania płac. W artykule próbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak wyznaczyć optymalne zróżnicowania płac? Czy lepiej pogrupować województwa o hipotetycznie podobnym optymalnym zróżnicowaniu płac, czy też lepiej zastosować wystandaryzowaną zmienną opisującą zróżnicowanie płac? Konkluzja brzmi: lepiej zastosować zmienną wystandaryzowaną. Jak się wydaje, wniosek ten jest uniwersalny. Pozwoli rozstrzygnąć spory odnośnie do tego, czy oddziaływanie zróżnicowania płac (lub dochodów) na poziom albo wzrost efektywności gospodarczej ma charakter negatywny, czy też pozytywny. Wyjaśni też, dlaczego wiele badań nie potwierdza występowania związku pomiędzy zróżnicowaniem płac (lub dochodów) a efektywnością gospodarczą. Przyczyną sprzeczności wyników, a czasem ich niekonkluzywności, jest, naszym zdaniem, zbyt uproszczona postać modelu – pomijająca dwie wyżej wskazane potwierdzone hipotezy.
 
REFERENCJE (54)
1.
Aiyar S., Ebeke Ch. [2020], Inequality of opportunity, inequality of income and economic growth, World Development, 136: 105–115.
 
2.
Akerlof A. G., Yellen J. L. [1990], The fair wage-effort hypothesis and unemployment, The Quarterly Journal of Economics, 105 (2): 255–283.
 
3.
Alesina A., La Ferrara E. [2000], Participation in heterogeneous communities, Quarterly Journal of Economics, 115 (3): 847–904.
 
4.
Alesina A., La Ferrara E. [2002], Who trusts others?, Journal of Public Economics, 85 (2): 207–234.
 
5.
Aperte L. A. [2013], The impact of wage dispersion on labor productivity. Evidence from Finnish workers, w: Polachek S. W., Tatsiramos K. (red.), Research in Labor Economics 38: 77–103, Emerald Publishing Limited, Bingley.
 
6.
Ashraf Q. H., Weil D. N., Wilde J. [2013], The effect of fertility reduction on economic growth, Population and Development Review, 39 (1): 97–130.
 
7.
Banerjee A. V., Duflo E. [2003], Inequality and growth: what can the data say?, Journal of Economic Growth, 8: 267–299.
 
8.
Bebonchu A. [2018], Regional heterogeneity in the relationship between inequality and growth: evidence from panel vector autoregressions, The Journal of Economic Asymmetries, 17(C): 41–47.
 
9.
Biswas S., Chakraborty I., Hai R. [2017], Income inequality, tax policy, and economic growth, The Economic Journal, 127 (601): 688–727.
 
10.
Bloom D. E., Williamson J. G. [1998], Demographic transition and economic miracles in emerging Asia, The World Bank Economic Review, 12 (3): 419–455.
 
11.
Bloom M. [1999], The performance effects of pay dispersion on individuals and organizations, The Academy of Management Journal, 42 (1): 25–40.
 
12.
Blümle G., Sell F. L. [1998], A positive theory of optimal personal income distribution and growth, Atlantic Economic Journal, 26 (4): 331–352.
 
13.
Brida J. G., Carrera E. J. S., Segarra V. [2020], Clustering and regime dynamics for economic growth and income inequality, Structural Change and Economic Dynamics, 52: 99–108.
 
14.
Burdziak A., Myślińska A. [2008], Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto w gospodarce polskiej w latach 2000– 2005, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (32): 72–91.
 
15.
Chen B. L. [2003], An inverted-u relationship between inequality and long-run growth, Economics Letters, 78 (2): 205–212.
 
16.
Davis L. [2019], Growth, inequality and tunnel effects: a formal mode, Journal of Happiness Studies, 20: 1103–1119.
 
17.
Dawkins C. J. [2003], Regional development theory: conceptual foundation, classic works, and recent developments, Journal of Planning Literature, 18 (2): 131–172.
 
18.
DeBrock L., Hendricks W., Koenker R. [2004], Pay and performance: the impact of salary distribution on firm-level outcomes in baseball, Journal of Sports Economics, 5 (3): 243–261.
 
19.
Espoir D. K., Ngepah N. [2021], The effects of inequality on total factor productivity across districts in South Africa: a spatial econometric analysis, GeoJournal, 86: 2607–2638.
 
20.
Florczak W. [2011], W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
21.
Forbes K. J. [2000], A reassessment of the relationship between inequality and growth, The American Economic Review, 90 (4): 869–887.
 
22.
Fox J., Klüsener S., Myrskylä M. [2019], Is a positive relationship between fertility and economic development emerging at the sub-national regional level? Theoretical consideration and evidence from Europe, European Journal of Population, 35: 487–518.
 
