PL EN
PRACA ORYGINALNA
Dychotomia odczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
2
Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sławomir Kalinowski   

Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
Data nadesłania: 13-07-2021
Data ostatniej rewizji: 24-09-2021
Data akceptacji: 13-04-2022
Data publikacji: 30-06-2022
 
GNPJE 2022;310(2):74–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem badań była subiektywna ocena sytuacji gospodarstw domowych w miastach dotycząca ich bezpieczeństwa w wymiarze społecznym w okresie pandemii COVID-19. Do osiągnięcia celu zaprojektowano badania pierwotne gospodarstw domowych w Polsce, które przeprowadzono w kwietniu, czerwcu i we wrześniu 2020 r. przy użyciu metody CAWI. Oceniono bezpieczeństwo sytuacji gospodarstw domowych i przedstawiono ich subiektywne odczucia, co do utraty stabilności finansowej, utraty pracy oraz pogorszenia się sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Respondenci ocenili też możliwość pogorszenia sytuacji w Polsce, zwiększenia ubóstwa rodzin i wzrostu bezrobocia w kraju. Jednym z ważniejszych wniosków jest dychotomia odczuć ankietowanych, którzy lepiej oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego niż sytuację w Polsce. Między etapem I a etapem II badań nastąpił wzrost optymizmu wśród respondentów, który utrzymał się również w etapie III badań. Z badań wynika, że im mniejsze miasto, tym mniejsze poczucie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym.
 
REFERENCJE (47)
1.
Akhtar R. [2021], Coronavirus (COVID-19) Outbreaks, Environment and Human Behaviour, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
2.
Asmundson G. J. G., Taylor S. [2020], Coronaphobia: Fear and the 2019‑nCoV outbreak, Journal of Anxiety Disorders, 70, 102196, https://doi.org/10.1016/j.janx....
 
3.
Baldwin R., di Mauro B. W. [red.] [2020], Economics in the Time of COVID-19: A New EBook, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, https://voxeu.org/article/econ....
 
4.
Bargain O., Aminjonov U. [2020], Poverty and COVID-19 in Developing Countries, GREThA and LAREFI joint Working Paper series, hal03258229, https://hal.archives-ouvertes.....
 
5.
Beck U. [2004], Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa.
 
6.
Bobba G., Hubé N. [2021], Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe, Palgrave Macmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
7.
Burdyka K. [2020], Amoralny familizm? O samopomocy rodzinno-sąsiedzkiej w społeczności wiejskiej czasu pandemii, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 141–159, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
8.
Deloitte [2020], Raport: The Global State of Consumer Tracker, https://www2.deloitte.com/pl/p... (dostęp: 24.09.2021).
 
9.
Djankov S., Panizza U. [red.] [2020], COVID in Developing Economies, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, https://voxeu.org/content/covi... (dostęp: 6.07.2021).
 
10.
Dudek H. [2019], Households’ Food Insecurity in the V4 Countries: Microeconometric Analysis, Amfiteatru Economic, 21(51): 377–392.
 
11.
Dudek H., Szczesny W. [2021], Multi-Dimensional Material Deprivation in the Visegrád Group: Zero-Inflated Beta Regression Modelling, w: Betti G., Lemmi A. (red.), Analysis of Socio-Economic Conditions: Insights from a Fuzzy Multidimensional Approach: 151–165, London, New York, Routledge.
 
12.
Giddens A. [2007], Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 156.
 
13.
Gierszewski J. [2018], Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka, 23(30): 21–38.
 
14.
GUS [2020], Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
 
15.
GUS [2021], Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r., GUS, Warszawa, informacje sygnalne.
 
16.
Halamska M. [2020], Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje. Wprowadzenie do numeru tematycznego, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 7–11, https://kwartalnik.irwirpan.wa... (dostęp: 6.07.2021).
 
17.
Halamska M., Burdyka K., Kalinowski S., Kubicki P., Michalska S., Ptak A., Sadłoń W., Zwęglińska-Gałecka D. [2022], Wiejskie okruchy pandemii – rok drugi przed czwartą falą, Wieś i Rolnictwo, 3(192): 11–48, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
18.
Hall M. C., Prayag G., Fieger P., Dyason D. [2020], Beyond panic buying: consumption displacement and COVID-19, Journal of Service Management, 32(1), https://doi.org/10.1108/JOSM-0....
 
19.
Holman E. A., Garfin D. R., Silver R. C. [2014], Media’s role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombings, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(1): 93–98.
 
