PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zachowania nabywcze miejskich srebrnych singli w Polsce: wybór produktów rynkowych oraz miejsca dokonywania zakupów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Management, University of Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 15-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2023
 
 
Data akceptacji: 07-01-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Zalega   

Faculty of Management, University of Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2024;317(1):34-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zachowań nabywczych srebrnych singli w odniesieniu do wyboru miejsca i częstotliwości realizacji zakupu wybranych produktów żywnościowych i nieżywnościowych. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach w latach 2018–2022. Wynika z niego, że samotnych seniorów można uznać za aktywnych konsumentów. Pozytywny bądź negatywny stosunek do robienia zakupów jest determinowany wiekiem, poziomem wykształcenia i zamożnością badanych seniorów. Zakupy sprawiają dużą lub bardzo dużą przyjemność osobom w wieku podeszłym, przeważnie kobietom mającym wykształcenie średnie lub wyższe, dysponującym miesięcznym rozporządzalnym dochodem powyżej 3500,00 zł. Przy zakupie produktów żywnościowych srebrni single dużą wagę przywiązują do ceny, jakości i promocji, natomiast są mniej wrażliwi na modę i chęć wyróżnienia się. Z kolei przy zakupie produktów rynkowych większą wagę przywiązują do jakości produktów aniżeli do ich ceny. Samotne osoby starsze zakupy produktów żywnościowych robią najczęściej na bazarach i targowiskach, w sklepach osiedlowych i dyskontach, natomiast zakupy produktów nieżywnościowych – w sklepach wielkopowierzchniowych oraz sklepach i salonach zlokalizowanych na terenie galerii handlowych.
 
REFERENCJE (97)
1.
Agoggo D., Milne G. R., Schewe Ch. D. [2014], Time benders: a model of subjective aging in aging studies, Health Marketing Quarterly, 31: 383–398.
 
2.
Akhmetshin E. M., Ilyasow R. H., Sverdlikowa E. A., Tagibova A. A., Tolmachew A. V., Yumashev A. V. [2018], Promotion in emerging markets, European Research Studies Journal, 21 (2): 652–665.
 
3.
Ali B. J., Anwar G. [2021], Marketing strategy: pricing strategies and its influence on consumer purchasing decision, International Journal of Rural Development, Environment and Health Research, 5 (2): 26–39.
 
4.
Altkorn J., Kramer T. [1998], Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Ampuero O., Vila N. [2006], Consumer perception of product packaging, Journal of Consumer Marketing, 23 (2): 100–112.
 
6.
Andervazh L., Gaskari R., Tarakmeh M. S., Vafazadeh S. [2013], The influence of brand trust and customer satisfaction on customer loyalty by SEM, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3 (9): 687–693.
 
7.
Argo J., White K. [2012], When do consumers eat more? The role of appearance self-esteem and food packaging cues, Journal of Marketing, 76 (2): 67–80.
 
8.
Badanie konsumentów III-go wieku – raport z badań [2009], Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 
9.
Bajaj A., Bond S. D. [2017], Beyond beauty: Design symmetry and brand personality, Journal of Consumer Psychology, 28 (1): 77–98.
 
10.
Baltas G., Argouslidis P., Skarmeas D. [2010], The role of consumer factors in multiple store patronage: a cost-benefit approach, Journal of Retailing, 86 (1): 37–50.
 
11.
Bartoszewicz A., Obłąkowska K. [2022], Transformacja i stan aktualny społeczno-ekonomicznego wymiaru ekosystemu detalicznego handlu spożywczego w Polsce: obraz dla polityki społeczno-gospodarczej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16: 48–65.
 
12.
Berg L., Liljedal K. T. [2022], Elderly consumers in marketing research: A systematic literature review and directions for future research, International Journal of Consumer Studies, 46: 1640–1664.
 
13.
Błędowski P., Grodzicki T., Mossakowska M., Zdrojewski T. [2021], Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, https://polsenior2.gumed.edu.p.... html (accessed on 2.03.2023).
 
14.
Błędowki P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. [2019], Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, http://senior.gov.pl/source/ra... (accessed on 2.03.2023).
 
15.
Bombol M., Słaby T. [2011], Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
16.
Bui H. T. [2022], Exploring and explaining older consumers’ behaviour in the boom of social media, International Journal of Consumer Studies, 46 (2): 601–620.
 
17.
Bylok F. [2013], Strategia zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, Problemy Zarządzania, 1 (40), 123–142.
 
18.
Chandran S. R., Rangarai H., Parayitam S. [2020], The effect of brand awareness and use, product awareness and use on brand and product satisfaction: A study of Ayurveda products from India, Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 16 (2): 103–121.
 
