PL EN
PRACA ORYGINALNA
Replikacja szerokiego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW S. A.) z wykorzystaniem indeksu inwestycji odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-11-2023
 
 
Data akceptacji: 07-01-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Tomaszewski   

Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2024;317(1):60-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G11
G15
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem badania jest możliwość wykorzystania indeksu inwestycji społecznie odpowiedzialnych (etycznych) publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW S. A.) do budowy pasywnych strategii inwestycyjnych. W celu weryfikacji hipotezy zbadano za pomocą narzędzi analizy portfelowej (odchylenie standardowe, współczynnik Sharpe’a, tracking error, współczynnik wariancji) zależności pomiędzy indeksem WIG-ESG a indeksem szerokiego rynku WIG. Badanie potwierdziło występowanie statystycznie istotnych silnych zależności pomiędzy kształtowaniem się indeksu WIG-ESG i indeksu WIG. Oznacza to, że indeks WIG-ESG może być traktowany jako benchmark do budowy pasywnych strategii inwestycyjnych, alternatywny wobec indeksu nieuwzgledniającego czynników ESG (environmental – social – governance). Główną praktyczną implikacją badania jest możliwość budowy na polskim rynku kapitałowym realnych strategii inwestycyjnych (w formie funduszy ETF, produktów strukturyzowanych itp.) łączących dwie zyskujące szybko popularność filozofie inwestycyjne – pasywne podejście do budowy portfela i dążenie do uwzględniania w jego konstrukcji czynników ESG.
 
REFERENCJE (34)
1.
Adamska A., Dąbrowski T., Grygiel-Tomaszewska A. [2016], Socially Responsible Investment in Post-Communist And Highly Developed European Countries, Revue d’etudes comparative Est-Ouest, 47 (3): 7–43.
 
2.
Białkowski J., Sławik A. [2021], Do investors respond to changes in composition of sustainability indices?, Bank i Kredyt, 52 (4): 319–338.
 
3.
Borys G. [2011], Atrybuty społecznej odpowiedzialności spółek objętych RESPECT ratingiem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 193: 147–158.
 
4.
Cowton C. J. [2004], Playing by the rules: ethical criteria at an ethical investment fund, Business Ethics: A European Review, 8 (1): 60–69.
 
5.
De La Torre O., Galeana E., Aguilasocho D. [2016], The use of sustainable investment against the broad market one. A first test in Mexican stock market, European Research on Management and Business Economics, 22: 117–123.
 
6.
Duliniec A. [2015], Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – przejściowa moda czy trwała tendencja?, Zeszyty Naukowe UEK, 1 (937): 39–49.
 
7.
Dziawgo L. [2008], W imię i dla środowiska, Bank, 1: 36–38.
 
8.
Eells R. [1959], Social Responsibility: Can Business Survive the Challenge?, Business Horizons, 4 (1959): 33–41.
 
9.
Eurosif [2012], European SRI Study 2012.
 
10.
Glac K. [2014], The influence of shareholders on corporate social responsibility, Economics, Management and Financial Markets, 3: 34–72.
 
11.
Janik B. [2016], Dochód – ryzyko w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych na podstawie portfeli pasywnych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 437: 177–186.
 
12.
Jedynak T. [2012], Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków, 12: 161–172.
 
13.
Kreander N., McPhail K., Molyneaux D. [2004], God’s fund managers. A critical study of stock market investment practices of The Church of England and UK Methodists, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 17 (3): 408–441.
 
14.
Laskowska A. [2018], Stock market indices as a measurement tool for profitability of corporate responsibility activities, Copernican Journal of Finance & Accounting, 7 (4): 71–86.
 
15.
Lo A., MacKinlay A. C. [1988], Stock market prices do not follow random walks: evidence from simple specification test, Review of Financial Studies, 1 (1988): 41–66.
 
16.
Louche C., Arenas D., Cranenburgh K. van [2012], From Preaching to Investing: Attitudes of Religious Organizations Toward Responsible Investment, Journal of Business Ethics, 110 (3): 301–320.
 
17.
Lydenberg S., White A. [2015], Responsible Investment Indexes. Origin, nature and purpose, w: Hebb T., Hawley J. P., Hoepner A. G. F., Neher A. L., Wood D. (red.), The Routledge Handbook of Responsible Investment: 527–535, Routledge, New York.
 
18.
Managi S., Okimoto T., Matsuda A. [2012], Do socially responsible investment indexes outperform conventional indexes, Applied Financial Economics, 22 (18): 1511–1527.
 
19.
Mikołajek-Gocejna M. [2018], The Environmental, Social and Governance Aspects of Social Responsibility Indices – a Comparative Analysis of European SRI Indices, Comparative Economic Research, 21 (3): 25–44.
 
20.
Mitrenga D. [2014], Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 177: 7–20.
 
21.
Razali N., Wah Y. B. [2011], Power comparisons of Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Lilliefors and Anderson–Darling tests, Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2 (1): 21–33.
 
22.
Sauer D. [1997], The impact of social responsibility screens on investment performance, Review of Financial Economics, 6 (2): 137–149.
 
23.
Schlusberg M. D. [1969], Corporate Legitimacy and Social Responsibility: The Role of Law, California Management Review, 12 (1): 65–76.
 
24.
Schröder M. [2007], Is there a difference? The performance characteristics of SRI equity indices, Journal of Business Finance & Accounting, 34 (1–2): 331–348.
 
25.
Sikacz H. [2016], Porównanie wyników wybranych indeksów giełdowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4 (324): 213–227.
 
26.
Solomon R. [1991], Business Ethics, w: Singer P. (red.), A Companion of Ethics, Backwell Malden, MA.
 
27.
Statman M. [2000], Socially Responsible Mutual Funds, Financial Analysts Journal, May/June: 30–39.
 
28.
Statman M. [2006], Socially Responsible Indexes. Composition, performance and tracking error, The Journal of Portfolio Management, Spring: 100–109.
 
29.
Tsalikis G., Papadopoulos S. [2019], ETFS – Performance, tracking errors and their determinants in Europe and the USA, Risk Governance & Control: Financial Markets and Institutions, 9 (4): 67–76.
 
30.
UN [2004], Who Cares Wins – The Global Compact Connecting Financial Markets to a Changing World, UN Environment Programme – Finance Initiative, Geneva.
 
31.
Ur Rehman R., Zhang J., Uppal J., Cullinan C., Naseem M. A. [2016], Are environmental social governance equity indices a better choice for investors? An Asian perspective, Business Ethics: A European Review, 25 (4): 440–459.
 
32.
Woerheide W., Persson D. [1993], An index of portfolio diversification, Financial Services Review, 2 (2): 73–85.
 
33.
Wróblewska K. [2015], RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378: 243–252.
 
34.
Zasępa P. [2013], Analiza efektywności inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie indeksu RESPECT, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 311: 212–220.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top