PL EN
PRACA ORYGINALNA
Świadomość funkcjonowania crowdfundingu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
2
Student, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kamil Gemra   

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 19-06-2020
Data ostatniej rewizji: 29-10-2020
Data akceptacji: 18-03-2021
Data publikacji: 29-06-2021
 
GNPJE 2021;306(2):67–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G10
 
STRESZCZENIE
Młode zjawisko crowdfundingu udziałowego w ostatnich latach zyskuje w Polsce na popularności. Pomimo rosnącego zainteresowania dalej jest zagadnieniem niedostatecznie przebadanym. Celem pracy jest określenie poziomu świadomości studentów studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w zakresie crowdfundingu udziałowego oraz ocena potencjału rozwoju tego zjawiska. W artykule postawiono dwie hipotezy. W pierwszej zakłada się, że im wyższy rok studiów, tym świadomość studentów na temat crowdfundingu – w tym crowdfundingu udziałowego – jest większa. W drugiej wyższy rok studiów odpowiadać ma zarówno wzrostowi potencjalnego zainteresowania w przyszłości, jak i deklarowanej kwoty możliwej do przeznaczenia w kampanii. Do zweryfikowania hipotez wybrano metodę kwestionariuszową, posługując się narzędziem ankiety. Za punkt odniesienia przyjęto niemieckie badania „Crowdfunding Barometer”. Dodatkowo zdecydowano się na przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z wybranymi studentami, by poznać w szczególności wpływ czynników pozaekonomicznych na kształtowanie decyzji inwestycyjnych oraz charakter emocji towarzyszący kampaniom udziałowego finansowania społecznościowego. Praca stanowi początek studiów nad zjawiskiem crowdfundingu, a jej wyniki mogą być punktem wyjścia do bardziej kompleksowych badań, również w pozostałych grupach społecznych. Analiza otrzymanych rezultatów sugeruje niepełne zrozumienie pojęcia crowdinvestingu. Postuluje się zatem przeprowadzenie działań edukacyjnych, szczególnie przybliżających obowiązujące regulacje. Świadomość ryzyka oraz specyfiki kampanii crowdfundingu udziałowego przełożyłaby się na efektywniejsze decyzje inwestycyjne potencjalnych kapitałodawców w przyszłości.
 
REFERENCJE (35)
1.
Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A. [2013], Some simple economics of crowdfunding no. 1933, National Bureau of Economic Research, 14 (1): 63–97.
 
2.
Ahlres G., Cumming D., Guenther C., Schweizer D. [2015], Signaling in equity crowdfunding, Entrepreneurship Theory and Practice, 39 (4): 955–980.
 
3.
AIG [2016], Considering Potential Risks and Liabilities as the Industry Grows and Matures, https://www.aig.co.uk/content/..., dostęp: 15.06.2020.
 
4.
Anglin A., Busenitz L., Drover W., Dushnitsky G., Matusik S., Townsend D. [2017], A review and road map of entrepreneurial equity financing research: venture capital, corporate venture capital, angel investment, crowdfunding and accelerators, Journal of Management, 43 (6): 1820–1853.
 
5.
Bartosiewicz A. [2019], Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
6.
Barnett C. [2013], Top 10 crowdfunding sites for fundraising, https://www.forbes.com/sites/c... crowdfunding-sites-for-fundraising/#4c907d9b3850, dostęp: 15.06.2020.
 
7.
Borello G., Crescenzo V., Pichler F. [2019], Factors for success in European crowdinvesting, Journal of Economics and Business, 106 (C).
 
8.
Brem A., Chang M., Cheng C., Kraus S., Richter C. [2016], Strategies for reward-based crowdfunding campaigns, Journal of Innovation & Knowledge, 1: 13–23.
 
9.
Covin J., Crescenzo V., Riberio-Soriano D. [2020], Exploring the viability of equity crowdfunding as a fundraising instrument: A configurational analysis of contingency factors that lead to crowdfunding success and failure, Journal of Business Research, 115: 348–356.
 
