PL EN
PRACA ORYGINALNA
Weryfikacja teorii kanału bilansowego podczas pandemii COVID-19: relacja pomiędzy przepływami pieniężnymi a inwestycjami polskich spółek giełdowych
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 26-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-03-2022
 
 
Data akceptacji: 21-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marian Nehrebecki   

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2022;312(4):74-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest weryfikacja teorii kanału bilansowego wśród polskich spółek giełdowych – szczególnie w okresie pandemii COVID-19. Został on zrealizowany przez zbadanie relacji pomiędzy przepływami pieniężnymi a inwestycjami. Na podstawie sprawozdań finansowych pochodzących z bazy danych Emerging Markets Information Services (EMIS) dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i NewConnect z wykorzystaniem panelowych modeli ekonometrycznych (pooled OLS, Fixed Effect Model, Random Effect Model oraz Panel VAR) stwierdzono, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że inwestycje są dodatnio skorelowane z przepływami pieniężnymi polskich spółek giełdowych, a związek między inwestycjami a przepływami pieniężnymi jest szczególnie silny w przypadku spółek z ograniczeniami finansowymi. Oznacza to, że istnieją elementy potwierdzające teorię kanału bilansowego. Hipoteza mówiąca o tym, że relacja występująca pomiędzy inwestycjami a przepływami pieniężnymi jest szczególnie wzmocniona w przypadku przedsiębiorstw o ograniczonych możliwościach finansowych podczas pandemii COVID-19, została odrzucona. Niniejszy artykuł stanowi wypełnienie luki w literaturze przedmiotu dotyczącej analizowanego zagadnienia.
 
REFERENCJE (26)
1.
Agca S., Mozumdar A. [2008], The impact of capital market imperfections on investment-cash flow sensitivity, Journal of Banking and Finance, 32 (2): 207–216.
 
2.
Bernanke B. S., Gertler M. [1995], Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 27–48.
 
3.
Bondt G. de [2004], The balance sheet channel of monetary policy: First empirical evidence for the euro area corporate bond market, International Journal of Finance & Economics, 9 (3): 219–228.
 
4.
Campello M., Graham J., Harvey C. [2010], The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis, Journal of Financial Economics, 97 (3): 470–487.
 
5.
Croissant Y., Millo G. [2008], Panel Data Econometrics in R: The plm Package, Journal of Statistical Software, 27 (2): 1–43.
 
6.
Croissant Y., Millo G. [2015], Plm: Linear Models for Panel Data, https://CRAN.R-project.org/pac... (accessed on 12.04.2022).
 
7.
Cummins J. G., Hassett K. A., Oliner S. D. [2006], Investment behaviour, observable expectations, and internal funds, Am Econ Rev, 96: 796–810.
 
8.
Drobetz, W., Haller R., Meier I., Tarhan V. [2017], The impact of liquidity crises on cash flow sensitivities, The Quarterly Review of Economics and Finance, 66 (November): 225–239.
 
9.
Erickson T., Whited T. [2000], Measurement error and the relationship between investment and q, Journal of Political Economy, 108: 1027–1057.
 
10.
Fazzari S., Hubbard G., Peterson B. [1988], Financing Constraints and Corporate Investment, Brookings Papers on Economic Activity, 78 (2): 141–195.
 
11.
Gilchrist S., Himmelberg C. [1995], Evidence on the role of cash flow for investment, Journal of Monetary Economics, 36: 541–72.
 
12.
Gul S., Tastan H. [2018], The impact of monetary policy stance, financial conditions, and the GFC on investment-cash flow sensitivity, Working Paper No 18/11, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
 
13.
Gupta G., Mahakud J. [2019], Alternative measure of financial development and investment-cash flow sensitivity: Evidence from an emerging economy, Financial Innovation, 5 (1): 1–28.
 
14.
Hoshi T., Kashyap A., Scharfstein D. [1991], Corporate Structure, Liquidity, and Investment Evidence from Japanese Industrial Group, Quarterly Journal of Economics, 106: 33–60.
 
15.
Malinowska A. [2016], Liquidity constraints and the balance sheet channel of monetary policy transmission, Studia Ekonomiczne, 1: 71–88.
 
16.
Masuda K. [2015], Fixed investment, liquidity constraint, and monetary policy: Evidence from Japanese manufacturing firm panel data, Japan and the World Economy, 33: 11–19.
 
17.
Mohd I. A., Yunus M. M. [2015], Cash flow-investment relationship in Malaysia: A panel threshold regression analysis, Jurnal Pengurusan, 45: 49–59.
 
18.
Mulier K., Schoors K., Merlevede B. [2016], Investment-Cash Flow Sensitivity and Financial Constraints: Evidence from Unquoted European SMEs, Journal of Banking and Finance, 73 (December): 182–197.
 
19.
Nehrebecki M. [2020], Cash flow sensitivity of investment: Evidence from the Polish listed companies, Central European Economic Journal, 7 (54): 157–171.
 
20.
OECD [2021], Economic Outlook.
 
21.
Peydró J. L., Dassatti C., Tous F. R., Vicente S. [2020], Macroprudential and monetary policy: loan-level evidence from reserve requirements, Discussion Paper Series, DP14224.
 
22.
Shabbir S. [2012], Balance Sheet Channel of Monetary Transmission in Pakistan: An Empirical Investigation, SBP Research Bulletin, 8(1): 1-12.
 
23.
Sigmund M., Ferstl R. [2017], Panel Vector Autoregression in R with the Package panelvar, https://www.ssrn.com/abstract=... (accessed on 12.04.2022).
 
24.
Silva F., Carreira C. [2012], Do Financial Constraints Threat the Innovation Process? Evidence from Portuguese Firms, Economics of Innovation and New Technology, 21 (8): 701–736.
 
25.
Tyrowicz J. [2009], Blame no one? Investment decisions of the Polish stock-listed companies, Working Papers, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 9.
 
26.
Zicchino L. [2001], Endogenous financial structure and business fluctuations in an economy with moral hazard, mimeograph, Columbia University.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top