PL EN
RESEARCH PAPER
Social Security and the COVID-19 Crisis: A Dichotomy of Perceptions among Urban Residents in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
 
2
Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 
 
Submission date: 2021-07-13
 
 
Final revision date: 2021-09-24
 
 
Acceptance date: 2022-04-13
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
Corresponding author
Sławomir Kalinowski   

Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
 
 
GNPJE 2022;310(2):74-87
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The aim of the research was to subjectively assess the situation of Polish urban households and their sense of social security during the COVID-19 pandemic. To this end, primary household surveys were designed and subsequently carried out in Poland in April, June and September 2020 using the CAWI method. An assessment of household security was made, presenting households’ subjective feelings about the loss of financial stability, loss of employment, and the overall deterioration of their situation. Responses also addressed a potential worsening in the situation in Poland, growing poverty of families, and rising unemployment in the country. One of the most important conclusions from the research is that there is a dichotomy of feelings among respondents whereby they view the situation of their households as better than that of the country as a whole. Furthermore, between the first and the second stages of the research, there was an increase in optimism among respondents, persisting into the third stage. Finally, the research results show that the smaller the city, the lower the sense of social security.
 
REFERENCES (47)
1.
Akhtar R. [2021], Coronavirus (COVID-19) Outbreaks, Environment and Human Behaviour, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
2.
Asmundson G. J. G., Taylor S. [2020], Coronaphobia: Fear and the 2019‑nCoV outbreak, Journal of Anxiety Disorders, 70, 102196, https://doi.org/10.1016/j.janx....
 
3.
Baldwin R., di Mauro B. W. [red.] [2020], Economics in the Time of COVID-19: A New EBook, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, https://voxeu.org/article/econ....
 
4.
Bargain O., Aminjonov U. [2020], Poverty and COVID-19 in Developing Countries, GREThA and LAREFI joint Working Paper series, hal03258229, https://hal.archives-ouvertes.....
 
5.
Beck U. [2004], Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa.
 
6.
Bobba G., Hubé N. [2021], Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe, Palgrave Macmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
7.
Burdyka K. [2020], Amoralny familizm? O samopomocy rodzinno-sąsiedzkiej w społeczności wiejskiej czasu pandemii, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 141–159, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
8.
Deloitte [2020], Raport: The Global State of Consumer Tracker, https://www2.deloitte.com/pl/p... (dostęp: 24.09.2021).
 
9.
Djankov S., Panizza U. [red.] [2020], COVID in Developing Economies, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, https://voxeu.org/content/covi... (dostęp: 6.07.2021).
 
10.
Dudek H. [2019], Households’ Food Insecurity in the V4 Countries: Microeconometric Analysis, Amfiteatru Economic, 21(51): 377–392.
 
11.
Dudek H., Szczesny W. [2021], Multi-Dimensional Material Deprivation in the Visegrád Group: Zero-Inflated Beta Regression Modelling, w: Betti G., Lemmi A. (red.), Analysis of Socio-Economic Conditions: Insights from a Fuzzy Multidimensional Approach: 151–165, London, New York, Routledge.
 
12.
Giddens A. [2007], Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 156.
 
13.
Gierszewski J. [2018], Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka, 23(30): 21–38.
 
14.
GUS [2020], Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
 
15.
GUS [2021], Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r., GUS, Warszawa, informacje sygnalne.
 
16.
Halamska M. [2020], Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje. Wprowadzenie do numeru tematycznego, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 7–11, https://kwartalnik.irwirpan.wa... (dostęp: 6.07.2021).
 
17.
Halamska M., Burdyka K., Kalinowski S., Kubicki P., Michalska S., Ptak A., Sadłoń W., Zwęglińska-Gałecka D. [2022], Wiejskie okruchy pandemii – rok drugi przed czwartą falą, Wieś i Rolnictwo, 3(192): 11–48, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
18.
Hall M. C., Prayag G., Fieger P., Dyason D. [2020], Beyond panic buying: consumption displacement and COVID-19, Journal of Service Management, 32(1), https://doi.org/10.1108/JOSM-0....
 
19.
Holman E. A., Garfin D. R., Silver R. C. [2014], Media’s role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombings, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(1): 93–98.
 
20.
Kalinowski S. [2014], Pewni niepewności, w: Galor Z., Goryńska-Bittner B., Kalinowski S. (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi, Bielefeld.
 
