PL EN
PRACA ORYGINALNA
Trendy w zakresie stanu zdrowia, niepełnosprawności i aktywności zawodowej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Statistics and Demography, SGH Warsaw School of Economics
2
National Bank of Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł A. Strzelecki   

Institute of Statistics and Demography, SGH Warsaw School of Economics, Al. Niepodległosci 162, 01-494, Warsaw, Polska
Data nadesłania: 09-04-2019
Data ostatniej rewizji: 25-07-2019
Data akceptacji: 26-07-2019
Data publikacji: 30-09-2019
 
GNPJE 2019;299(3):31–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie tendencji długoterminowych (specyficznych dla kohorty) i krótkoterminowych (specyficznych dla okresu) w celu weryfikacji hipotez o pozytywnym wpływie zwiększania kapitału ludzkiego nowych kohort w populacji na zdrowie i LFPR. Obliczenia przeprowadzono na danych quasi-panelowych zbudowanych z bazy danych Polskiego Badania Siły Roboczej (PLFS) za lata 1995–2017. Wyniki pokazują, że polepszenie zdrowia osób w wieku 40–65 lat było bardzo luźno związane ze wzrostem ich udziału w sile roboczej. Niższy udział osób z rentami i polepszającymi się LFPR osób niepełnosprawnych odegrał stosunkowo niewielką rolę w wyjaśnianiu całkowitej zmiany LFPR w gospodarce, ponieważ większość pozytywnych zmian w podaży pracy wynikała ze zmian zachowań osób bez niepełnosprawności. Wyniki dekompozycji APC nie potwierdzają hipotezy o silnych zmianach pokoleniowych w LFPR i niepełnosprawności w całym okresie.
FINANSOWANIE
Niniejszy artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego 2014/13/B/HS4/03643, nadzorowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 
REFERENCJE (47)
1.
Balleer A., Gómez-Salvador R., Turunen J. [2009], Labor Force Participation in the Euro Area: A Cohort Based Analysis, ECB Working Paper 1049, European Central Bank.
 
2.
Bell B., Smith J. [2004], Health, Disability Insurance and Labor Force Participation, Bank of England Working Paper 218, Bank of England.
 
3.
Blau D., Goodstein R. M. [2010], Can Social Security Explain Trends in Labor Force Participation of Older Men in the United States?, Journal of Human Resources, 45 (2).
 
4.
Börsch-Supan A., Schuth M. [2014], Early Retirement, Mental Health, and Social Networks, in: Discoveries in the Economics of Aging: 225–250, University of Chicago Press.
 
5.
Bound J., Waidmann T. [1992], Disability Transfers, Self-Reported Health, and the Labor Force Attachment of Older Men: Evidence from the Historical Record, The Quarterly Journal of Economics, 107 (4): 1393–1419.
 
6.
Browning M., Crawford I., Knoef M. [2012], The age-period cohort problem: set identification and point identification, CeMMAP working paper CWP 02/12, Institute for Fiscal Studies.
 
7.
Case A., Deaton A. [2005], Broken Down by Work and Sex: How Our Health Declines, in: Analyses in the Economics of Aging: 185–212, University of Chicago Press.
 
8.
Caselli G., Meslé F., Vallin J. [2002], Epidemiologic transition theory exceptions, Genus, 58 (1): 9–51.
 
9.
Clogg C. [1982], Cohort Analysis of Recent Trends in Labor Force Participation, Demography, 19 (4): 459–479.
 
10.
CSO [2018], Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kw. 2017 r. [Labor force survey in Q4 2017], Polish Central Statistical Office, Warsaw.
 
11.
Deaton A. [1997], The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 
12.
Deaton A., Paxson Ch. [1994], Saving, Growth, and Aging in Taiwan, in: Studies in the Economics of Aging: 331–362, National Bureau of Economic Research Inc.
 
13.
EHLEIS [2018], Health Expectancy in Poland, Issue 11, European Health and Life Expectancy Information System.
 
14.
European Commission [2015], The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-28 Member States (2015–2060), European Economy Institutional Paper 089, no. 3 /2015.
 
15.
Fries, J. F. [1980], Ageing, Natural Death and the Compression of Morbidity, New England Journal of Medicine, 303 (23), 1370–1370.
 
16.
Fries J. F [1989], The compression of morbidity: near or far?, The Milbank Quarterly: 208–232.
 
17.
Fu W., Hall P., Rohan T. E. [2004], Age-period-cohort analysis: Structure of estimators, estimability, sensitivity and asymptotics, Journal of the American Statistical Association.
 
18.
Garibaldi P., Martins J. O., van Ours J. [2010], Ageing, Health, and Productivity. The Economics of Increased Life Expectancy, OUP, Oxford.
 
19.
Glenn N. D. [2005], Cohort Analysis, 2nd edition, vol. 5, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 
20.
Grigoli F., Koczan Z., Topalova P. [2018], A Cohort-Based Analysis of Labor Force Participation for Advanced Economies, International Monetary Fund.
 