20.
Kalinowski S. [2014], Pewni niepewności, w: Galor Z., Goryńska-Bittner B., Kalinowski S. (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi, Bielefeld.
 
21.
Kalinowski S. [2020a], Od paniki do negacji: zmiana postaw wobec COVID-19, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 45–65, https://doi.org/10.7366/wir032....
 
22.
Kalinowski S. [2020b], Moja sytuacja w okresie koronawirusa, materiał źródłowy.
 
23.
Kalinowski S., Wyduba W. [2020], Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport końcowy, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 
24.
Knight F. H. [1921], Risk, Unicertainty and Profit, Hart, Schaffner and Marx, Boston MA.
 
25.
Korzeniowski L. [2000], Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, PSB, Kraków: 437–444.
 
26.
Kukułka J. [1978], Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
27.
Lerner D. [1964], A dictionary of the Social Sciences, Cassell’s New English Dictionary, London: 629.
 
28.
McCarthy J. [2020], U. S. Coronavirus Concerns Surge. Government Trust Slides, https://news.gallup.com/poll/2... (dostęp: 10.06.2021).
 
29.
McKay S., Rowlingson K. [1999], The Aims of Social Security, w: Social Security in Britain, Palgrave, London, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
30.
Milewski D. [2020], The Analysis of Narratives and Disinformation in the Global Information Environment Amid Covid-19 Pandemic, European Research Studies Journal, XXIII, 3: 3–17.
 
31.
Naeem M. [2021], Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic, Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102226.
 
32.
Noether G. E. [1992], Introduction to Wilcoxon (1945) Individual Comparisons by Ranking Methods, w: Kotz S., Johnson N. L. (red.), Breakthroughs in Statistics. Springer Series in Statistics (Perspectives in Statistics), Springer, New York, NY, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
33.
Nolting T. [2020], COVID-19 (SARS-CoV-2) in Germany: A holistic approach, Duesseldorf, https://www.researchgate.net/p... – CoV-2_in_Germany_A_holistic_approach (dostęp: 1.12.2020).
 
34.
Nye J. S. [1988], Neorealism and neoliberalism, World Politics, 40: 235–251.
 
35.
Patel J. A., Nielsen F., Badiani A. A., Assi S., Unadkat V. A., Patel B., Ravindrane R., Wardle H. [2020], Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable, Public Health, 183: 110–111, https://doi.org/10.1016/j.puhe....
 
36.
Posłuszny Ł., Kubicki P., Olcoń-Kubicka M., Felczak J. [2020], Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 185–203, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
37.
StatSoft Polska [2021], Statistica 13.3, www.statsoft.pl.
 
38.
Ślusarczyk R. [2020], Gospodarcze aspekty globalnej pandemii – zarys problemu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3: 53–60.
 
39.
Tran P. B., Hensing G., Wingfield T., Atkins S., Sidney Annerstedt K., Kazibwe J., Tomeny E., Biermann O., Thorpe J., Forse R., Lönnroth K. [2020], Income security during public health emergencies: the COVID-19 poverty trap in Vietnam, BMJ Glob Health, 5(6): e002504, https://doi.org/10.1136/bmjgh-....
 
40.
Webb D., Wills-Herrera E. [2012], Introduction, w: Webb D., Wills-Herrera E. (red.), Subjective Well-Being and Security. Social Indicators Research Series, vol. 46, Springer, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94....
 
41.
Wilcoxon F. [1945], Individual comparisons by ranking methods, Biometries, 1: 80–83.
 
42.
Wilcoxon F. [1992], Individual Comparisons by Ranking Methods, w: Kotz S., Johnson N. L. (red.), Breakthroughs in Statistics. Springer Series in Statistics (Perspectives in Statistics), Springer, New York, NY, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
43.
Whitehead M., Taylor-Robinson D., Barr B. [2021], Poverty, health, and covid-19, BMJ, 372: n376, https://doi.org/10.1136/bmj.n3....
 
44.
Wojtyna A. [2020], O niektórych próbach zrozumienia istoty i skutków obecnego kryzysu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3: 45–52.
 
45.
Zalega T. [2008], Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
46.
Zimmerman M. [2009], Living with Uncertainty: The Moral Significance of Ignorance, Analysis, 69(4): 785–787, https://doi.org/10.1093/analys....
 
47.
Zwęglińska-Gałecka D. [2020], Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii, Wieś i Rolnictwo, 3 (188): 67–90, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
eISSN:2300-5238