19.
Chovanova H. H., Kroshunov A. I., Babčanová D. [2015], Impact of brand on consumer behaviour, Procedia Economics and Finance, 34: 615–621.
 
20.
Christopher M., Peck H. [2005], Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
21.
Cole C., Laurent G., Drolet A., Ebert J., Gutchess A., Lambert-Pandraud R., Mullet E., Norton M. I., Peters E. [2008], Decision making and brand choice by older consumers, Marketing Letters, 19, 3 (4): 355–365.
 
22.
Cuddy A. J. C., Norton M. I., Fiske S. T. [2005], This old stereotype: the pervasiveness and persistence of the elderly stereotype, The Journal of Social Issues, 61 (2): 265–283.
 
23.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Mróz B. [2020], Zachowania osób starszych na rynku e-usług, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
24.
Dekker D. L. [1986], Sociology of the aged: an introduction to the development of the elderly, Tianjin People’s Publishing House, Tianjin.
 
25.
Deng X., Srinivasan R. [2013], When do transparent packages increase (or decrease) food consumption?, Journal of Marketing, 77 (4): 104–117.
 
26.
Dick A. S., Basu K. [1994], Customer loyalty: Towards and integrated framework, Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2): 99–113.
 
27.
Drolet A., Yoon C. [2020], The aging consumer. Perspectives from psychology and marketing, Routlege, New York.
 
28.
Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji (The essence of competitive strategy), Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 
29.
Feigenbaum A. V. [1992], Total quality control, McGraw-Hill, New York.
 
30.
Ford N., Trott P., Simms Ch. [2019], Exploring the impact of packaging interactions on quality of life among older consumers, in: Dunett S., Hamilton K., Piacentini M. (eds.), Consumer vulnerability, Routledge, London.
 
31.
Gensler S., Verhoef P., Böhm M. [2012], Understanding consumers’ multichannel choices across the different stages of the buying process, Marketing Letters, 23 (4): 987–1003.
 
32.
Gonzales A., Paliwoda S. [2006], Segmenting the older consumer for online travel, The Marketing Review, 6 (4): 331–348.
 
33.
Gordon-Wilson S., Modi P. [2015], Personality and older consumers’ green behaviour in the UK, Futures, 71: 1–10.
 
34.
Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M. [2011], Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 72: 591–603.
 
35.
Guido G., Pichierri M., Rizzo C., Chieffi V., Moschis G. [2020], Information processing by elderly consumers: a five-decade review, Journal of Services Marketing, 35 (1): 14–28, https://doi.org/10.1108/JSM-09....
 
36.
Haghshenas L., Abedi A., Ghorbani E., Kamali A., Harooni A. [2013], Review consumer behavior and factors affecting on purchasing decisions, Singaporean Journal of Business Economic, 1 (10): 17–24.
 
37.
Harahap D. A., Amona D. A., Augustini F. [2018], Effect of product completeness and price on consumer purchasing decision in SMEs market Medan, Journal Manajemen, 22 (1), February: 47–61.
 
38.
Hesham F., Riadh H., Sihem N. K. [2021], What have we learned about the effects of the COVID-19 pandemic on consumer behavior?, Sustainability, 13 (8): 4304.
 
39.
Hino H. [2014], Shopping at different food retail formats, European Journal of Marketing, 48 (3/4): 674–698.
 
40.
Jacobs S., Merwe D. van der, Lombard E., Kruger N. [2010], Exploring consumers’ preferences with regard to department and specialist food stores, International Journal of Consumer Studies, 34 (2): 168–178.
 
41.
Jalilvand M., Samiei N., Mahdavinia S. H. [2011], The effect of brand equity components on purchase intention, International Business and Management, 2 (2): 149–158.
 
42.
Jamal A., Goode M. M. [2001], Consumers and brands: a study of the impact of self-image congruence on brand preference and satisfaction, Marketing Intelligence & Planning, 19: 482–492.
 
43.
Jeruszka-Bielak M., Kollajtis-Dolowy A., Santoro A., Ostan R., Berendsen A. A. M., Jennings A., Meunier N., Marseglia A., Caumon E., Gillings R., Groot L.C.P.G.M. de, Franceschi C., Hieke S., Pietruszka B. [2018], Are nutrition-related knowledge and attitudes reflected in lifestyle and health among elderly people? A study across five European countries, Frontiers in Physiology, 361 (27): 2681.
 
44.
Koksol H. [2019], Shopping motives, mall attractiveness, and visiting patterns in shopping malls in the Middle East: A segmentation approach, Contemporary Management Research, 15 (1): 1–23, https://doi.org/10.7903/cmr.18....
 