10.
Cox J., Nguyen T., Rich J. [2019], Invest or regret? An empirical investigation into funding dynamics during the final days of equity crowdfunding campaings, Journal of Corporate Finance, 58: 784–803.
 
11.
Crowdfunding Barometer 2018, https://www.crowdfunding.de/li..., dostęp: 10.05.2020.
 
12.
Cumming D., Meoli M., Vismara S. [2019], Investors’ choices between cash and voting rights: evidence from dual-class equity crowdfunding, Research Policy, 48 (8).
 
13.
Freedman D., Nutting M. [2015], A Brief History of Crowdfunding.
 
14.
Grodzka D. [2016], Finansowanie społecznościowe, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 
15.
Hao R., Johanson D., Odorovic A., Ryll L., Shneor R., Wenzlaff K., Ziegler T. [2019], Shifting Paradigms: The 4th European Alternative Finance Benchmarking Report, https://www.jbs.cam.ac.uk/facu... s/shifting-paradigms/#.Xr5u5mgzbiA, dostęp: 26.04.2020.
 
16.
Hornuf L., Schwienbacher A. [2016], Crowdinvesting: Angel investing for the masses?, w: H. Landstroem, C. Mason (eds.), Handbook of research on business angels, Edward Elgar Publishing.
 
17.
Howe J. [2006], Crowdsourcing: A definition, http://crowdsoucring.typepad.c.... Dostęp: 26.04.2020.
 
18.
Kleeman F., Voss G., Rieder K. [2008], Un (der) paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, Science, Technology and Innovation Studies, 4 (1): 5–26.
 
19.
Komisja Europejska [2018], Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ESCP) for business, https://ec.europa. eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017 5288649_en, dostęp: 26.04.2020.
 
20.
Lambert T., Schwienbacher A. [2010], An empirical analysis of crowdfunding, Louvain-la-Neuvwe: Louvain School of Management, Catholic University of Louvain.
 
21.
Larralde B., Schwienbacher A. [2012], Crowdfunding of small entrepreneurial ventures, w: D. J. Cumming (ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Oxford.
 
22.
Mahmood A., Sismeiro C., Vulkan N., Wang W. [2019], The evolution of equity crowdfunding: Insights from co-investments of angels and the crowd, Research Policy, 48.
 
23.
Maj. S., Rynek crowdfundingu w liczbach, https://www.pb.pl/rynek-crowdf..., dostęp: 26.04.2020.
 
24.
Malaga R., Mamonov S. [2018], Success factors in Title III equity crowdfunding in the United States, Electronic Commerce Research and Applications, 27: 67–73.
 
25.
Mollick E. [2014], The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 29: 1–16.
 
26.
Pancer-Cybulska E. [2018], Crowdfunding w działalności biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
27.
Stachak S. [2006], Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
28.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego [2020], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 
29.
Strausz R. [2017], A theory of crowdfunding: a mechanism design approach with demand uncertainty and moral hazard, American Economic Review, 107 (6): 1430–1476.
 
30.
Turan S. [2015], Financial Innovation – Crowdfunding: Friend or Foe?, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195: 353–362.
 
31.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037).
 
32.
Vismara M. [2019], Sustainability in equity crowdfunding, Technological Forecasting & Social Change, 141: 98–106.
 
33.
Vitale M. [2013], Crowdfunding: Recent international developments and analysis of its compatibility with Australia’s existing regulatory framework, http://papers.ssrn.com/sol3/pa.... cfm?abstract.id=2324573, dostęp: 15.06.2020.
 
34.
Wenzlaff K., Gumpelmaier W., Eisfeld-Reschke J. [2012], Definition von crowdfunding, http:// www.ikosom.de/2012/06/11/defin..., dostęp: 26.04.2020.
 
35.
Wilson K., Silva F. [2013], Policies for seed and early stage finance: Findings from the 2012 OECF financing questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers no. 9, OECD Publishing Paris.
 
eISSN:2300-5238