PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oczekiwania społeczne wobec pełnego zatrudnienia. Ocena ich wpływu na instytucje oraz sytuację na rynku pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Macroeconomics and Development Research, Poznań University of Economics and Business
Data nadesłania: 14-02-2018
Data akceptacji: 19-10-2018
Data publikacji: 20-12-2018
 
GNPJE 2018;296(4):179–210
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Okazuje się, że im silniejsze było w 1996 roku społeczne oczekiwanie, aby rządy poszczególnych krajów zapewniły pełne zatrudnienie, tym gorsza jest obecnie w tych krajach sytuacja na rynkach pracy. W artykule zaproponowano dwie komplementarne hipotezy, inspirowane teorią wyboru publicznego, które mogą pomóc wyjaśnić to zjawisko: (1) oczekiwania społeczne nie były skorelowane z reformami instytucji rynku pracy przeprowadzonymi w kolejnych dwóch dekadach; (2) poparcie dla idei zapewnienia przez rząd pełnego zatrudnienia jest niższe wśród osób pracujących (którzy w wielu badanych krajach stanowili większość wyborców) niż w przypadku pozostałych grup społecznych i różnica ta nie zależy od sytuacji panującej na rynku pracy. Analiza empiryczna bazuje na zestawie 29 wskaźników instytucji rynku pracy i obejmuje kraje, które w latach 1996–2016 wzięły udział w badaniu ankietowym pt. Oczekiwania wobec rządu (ang. Role of government) – będącego częścią Międzynarodowego programu sondaży społecznych (ISSP). Uzyskane rezultaty są w dużej mierze zgodne z przyjętymi hipotezami.
eISSN:2300-5238