21.
Kalinowski S. [2020a], Od paniki do negacji: zmiana postaw wobec COVID-19, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 45–65, https://doi.org/10.7366/wir032....
 
22.
Kalinowski S. [2020b], Moja sytuacja w okresie koronawirusa, materiał źródłowy.
 
23.
Kalinowski S., Wyduba W. [2020], Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport końcowy, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 
24.
Knight F. H. [1921], Risk, Unicertainty and Profit, Hart, Schaffner and Marx, Boston MA.
 
25.
Korzeniowski L. [2000], Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, PSB, Kraków: 437–444.
 
26.
Kukułka J. [1978], Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
27.
Lerner D. [1964], A dictionary of the Social Sciences, Cassell’s New English Dictionary, London: 629.
 
28.
McCarthy J. [2020], U. S. Coronavirus Concerns Surge. Government Trust Slides, https://news.gallup.com/poll/2... (dostęp: 10.06.2021).
 
29.
McKay S., Rowlingson K. [1999], The Aims of Social Security, w: Social Security in Britain, Palgrave, London, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
30.
Milewski D. [2020], The Analysis of Narratives and Disinformation in the Global Information Environment Amid Covid-19 Pandemic, European Research Studies Journal, XXIII, 3: 3–17.
 
31.
Naeem M. [2021], Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic, Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102226.
 
32.
Noether G. E. [1992], Introduction to Wilcoxon (1945) Individual Comparisons by Ranking Methods, w: Kotz S., Johnson N. L. (red.), Breakthroughs in Statistics. Springer Series in Statistics (Perspectives in Statistics), Springer, New York, NY, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
33.
Nolting T. [2020], COVID-19 (SARS-CoV-2) in Germany: A holistic approach, Duesseldorf, https://www.researchgate.net/p... – CoV-2_in_Germany_A_holistic_approach (dostęp: 1.12.2020).
 
34.
Nye J. S. [1988], Neorealism and neoliberalism, World Politics, 40: 235–251.
 
35.
Patel J. A., Nielsen F., Badiani A. A., Assi S., Unadkat V. A., Patel B., Ravindrane R., Wardle H. [2020], Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable, Public Health, 183: 110–111, https://doi.org/10.1016/j.puhe....
 
36.
Posłuszny Ł., Kubicki P., Olcoń-Kubicka M., Felczak J. [2020], Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa, Wieś i Rolnictwo, 3(188): 185–203, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
37.
StatSoft Polska [2021], Statistica 13.3, www.statsoft.pl.
 
38.
Ślusarczyk R. [2020], Gospodarcze aspekty globalnej pandemii – zarys problemu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3: 53–60.
 
39.
Tran P. B., Hensing G., Wingfield T., Atkins S., Sidney Annerstedt K., Kazibwe J., Tomeny E., Biermann O., Thorpe J., Forse R., Lönnroth K. [2020], Income security during public health emergencies: the COVID-19 poverty trap in Vietnam, BMJ Glob Health, 5(6): e002504, https://doi.org/10.1136/bmjgh-....
 
40.
Webb D., Wills-Herrera E. [2012], Introduction, w: Webb D., Wills-Herrera E. (red.), Subjective Well-Being and Security. Social Indicators Research Series, vol. 46, Springer, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94....
 
41.
Wilcoxon F. [1945], Individual comparisons by ranking methods, Biometries, 1: 80–83.
 
42.
Wilcoxon F. [1992], Individual Comparisons by Ranking Methods, w: Kotz S., Johnson N. L. (red.), Breakthroughs in Statistics. Springer Series in Statistics (Perspectives in Statistics), Springer, New York, NY, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
43.
Whitehead M., Taylor-Robinson D., Barr B. [2021], Poverty, health, and covid-19, BMJ, 372: n376, https://doi.org/10.1136/bmj.n3....
 
44.
Wojtyna A. [2020], O niektórych próbach zrozumienia istoty i skutków obecnego kryzysu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3: 45–52.
 
45.
Zalega T. [2008], Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
46.
Zimmerman M. [2009], Living with Uncertainty: The Moral Significance of Ignorance, Analysis, 69(4): 785–787, https://doi.org/10.1093/analys....
 
47.
Zwęglińska-Gałecka D. [2020], Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii, Wieś i Rolnictwo, 3 (188): 67–90, https://doi.org/10.53098/wir03....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top