23.
Freeman R. B., Gelber A. M. [2010], Prize structure and information in tournaments: experimental evidence, American Economic Journal: Applied Economics, 2 (1): 149–164.
 
24.
Grund C., Westergaard-Nielsen N. [2008], The dispersion of employees’ wage increases and firm performance, ILR Review, 61 (4): 485–501.
 
25.
GUS [2016], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 
26.
Hasanov F., Izraeli O. [2011], Income inequality, economic growth, and the distribution of income gains: evidence from U. S. states, Journal of Regional Science, 51 (3): 518–539.
 
27.
Hirschman A. O., Rothschild M. [1973], The changing tolerance for income inequality in the course of economic development, The Quarterly Journal of Economics, 87 (4): 544–566.
 
28.
Hong Vo D., Cong Nguyen T., Tran N., Anh V. [2019], What factors affect income inequality and economic growth in middle-income countries?, Journal of Risk and Financial Management, 12 (1): 1–12.
 
29.
Kong D., Wang Y., Zhang J. [2020], Efficiency wages as gift exchange: Evidence from corporate innovation in China, Journal of Corporate Finance, 65: 1–25.
 
30.
Kumor P., Pawlak W., Sztaudynger J. J. [2009], Growth and inequality: differences in optimal income inequality between Sweden, the United States and Poland, w: Liberda Z. B., Grochowska A. (red.), Civilizational Competences and Regional Development in Poland: 204–219, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
31.
Kumor P., Sztaudynger J. J. [2007], Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna, Ekonomista, 1: 45–58.
 
32.
Lallemand T., Plasman R., Rycx F. [2007], Wage structure and firm productivity in Belgium, NBER Working Paper, 12978.
 
33.
Lazear E. P., Rosen S. [1981], Rank-order tournaments as optimum labor contracts, Journal of Political Economy, 89 (5): 841–864.
 
34.
Li H., Zhang J. [2007], Do high birth rates hamper economic growth, The Review of Economics and Statistics, 89 (1): 110–117.
 
35.
Lincoln A. [2012], Famous quotes: Abraham Lincoln on how labor creates capital, https://molinahistory.wordpres... famous-quotes-abraham-lincoln-on-how-labor-creates-capital (dostęp: 20.03.2022).
 
36.
Liu J. [2002], Does wage inequality affect labor productivity? Some evidence from manufacturing industries of Taiwan and South Korea, Asian Pacific Management Review, 7 (4): 449–476.
 
37.
Mahy B., Rycx F., Volral M. [2011], Does wage dispersion make all firms productive?, IZA Discussion Paper Series, 5791.
 
38.
Miller S. M., Upadhyay M. P. [2000], The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity, Journal of Development Economics, 63 (2): 399–423.
 
39.
Mowczan D. [2022], Zróżnicowanie płac w województwach i jego wpływ na łączną produktywność czynników produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
40.
Myrdal G. [1957], Economic theory and underdeveloped regions, Gerald Duckworth & Co. Ltd, London.
 
41.
Nowak P. [2011], Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej – rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań.
 
42.
Ostry M. J. D., Berg M. A., Tsangarides M. C. G. [2014], Redistribution, inequality, and growth, IMF Staff Discussion Note, SDN 14 (02).
 
43.
Persson T., Tabellini G. [1994], Is inequality harmful for growth?, The American Economic Review, 84 (3): 600–621.
 
44.
Policardo L., Punzo L. F., Carrera E. J. [2019], On the wage – productivity causal relationship, Empirical Economics, 57 (1): 329–343.
 
45.
Romer P. M. [1994], The origins of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives, 8 (1): 3–22.
 
46.
Rubin A., Segal D. [2015], The effects of economic growth on income inequality in the US, Journal of Macroeconomics, 45 (C): 258–273.
 
47.
Shin I. [2012], Income inequality and economic growth, Economic Modelling, 29 (5): 2049–2057.
 
48.
Szopa B. [2005], Nierówności dochodowe – język opisu, Polityka Społeczna, 2: 1–4.
 
49.
Sztaudynger J. J. [2003], Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
50.
Sztaudynger J. J. [2015], Family and economic growth in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, 14 (2): 53–75.
 
51.
Sztaudynger J. M., Sztaudynger J. J. [2019], Wzrost gospodarczy a inwestycje – znaczenie wąskich gardeł, Ekonomista, 6: 680–700.
 
52.
Topuz S. G. [2022], The relationship between income inequality and economic growth: are transmission channels effective?, Social Indicators Research, 162: 1177–1231, https://doi.org/10.1007/s11205....
 
53.
Uslaner E. M., Brown M. [2005], Inequality, trust, and civic engagement, American Politics Research, 33 (6): 868–894.
 
54.
Zwiech P. [2016], Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top