PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Crowdfunding – cechy i typologia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2019
 
 
Data akceptacji: 15-01-2020
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Majewski   

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2020;301(1):139-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Crowdfunding to zjawisko, które dzięki prężnemu rozwojowi w ostatnim dziesięcioleciu staje się pewnego rodzaju fenomenem wśród metod lokowania i pozyskiwania kapitału. Wzrasta także zainteresowanie tym tematem wśród badaczy i naukowców. W artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęć i klasyfikacji na bazie stale rozwijającej się literatury przedmiotu. Dokonano analizy istniejących definicji crowdfundingu, a także podjęto starania precyzyjniejszego osadzenia crowdfundingu wśród modeli opartych na współtworzeniu wartości. Obrazując mnogość tworzonych definicji na przestrzeni ostatnich lat autor uwypukla, które cechy crowdfundingu są często postrzegane jako istota tego zjawiska. Celem pobocznym jest propozycja przekładów terminologii z języka angielskiego oraz dodanie argumentów do dyskusji i inspiracji dalszych badań naukowych. Główną metodą badawczą do realizacji celu jest metoda opisowa wsparta krytyczną analizą literatury przedmiotu.
 
REFERENCJE (22)
1.
Belleflamme P. i in. [2013], Crowdfunding: Tapping the right crowd, J. Bus. Venturing, [online] http:// dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003 (10.08.2019).
 
2.
Massolution, Crowdfunding Industry Report 2015, https://ncfacanada.org/2015‑ma... (1.08.2019).
 
3.
De Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D., Klaes M. [2012], A framework for European crowdfunding, http://eurocrowd.winball2.de/w... (8.08.2019).
 
4.
Estellés-Arolas E., González L., Guevara F. [2012], Towards an integrated crowdsourcing definition, Journal of Information Science, 38 (2): 189–200.
 
5.
Estellés-Arolas E., González L., Guevara F., Navarro-Giner R. [2015], Crowdsourcing Fundamentals: Definition and Typology, w: Garrigos-Simon F. J., Gil-Pechuan I., Estelles-Miguel S. (red.), Advances in Crowdsourcing, Springer International Publishing: 33–48.
 
6.
Dziuba D. T. [2012], Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, Problemy Zarządzania, 3 (38): 83–103.
 
7.
Dziuba D. T. [2015], Ekonomika crowdfundingu – zarys problematyki badawczej, Difin, Warszawa.
 
8.
Dziuba D. T. [2015], Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa, 36: 181–196.
 
9.
Gostkowska-Drzewiecka M. [2016], Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79): 57–71.
 
10.
Hemer J. [2011], A snapshot on crowdfunding, Arbeitspapiere Unternehmen und Region, 2, http://hdl.handle.net/10419/52... (1.08.2019).
 
11.
Hossain M., Oparaocha G. [2015], Crowdfunding: Motives, Definition, Typology and Ethical Challenges, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn... (1.08.2019).
 
12.
Ingram C., Teigland R. [2013], Crowdfunding Among IT Entrepreneurs in Sweden: A Qualitative Study of the Funding Ecosystem and IT Entrepreneurs’ Adoption of Crowdfunding, https://www.researchgate.net/p... (1.08.2019).
 
13.
Kirby E., Worner S. [2014], Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, IOSCO Research Department, https://www.iosco.org/research... (20.08.2019).
 
14.
Lissowska M. [2018], Crowdfunding – zjawisko, problemy, regulacja, Gospodarka Narodowa, 1 (293): 59–86.
 
15.
Rubinton B. J. [2011], Crowdfunding: disintermediated investment banking, MPRA, Paper No. 31649, https://mpra.ub.uni-muenchen.d... (10.08.2019).
 
16.
Kappel T. [2019], Ex Ante Crowdfunding and the Recording Industry: A Model for the U. S., 29 Loy. L. A. Ent. L. Rev. 375, http://digitalcommons.lmu.edu/... (10.08.2019).
 
17.
Moffitt S. [2015], 14 Parts of The Crowd Economy, http://www.seanmoffitt.com/top... (10.08.2019).
 
18.
Mollick E. R. [2014], The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, Journal of Business Venturing, 29: 1–16.
 
19.
Steinberg S. [2012], The Crowdfunding Bible, READ.ME, http://www.crowdfundingguides.... (10.08.2019).
 
20.
Szpringer W. [2019], Blockchain jako innowacja systemowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa: 242.
 
21.
Wick M. [2013], Crowdfunding – An Introduction, Blue Beetle Books, https://betterbusinesscontent.... (10.08.2019).
 
22.
www.pi.gov.pl, portal Innowacji (1.08.2019).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top