PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pracownicze Plany Kapitałowe - ewaluacja ex ante w warunkach niepełnej racjonalności
 
 
Więcej
Ukryj
1
FAME | GRAPE
 
 
Data nadesłania: 08-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-05-2019
 
 
Data akceptacji: 10-07-2019
 
 
Data publikacji: 30-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Artur Rutkowski   

FAME | GRAPE, Mazowiecka 11/14, 00-052, Warszawa, Polska
 
 
GNPJE 2019;299(3):55-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Publikacja przedstawia ewaluację ex ante efektów dobrobytowych, fiskalnych i makroekonomicznych wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK oferują ulgi podatkowe i dopłaty, których celem jest pobudzenie oszczędności na starość. Zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu podatku od zysków kapitałowych oraz koszt pokrycia dopłat rocznych powodują konieczność kompensacyjnego podniesienia innych podatków. Do oszacowania skali tych efektów zastosowano model nakładających się pokoleń. W modelu uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a część agentów cechuje się niepełną racjonalnością. Oba elementy stanowią innowację w literaturze przedmiotu. Dla preferowanej przez nas kalibracji wyniki wskazują na relatywnie wysoki efekt wypychania: w przybliżeniu jedynie od 0.08 do 0.09 PLN z każdej złotówki trafiającej do PPK to nowe oszczędności. Prawdopodobne wartości efektywnego wzrostu kapitału wahają się, w zależności od kalibracji, między 0.03 a 0.42 PLN z każdej złotówki w PPK. Wprowadzenie PPK pociąga za sobą istotne koszty fiskalne. Większość z nich ma swoje źródło w uldze podatkowej od zysków kapitałowych oraz w dopłatach. Racjonalni agenci doświadczają utraty dobrobytu, chyba że PPK oferują wystarczająco dużą rentę dożywotnią. Natomiast agentom, którzy nie są w pełni racjonalni PPK zapewniają istotny wzrost dobrobytu.
FINANSOWANIE
Badanie finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/15/G/HS4/04638.
 
REFERENCJE (32)
1.
Attanasio O. P., Weber G. [2010], Consumption and saving: models of intertemporal allocation and their implications for public policy, Journal of Economic Literature, 48 (3): 693–751.
 
2.
Ayuso J., Jimeno J. F., Villanueva E. [2007], The effects of the introduction of tax incentives on retirement savings, Banco de España Research Paper No. WP-0724.
 
3.
Bielecki M., Goraus, K. Hagemejer J., Tyrowicz, J. [2016], Decreasing fertility vs increasing longevity: Raising the retirement age in the context of ageing processes. Economic Modelling, Elsevier, 52: 125–143.
 
4.
Blau F. [2017], The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations, Journal of Economic Literature, American Economic Association, 55 (3): 789–865.
 
5.
Bütler M. [2000], Tax-Benefit Linkages in Pension Systems: A Note, Cahiers de Recherches Economiques du Département d’Econométrie et d’Economie politique (DEEP), 00.20, Université de Lausanne, Faculté des HEC, DEEP.
 
6.
Bütler M. [2001], Neoclassical life-cycle consumption a textbook example, Economic Theory, 17: 209–221.
 
7.
Diamond P. [1965], National Debt in a Neoclassical Growth Model, The American Economic Review, 55 (5): 1126–1150.
 
8.
European Commission [2015], The 2015 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013–2060), European Economy, 3: 1–424.
 
9.
Gale W. G., Scholz J. K. [1994], IRAs and household saving, The American Economic Review: 1233– 1260.
 
10.
Garriga C., Conesa J. [2008], Optimal Fiscal Policy in the Design of Social Security Reforms, International Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, 49 (1): 291–318.
 
11.
Hagemejer J., Makarski K., Tyrowicz J. [2015], Small assumptions (can) have a large bearing: evaluating pension system reforms with OLG models. Economic Modelling, Elsevier, 48: 210–221.
 
12.
Hagemejer J., Makarski K., Tyrowicz J. [2017], Analysing the Efficiency of Pension Reform: The Role of the Welfare Effects of Fiscal Closures. Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press, 21 (5): 1205–1234.
 
13.
Harenberg D. [2018], Asset pricing in OLG economies with borrowing constraints and idiosyncratic income risk, SAFE Working Paper, No. 229, Goethe University Frankfurt, SAFE – Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt a. M.
 
14.
Heathcote J., Perri F. [2018], Wealth and volatility, The Review of Economic Studies, 85 (4): 2173– 2213.
 
15.
Hubbard R. G., Skinner J., Zeldes S. P. [1995], Precautionary saving and social insurance, Journal of Political Economy, 103 (2): 360–399.
 
16.
Hurd M. D. [1987], Savings of the elderly and desired bequests, American Economic Review: 298–312.
 
17.
Kalmijn M. [1994], Assortative Mating by Cultural and Economic Occupational Status 100 (2), American Journal of Sociology: 422–452.
 
18.
Kaplan G., Violante G., Weidner J. [2014], The wealthy hand-to-mouth, Brookings Papers on Economic Activity, Spring: 77–138.
 
19.
Kitao S. [2014], Sustainable Social Security: Four Options, Review of Economic Dynamics, 17 (4): 756–779.
 
20.
Krusell P., Smith A. [1998], Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy, Journal of Political Economy, 106 (5): 867–896.
 
21.
Lachowska M., Myck M. [2018], The Effect of Public Pension Wealth on Saving and Expenditure, American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Association, 10 (3): 284–308.
 
22.
Li Y. [2018], Economic Analysis of Social Security Survivors Insurance, International Economic Review, 59 (4), 2043–2073.
 
23.
Makarski K., Komada O., Tyrowicz J. [2017], Welfare effects of fiscal policy in reforming the pension system, GRAPE Working Papers 11, GRAPE Group for Research in Applied Economics.
 
24.
Makarski K., Tyrowicz J. [2019], On welfare effects of increasing retirement age, Journal of Policy Modelling, DOI: 10.1016/j.jpolmod.2018.11.002.
 
25.
Messacar D. [2018], Crowd-Out, Education, and Employer Contributions to Workplace Pensions: Evidence from Canadian Tax Record, The Review of Economics and Statistics, 100 (4): 648–663.
 
26.
OECD [2017], Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/pens....
 
27.
Olafsson A., Pagel M. [2018], The Liquid Hand-to-Mouth: Evidence from Personal Finance Management Software, The Review of Financial Studies, vol. 31, no. 11: 4398–4446.
 
28.
Pencavel J. [1998], Assortative Mating by Schooling and the Work Behavior of Wives and Husbands, The American Economic Review 88 (2): 326–329.
 
29.
Poterba J. M., Venti S. F., Wise D. A. [1995], Do 401 (k) contributions crowd out other personal saving? Journal of Public Economics, 58 (1): 1–32.
 
30.
Proebsting C. L., Tesar L., House L. [2017], Austerity in the Aftermath of the Great Recession, National Bureau of Economic Research.
 
31.
Weil P. [1992], Hand-to-mouth consumers and asset prices, European Economic Review, 36 (2–3): 575–583.
 
32.
Yang T.‑T. [2016], The Effect of Workplace Pensions on Household Saving: Evidence from a Natural Experiment in Taiwan, IEAS Working Paper: academic research 16‑A013, Institute of Economics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top