45.
Kowalczuk I. [2007], Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku, Acta Scientiarum Polonorum, 6 (2): 61–70.
 
46.
Kożuch J. [2006], Zachowania starszych konsumentów na rynku dóbr i usług, in: Kowalski J. T., Szukalski P. (eds.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
47.
Kusińska A. [2002], Typologia ludzi starszych, in: Kusińska A. (ed.), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 
48.
Lambert-Pandraud R., Laurent G. [2010], Why do older consumers buy older brand? The role of attachment and declining innovativeness, Journal of Marketing, 74: 104–121.
 
49.
Lambert-Pandraud R., Laurent G., Mullet E., Yoon C. [2017], Impact of age on brand awareness sets: a turning point in consumers’ early 60 s, Marketing Letters, 28 (2): 205–218.
 
50.
Li J. M., Zhang X. F. [2020], Influence of brand perceived value on customer repurchase intention: mediating effect of customer emotion, Journal of Economics, Commerce and Research, 2: 63–66.
 
51.
Marseglia A., Xu W., Fratiglioni L., Fabbri C., Berendsen A. A. M., Bialecka-Debek A., Jennings A., Gillings R., Meunier N., Caumon E., Fairweather-Tait S., Pietruszka B., Groot L.C.P.G.M. de, Santoro A., Franceschi C. [2018], Effect of the NU-AGE diet on cognitive functioning in older adults: a randomized controlled trial, Frontiers in Physiology, 9: 349.
 
52.
Maschao E. T., Sukdeo N. [2018], Factors that influence consumer behavior in the purchase of durable household products, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, July 26–27, Paris.
 
53.
Mazurek-Łopacińska K. [2021], Zachowanie konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
54.
Meneely L., Burns A., Strugnell C. [2008], Food retailers’ perceptions of older consumers in Northern Ireland, International Journal of Consumer Studies, 32 (4): 341–348.
 
55.
Mikołajczyk J. [2009], Rozwój centrów handlowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 529: 137–153.
 
56.
Monroe K. B., Guiltinan J. P. [1975], A path analytic exploration of retail patronage influence, Journal of Consumer Research, 2: 19–28.
 
57.
Moschis G. P., Mathur A. [2006], Older consumer responses to marketing stimuli: the power of subjective age, Journal of Advertising Research, 46 (3): 339–346.
 
58.
Myres J. H., Lumbers M. [2008], Understanding older shoppers: a phenomenological investigation, Journal of Consumer Marketing, 25 (5): 294–301.
 
59.
Neal D. T., Wood W., Labrecque J. S., Lally P. [2012], How to habits guide behavior? Perceived and actual triggers of habits in daily life, Journal of Experimental Social Psychology, 48 (2): 492–498.
 
60.
Nielsen [2018], Quarter by numbers. Q4 2017, The Nielsen Company, https://www.nielsen.com/wp-con... 3/2019/04/2018.0320-20EU20-20Quarter20by20Numbers20Europe20Q4202017.pdf (accessed on 8.05.2020).
 
61.
Nimrod G., Rotem A. [2010], Between relaxation and excitement: activities and benefits gained in retirees’ tourism, International Journal of Tourism Research, 12: 65–78.
 
62.
Nobar H. B., Rostamzadeh R. [2018], The impact of customer satisfaction, customer experience and customer loyalty on brand power: empirical evidence from hotel industry, Journal of Business Economics and Management, 19 (2): 417–430.
 
63.
Oakland J. S. [1992], Total quality management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 
64.
Olejniczak T. [2019], Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
65.
Perchla-Włosik A. [2011], Rola reklamy i innych źródeł informacji w decyzjach zakupowych gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 25: 41–55.
 
66.
Phua P., Kennedy R., Trinh G., Page B., Hartnett N. [2020], Examining older consumers’ loyalty towards older brands in grocery retailing, Journal of Retailing and Consumer Services, 52, January, Article 101893, https://doi.org/10.1016/j.jret....
 
67.
Rogala A., Fojutowski Ł. [2014], Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru i czynniki wpływu, Marketing i Rynek, 4: 130–136.
 
68.
Roghali A. [2012], Impact of dynamic pricing strategies on consumer behaviour, Journal of Management Research, 4 (4): 143–159.
 
69.
San Y. W., Yazdanifar R. [2014], How consumer decision making process differ from youngster to older consumer generation, Journal of Research in Marketing, 2 (2): 151–156.
 
