PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki związane ze strukturą kapitału polskich przedsiębiorstw w długim i krótkim okresie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Capital Markets Department, Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 21-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2020
 
 
Data akceptacji: 20-01-2020
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Szomko   

Capital Markets Department, Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics, al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa, Poland
 
 
GNPJE 2020;301(1):55-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G32
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena długoterminowej i krótkoterminowej relacji pomiędzy wybranymi czynnikami a strukturą kapitału polskich spółek giełdowych. W świetle teorii substytucji i teorii hierarchii źródeł finansowania wskazane zostały najważniejsze czynniki mające wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstw. Następnie analizie poddane zostały wyniki dotychczasowych badań empirycznych innych autorów w zakresie znaczenia i kierunku wpływu poszczególnych czynników. Biorąc pod uwagę charakter danych opisujących strukturę kapitału, wskazano, że estymatory efektów stałych: międzygrupowy i wewnątrzgrupowy mogą być wykorzystane do oceny długoterminowego i krótkoterminowego związku pomiędzy wybranymi czynnikami a wskaźnikami zadłużenia polskich przedsiębiorstw. Zarówno w długim, jak i w krótkim okresie z poziomem wskaźników zadłużenia polskich przedsiębiorstw związane są następujące czynniki: rentowność, materialność aktywów, tarcza podatkowa, stopa opodatkowania, ryzyko biznesowe i płynność . Ponadto stwierdzono, że możliwości rozwojowe, wypłacanie dywidend, wysokość wydatków inwestycyjnych i wielkość deficytu finansowego mają istotny związek ze wskaźnikami zadłużenia tylko w długim okresie, podczas gdy w krótkim okresie istotną rolę odgrywa wielkość przedsiębiorstwa. Wyniki badania wskazują, że kierunek i siła wpływu badanych czynników może się różnić w perspektywie długo- i krótkoterminowej.
 
REFERENCJE (59)
1.
Ang J. S., Cole R. A., Lawson D. [2010], The role of owner in capital structure decisions: an analysis of single-owner corporations, The Journal of Entrepreneurial Finance, 14 (3): 1–36.
 
2.
Arioglu E., Tuan K. [2014], Speed of adjustment: Evidence from Borsa Istanbul, Borsa Istanbul Review, 14 (2): 126–131.
 
3.
Balakrishnan S., Fox I. [1993], Asset specificity, firm heterogeneity and capital structure, Strategic Management Journal, 14 (1): 3–16.
 
4.
Baltagi B. [2008], Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons.
 
5.
Baltagi B., Griffin, J. M. [1984], Short and long run effects in pooled models, International Economic Review, 25: 631–645.
 
6.
Bancel F., Mittoo U. R. [2004], Cross-country determinants of capital structure choice: a survey of European firms, Financial Management: 103–132.
 
7.
Białek-Jaworska A., Nehrebecka N. [2015], Determinants of Polish Companies’ Debt Financing Preferences, Social Sciences, 87 (1): 10–32.
 
8.
Bradley M., Jarrell G. A., Kim E. [1984], On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, Journal of Finance, 39 (3): 857–878.
 
9.
Brendea G. [2014], Financing behavior of Romanian listed firms in adjusting to the target capital structure, Finance a Uver, 64 (4): 312.
 
10.
Brennan M. J., Schwartz E. S. [1978], Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, Journal of Business: 103–114.
 
11.
Brounen D., De Jong A., Koedijk K. [2006], Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking and Finance, 30 (5): 1409–1442.
 
12.
Chang Y.‑K., Chou R. K., Huang T.‑H. [2014], Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence, Journal of Banking and Finance, 48: 374–385.
 
13.
Chang X., Dasgupta S. [2009], Target behavior and financing: how conclusive is the evidence?, The Journal of Finance, 64 (4): 1767–1796.
 
14.
Dang V. A., Garrett I. [2015], On corporate capital structure adjustments, Finance Research Letters, 14: 56–63.
 
15.
Dang V. A., Kim M., Shin Y. [2012], Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models, Journal of Empirical Finance, 19 (4): 465–482.
 
16.
Dang V. A., Kim M., Shin Y. [2014], Asymmetric adjustment toward optimal capital structure: Evidence from a crisis, International Review of Financial Analysis, 33: 226–242.
 
17.
de Haas R., Peeters H. [2004], Firms’ dynamic adjustment to target capital structures in transition economies, Netherlands Central Bank, Research Department.
 
18.
DeAngelo H., Roll R. [2015], How stable are corporate capital structures?, The Journal of Finance, 70 (1): 373–418.
 
19.
Farhat J., Cotei C., Abugri B. [2006], The pecking order hypothesis vs. the static trade-off theory under different institutional environments, preliminary draft, researchgate.net, access date: 30 September 2019.
 
20.
Faulkender M., Flannery M. J., Hankins K. W., Smith J. M. [2012], Cash flows and leverage adjustments, Journal of Financial Economics, 103 (3): 632–646.
 
21.
Fischer O., Heinkel R., Zechner J. [1989], Dynamic capital structure choice: Theory and tests, Journal of Finance, 44 (1): 19–40.
 
22.
Flannery M. J., Hankins K. W. [2013], Estimating dynamic panel models in corporate finance, Journal of Corporate Finance, 19: 1–19.
 
23.
Flannery M. J., Rangan K. P. [2006], Partial adjustment toward target capital structures, Journal of Financial Economics, 79 (3): 469–506.
 