21.
Grossman, M. [1972], On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, Journal of Political Economy, 80 (2): 223–255.
 
22.
Hardy W., Keister R., Lewandowski P. [2018], Educational Upgrading, Structural Change and the Task Composition of Jobs in Europe, Economics of Transition, 26 (2): 201–231.
 
23.
Heckman, J., Robb R, [1985], Using Longitudinal Data to Estimate Age, Period and Cohort Effects in Earnings Equations, in: Cohort Analysis in Social Research: 137–150, Springer.
 
24.
Heger D., Kolodziej W. K. [2016], Changes in Morbidity over Time: Evidence from Europe, Ruhr Economic Paper 640.
 
25.
IMF [2016] Republic of Poland. Selected Issues, IMF Country Report 16/211, International Monetary Fund, Washington.
 
26.
Johansson A., Guillemette Y., Murtin F., Turner D., Nicoletti G., Maisonneuve C., Bousquet G., Spinelli F. [2012], Looking to 2060: Long-term global growth prospects: A going for growth report, OECD Economic Policy Paper no. 3, OECD Publishing, Paris.
 
27.
Jones M. K. [2008], Disability and the labor market: a review of the empirical evidence, Journal of Economic Studies, 35 (5): 405–424.
 
28.
Komada O., Strzelecki P., Tyrowicz J. [2019], A Regression Discontinuity Evaluation of Reducing Early Retirement Eligibility in Poland, International Journal of Manpower, 40 (2): 286–303.
 
29.
Kotowska I. E., Strzelecki P., Saczuk K. [2014], Rynek Pracy, in: Diagnoza Społeczna 2013. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
30.
Lazear E. [1979], Why Is There Mandatory Retirement?, Journal of Political Economy, 87 (6): 1261–1284.
 
31.
Łątkowski W., [2015], Estymacja prawdopodobieństw przejścia między stanami zdrowia osóbw wieku 50 lat i więcej w Polsce w modelu wielostanowym, Studia Demograficzne, 168 (2): 25–37.
 
32.
Manton K. G. [1982], Changing Concepts of Morbidity and Mortality in the Elderly Population, The Milbank Memorial Fund Quarterly, Health and Society, 60 (2): 183–244.
 
33.
Mason K., Oppenheim W., Mason M., Winsborough H., Poole K. [1973], Some Methodological Issues in Cohort Analysis of Archival Data, American Sociological Review, 38 (2): 242–258.
 
34.
O’Dea C. [2012], apc: Estimating age, period and cohort effects. Software, Institute for Fiscal Studies.
 
35.
Oeppen J., Vaupel J. [2002], Broken Limits to Life Expectancy, Science, 5570 (296): 1029.
 
36.
Olshansky S. J., Rudberg M. A., Carnes B., Cassel C., Brody J. [1991], Trading Off Longer Life for Worsening Health: The Expansion of Morbidity Hypothesis, Journal of Aging and Health, 3 (2): 194–216.
 
37.
Oshio T., Oishi A. S., Shimizutani S. [2011], Social Security Reforms and Labor Force Participation of the Elderly in Japan, The Japanese Economic Review, 62 (2): 248–271.
 
38.
Ryder N. [1965], The Cohort as a Concept in the Study of Social Change, American Sociological Review, 30 (6): 843–861.
 
39.
Saczuk K. [2004], Labor Force Participation Scenarios for 27 European Countries 2002–2052, CEFMR Working Paper, 5/2004, Central European Forum for Migration Research.
 
40.
Salomon J. A., Wang H., Freeman M. K., Vos T., Flaxman A., Lopez A. D., Murray C. [2012], Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010, The Lancet, 380 (9859): 2144–2162.
 
41.
Shannon C. E. [1948], A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, 27, 379–423 and 623–656, Mathematical Reviews (MathSciNet), MR10: 133e.
 
42.
Siegel J. S., Swanson D. A. [2007], The Methods and Materials of Demography 2nd ed., Emerald Group Publishing, Bingley, UK.
 
43.
Stonawski. M. [2011], Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy, PhD thesis, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
44.
Strzelecki P. [2009], The multi-state projection of Poland’s population by educational attainment for the years 2003–2030, Studia Demograficzne, 151 (2): 23–44.
 
45.
Thévenon O. [2013], Drivers of Female Labor Force Participation in the OECD, OECD Social, Employment and Migration Working Paper 145, OECD Publishing, Paris.
 
46.
Verbrugge L. [1984], Longer Life but Worsening Health? Trends in: Health and Mortality of Middle-Aged and Older Persons, The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society, 62 (3): 475–519.
 
47.
Wilmoth J. [2006], Age-Period-Cohort Models in Demography, in: Caselli J., Vallin G., Wunsch G. (eds.), Demography: Analysis and Synthesis, vol. III, 227–29, Elsevier, New York.
 
eISSN:2300-5238