70.
Sobiech A. [2021], Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków, https://franczyzawpolsce.pl/te... franczyz-najbardziejinteresuje-polakow/ (accessed on 28.03.2021).
 
71.
Sowa I. [2001], Rola reklamy w kształtowaniu decyzji zakupu różnych grup nabywców, in: Kieżel E. (ed.), Decyzje konsumentów i ich determinant, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 
72.
Sinha P. K., Banerjee A. [2004], Store choice behaviour in an evolving market, International Journal of Retail and Distribution Management, 32 (10): 482–494.
 
73.
Subramanian K. R. [2017], Product promotion in an era of shrinking attention span, International Journal of Engineering and Management Research, 7 (2): 85–91.
 
74.
Sudbury-Riley L., Kohlbacher F., Hofmeister A. [2015], Baby boomers of different nations, International Marketing Review, 32 (3): 245–278.
 
75.
Sullivan M., Adcock D. [2003], Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 
76.
Sułkiewicz E. [2007], Wpływ narzędzi marketingowych na konsumenta „trzeciego wieku” w Polsce w świetle badań empirycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 78: 156–168.
 
77.
Sundar A., Noseworthy T. J. [2014], Place the logo high or low? Using conceptual metaphors of power in packaging design, Journal of Marketing, 78 (5): 138–151.
 
78.
Swimberghe K., Darrat M. A., Beal B. D., Astakhova M. [2018], Examining a psychological sense of brand community in elderly consumers, Journal of Business Research, 82: 171–178.
 
79.
Szmigin I., Carrigan M. [2001], Introduction to special issue on cognitive age and consumption, Psychology & Marketing, 18 (10): 999–1002.
 
80.
Sztucki T. [1997], Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
81.
Świtała M. [2011], Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
82.
Tan J. P. [2019], Perceived value of shopping mall: attractiveness factor of shopper’s experience and a framework to improve them, International Journal of Accounting, 7 (1): 58–71.
 
83.
Timm P. R. [2001], Seven power strategies for building customer loyalty, Amacom, Toronto.
 
84.
Tootelian D. H., Varshney S. B. [2010)], The grandparent consumer: A financial “goldmine” with gray hair?, Journal of Consumer Marketing, 27 (1): 57–63.
 
85.
Vandel K., Cartera Ch. C. [1993], Retail store location and market analysis: a review of the research, Journal of Real Estate Literature, 1 (1): 13–45.
 
86.
Van Ooijen I., Fransen M. L., Verlegh P. W. J., Smit E. G. [2017], Packaging design as an implicit communicator: effects on product quality inferences in the presence of explicit quality cues, Food Quality and Preference, 62: 71–72.
 
87.
Veerakumar K. [2017], Consumer behavior and factors influencing purchase decision in durable goods, International Journal of Computational Research & Development, 2 (2): 7–10.
 
88.
Weiss D., Lang F. R. [2012], “They” are old but “I” feel younger: age-group dissociation as a self-protective strategy in old age, Psychology and Aging, 27 (1): 153–163.
 
89.
Westberg K., Reid M., Kopanidis F. [2021], Age identity, stereotypes and older consumers’ service experiences, Journal of Services Marketing, 35 (1): 54–64.
 
90.
Wiktor V., Toppan J. J., Nathana R. J., Fekete F. M. [2018], Factors influencing consumer behavior and prospective purchase decisions in a dynamic pricing environment – an exploratory factor analysis approach, Social Science, 7 (9): 153, http://doi. or/10.3390/socsci7090153.
 
91.
Wolfe D. B., Snyder R. E. [2003], Ageless marketing: strategies for reaching the hearts and minds of the new consumer majority, Kaplan, Washington.
 
92.
Yin Y., Pei E., Ranchhod A. [2013], The shopping experience of older supermarket consumers, Journal of Enterprise Information Management, 26 (4): 444–471.
 
93.
Yoon C., Cole C. A. [2008], Aging and consumer behaviour, in: Haugtvedt C. P., Herr P. M., Kardes F. R. (eds.), Handbook of consumer psychology: 247–270, Taylor & Francis Group/Lawrence Erlbaum Associates.
 
94.
Zalega T. [2016], Segment osób w wieku 65+ w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
95.
Zalega T. [2021], Evolution of consumption behavior of silver singles in Poland, Problemy Zarządzania – Management Issues, 19 (4): 51–80.
 
96.
Zhang Y. [2015], The impact of brand image on consumer behavior: a literature review, Business and Management, 3 (1): 58–62.
 
97.
Zimon D., Gawron-Zimon Ł., Szczygieł K. [2014], Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4: 55–61.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top