PL EN
PRACA ORYGINALNA
Która teoria struktury kapitału wyjaśnia decyzje finansowe małych i średnich przedsiębiorstw? Wyniki badań dotyczących Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Business, WSB University in Gdańsk, Poland
 
2
Faculty of Economics, University of Gdańsk, Poland
 
 
Data nadesłania: 22-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-01-2023
 
 
Data akceptacji: 04-01-2023
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Jaworski   

Faculty of Business, WSB University in Gdańsk, Poland
 
 
GNPJE 2023;313(1):82-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G32
M21
 
STRESZCZENIE
Chociaż utrudniony dostęp do kapitału jest główną barierą rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), we współczesnej gospodarce odgrywają one szczególną rolę. Mimo to badania struktury ich kapitału są prowadzone rzadziej niż wśród dużych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie, która teoria struktury kapitału najlepiej wyjaśnia decyzje finansowe MŚP w Polsce. Dodatkowo podjęto próbę identyfikacji głównych determinant struktury kapitału na poziomie przedsiębiorstwa. Materiał badawczy obejmuje dane finansowe z 2820 MŚP w Polsce działających w latach 2011–2018. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano statyczne i dynamiczne modele panelowe. Badanie wykazało, że większość MŚP w Polsce zachowuje się zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania. Wyniki testowania teorii substytucji wskazują jednak, że może istnieć grupa firm poszukujących optymalnej struktury kapitału zgodnie z założeniami tej teorii. Szybkość dostosowań do docelowej struktury kapitału wynosi ok. 24%. Badanie potwierdziło dodatnią zależność między zadłużeniem MŚP a wielkością przedsiębiorstwa. Ten sam kierunek zależności stwierdzono w przypadku tempa jego wzrostu. Przeciwny kierunek zidentyfikowano dla udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem oraz płynności finansowej.
 
REFERENCJE (29)
1.
Aybar-Arias C., Casino-Martínez A., López-Gracia J. [2012], On the adjustment speed of SMEs to their optimal capital structure, Small Business Economics, 39 (4): 977–996, https://doi.org/10.1007/s11187....
 
2.
Baños-Caballero S., García-Teruel P. J., Martínez-Solano P. [2016], Financing of working capital requirement, financial flexibility and SME performance, Journal of Business Economics and Management, 17 (6): 1189–1203, https://doi.org/10.3846/161116.... 2015.1081272.
 
3.
Białek-Jaworska A., Nehrebecka N. [2015], Determinants of Polish Companies’ Debt Financing Preferences, Social Sciences, 1 (87): 19–32, https://doi.org/10.5755/j01.ss....
 
4.
Czerwonka L., Jaworski J. [2021], Capital structure determinants of small and medium-sized enterprises: Evidence from Central and Eastern Europe, Journal of Small Business and Enterprise Development, 28 (2): 277–297, https://doi.org/10.1108/JSBED- 09-2020-0326.
 
5.
Dang C., Li Z. (Frank), Yang C. [2018], Measuring firm size in empirical corporate finance, Journal of Banking & Finance, 86: 159–176, https://doi.org/10.1016/j.jban....
 
6.
Degryse H., Goeij P. de, Kappert P. [2012], The impact of firm and industry characteristics on small firms’ capital structure, Small Business Economics, 38 (4): 431–747, https://doi.org/10.1007/s11187....
 
7.
European Commission [2003], Recommendation 2003/361/ EC, Official Journal of the European Union, L124, 30.
 
8.
Fama E. F., French K. R. [2002], Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt, Review of Financial Studies, 15 (1): 1–33, https://doi.org/10.1093/rfs/15....
 
9.
Frank M., Goyal V. [2003], Testing the pecking order theory of capital structure, Journal of Financial Economics, 67 (2): 217– 248, https://doi.org/10.1016/S0304-....
 
10.
Frank M., Goyal V. [2009], Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? Financial Management, 38 (1): 1–37, https://doi.org/10.1111/j.1755....
 
11.
Greene W. H. [2003], Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 
12.
Gujarati D. N., Porter D. C. [2009], Basic Econometrics, Irwin, McGraw-Hill.
 
13.
Harc M. [2015], The Relationship Between Tangible Assets and Capital Structure of Small and Medium-Sized Companies in Croatia, Ekonomski Vjesnik, 28 (1): 213–224.
 
14.
Jõeveer K. [2013], What do we know about the capital structure of small firms?, Small Business Economics, 41 (2): 479–501, https:// doi.org/10.1007/s11187-012-9440-1.
 
15.
Kenourgios D., Savvakis, G. A., Papageorgiou T. [2020], The capital structure dynamics of European listed SMEs, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 32 (6): 1–18, https://doi.org/10.1080/082763....
 
16.
Kraus A., Litzenberger R. H. [1973], A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage, The Journal of Finance, 28 (4): 911–922, https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
17.
Kumar S., Sureka R., Colombage S. [2020], Capital structure of SMEs: A systematic literature review and bibliometric analysis, Management Review Quarterly, 70 (4): 535–565, https://doi.org/10.1007/s11301....
 
18.
Labra R., Torrecillas C. [2018], Estimating dynamic panel data: A practical approach to perform long panels, Revista Colombiana de Estadística, 41 (1): 31–52, https://doi.org/https://doi.or....
 
19.
Leary M. T., Roberts M. R. [2005], Do firms rebalance their capital structures?, Journal of Finance, LX (6): 2575–2618, https://doi. org/10.1111/j.1540-6261.2005.00811.x.
 
20.
López-Gracia J., Sogorb-Mira F. [2008], Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs, Small Business Economics, 31 (2): 117–136, https://doi.org/10.1007/s11187....
 
21.
Lu X., White H. [2014], Robustness checks and robustness tests in applied economics, Journal of Econometrics, 178 (1): 194– 206, https://doi.org/10.1016/j.jeco....
 
22.
Martinez L. B., Scherger V., Guercio M. B. [2019], SMEs capital structure: trade-off or pecking order theory: A systematic review, Journal of Small Business and Enterprise Development, 26 (1): 105–132, https://doi.org/10.1108/JSBED-....
 
23.
Mateev M., Poutziouris P., Ivanov K. [2013], On the Determinants of SME Capital Structure in Central and Eastern Europe: A Dynamic Panel Analysis, Research in International Business and Finance, 27 (1): 28–51, https://doi.org/10.1016/j.riba....
 
24.
Modigliani F., Miller M. H. [1958], The cost of capital, corporation finance and theory of investment, The American Economic Review, 48 (3): 261–297.
 
25.
Myers S. C., Majluf N. S. [1984], Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13 (2): 187–221, https://doi.org/10.1016/0304-4....
 
26.
ORBIS [2020], https://www.bvdinfo.com (accessed on 16.12.2022).
 
27.
Rajan R. G., Zingales L. [1995], What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, The Journal of Finance, 50 (5): 1421–1460, https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
28.
Serrasqueiro Z., Matias F., Salsa L. [2016], Determinants of capital structure: New evidence from Portuguese small firms, Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 28: 13–28, https://doi.org/10.18089/damej....
 
29.
Shyam-Sunder L., Myers S. C. [1999], Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics, 51 (2): 219–244, https://doi.org/10.1016/S0304-....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top