24.
Gajdka J. [2002], Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
25.
Graham J. R., Harvey C. R. [2001], The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, Journal of Financial Economics, 60 (2): 187–243.
 
26.
Grilliches Z., Hausman J. A. [1986], Errors in variables in panel data, Journal of Econometrics, 31: 93–118.
 
27.
Hamada R., Kane A., Marcus A. J., McDonald R. L. [1984], How big is the tax advantage to debt?, Journal of Finance, 39 (3): 841–853.
 
28.
Houthakker H. S. [1965], New Evidence on Demand Elasticities, Econometrica, 33: 277–288.
 
29.
Huang R., Ritter J. R. [2009], Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44 (2): 237–271.
 
30.
Jõeveer K. [2013], Firm, country and macroeconomic determinants of capital structure: Evidence from transition economies, Journal of Comparative Economics, 41 (1): 294–308.
 
31.
Kayo E. K., Kimura H. [2011], Hierarchical determinants of capital structure, Journal of Banking, Finance, 35 (2): 358–371.
 
32.
Klapper L. F., Sarria-Allende V., Zaidi R. [2006], A firm-level analysis of small and medium size enterprise financing in Poland, World Bank Policy Research Working Paper, 3984, August: 1–43.
 
33.
Kuh E. [1959], The Validity of Cross-sectionally Estimated Behaviour Equations in Time Series Applications, Econometrica, 27: 197–214.
 
34.
Leland H. E. [1994], Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure, Journal of Finance, 49 (4): 1213–1252.
 
35.
Lemma T. T., Negash M. [2014], Determinants of the adjustment speed of capital structure: Evidence from developing economies, Journal of Applied Accounting Research, 15 (1): 64–99.
 
36.
Lemmon M. L., Roberts M. R., Zender J. F. [2008], Back to the beginning: persistence and the cross-section of corporate capital structure, Journal of Finance, 63 (4): 1575–1608.
 
37.
Lockhart B. [2014], Credit lines and leverage adjustments, Journal of Corporate Finance, 25: 274–288.
 
38.
Lucas D. J., McDonald R. L. [1990], Equity issues and stock price dynamics, Journal of Finance, 45 (4): 1019–1043.
 
39.
Mairesse J. [1990], Time-series and cross-sectional estimates on panel data: Why are they different and why should they be equal?, in: J. Hartog, G. Ridder and J. Theeuwes (eds.), Panel Data and Labor Market Studies, North-Holland, Amsterdam: 81–95.
 
40.
Matemilola B. T., Noordin B. A. A., Ngah W. A. S. W., Nassir A. M. [2015], Unobservable effects and speed of adjustment to target capital structure, International Journal of Business and Society, 16 (3): 470.
 
41.
Mazur K. [2007], The determinants of capital structure choice: evidence from Polish companies, International Advances in Economic Research, 13 (4): 495–514.
 
42.
Miao J. [2005], Optimal capital structure and industry dynamics, Journal of Finance, 60, no. 6: 2621–2659.
 
43.
Mundlak Y. [1978], On the pooling of time series and cross-section data, Econometrica, 46: 69–85.
 
44.
Myers S. C. [1984], The capital structure puzzle, Journal of Finance, 39 (3): 574–592.
 
45.
Myers S. C., Majluf N. S. [1984], Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13 (2): 187–221.
 
46.
Nivorozhkin E. [2005], Financing choices of firms in EU accession countries, Emerging Markets Review, 6 (2): 138–169.
 
47.
Oino I., Ukaegbu B. [2015], The impact of profitability on capital structure and speed of adjustment: An empirical examination of selected firms in Nigerian Stock Exchange, Research in International Business and Finance, 35: 111–121.
 
48.
Ozkan A. [2001], Determinants of capital structure and adjustment to long run target: evidence from UK company panel data, Journal of Business Finance and Accounting, 28 (1–2): 175–198.
 
49.
Öztekin Ö., Flannery M. J. [2012], Institutional determinants of capital structure adjustment speeds, Journal of Financial Economics, 103 (1): 88–112.
 
50.
Pirotte A. [1999], Convergence of the static estimation toward long run effects of dynamic panel data models, Economics Letters, 53: 151–158.
 
51.
Rajan R. G., Zingales L. [1995], What do we know about capital structure? Some evidence from international data, Journal of Finance, 50 (5): 1421–1460.
 
52.
Roberts M. R., Leary M. T. [2005], Do Firms Rebalance their Capital Structures?, Journal of Finance, 60 (6): 2575–2619.
 
53.
Roberts M. R., Leary M. T. [2010], The pecking order, debt capacity, and information asymmetry, Journal of Financial Economics, 95 (3): 332–355.
 
54.
Roodman D. [2006], How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata, North American Stata Users’ Group Meetings Working Paper, 103.
 
55.
Ruiz A. U. [2016], Long run and short run components in explanatory variables and differences in Panel Data estimators, 22nd International Conference of Panel Data – Curtin Business School in Perth, Australia.
 
56.
Shyam-Sunder L., Myers S. [1999], Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics, 51 (2): 219–244.
 
57.
Stiglitz J. E. [1973], Taxation, corporate financial policy, and the cost of capital, Journal of Public Economics, 2 (1): 1–34.
 
58.
Strebulaev A. [2007], Do tests of capital structure theory mean what they say?, The Journal of Finance, 62 (4): 1747–1787.
 
59.
Titman S., Tsyplakov S. [2007], A dynamic model of optimal capital structure, Review of Finance, 11 (3): 401–451.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top